Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’nin Diyarbakır’daki Paydaş Toplantısına Yoğun İlgi

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’nin Diyarbakır’daki Paydaş Toplantısına Yoğun İlgi

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’nin Diyarbakır’daki Paydaş Toplantısına Yoğun İlgi

 Ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını gündeme taşımayı amaçlayan Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinin ikinci yerel paydaş toplantısı Diyarbakır’da düzenlendi.

Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan yaklaşık 3,5 milyon genç kadının karşılaştığı zorlukları anlamaya ve çözüm geliştirmeye odaklanan “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesinin saha ziyaretleri İzmir’den sonra Diyarbakır ile devam etti. Projenin pilot illeri arasında yer alan Diyarbakır’da gerçekleştirilen ikinci yerel paydaş toplantısında, Diyarbakır’da yaşayan ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar ile ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı ve paydaşların görüşleri alındı.

Ülkemizde 18-29 yaş arasındaki ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların sorunlarını gündeme taşımayı ve bu sorunlara yönelik mekanizmalar geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında Diyarbakır’da düzenlenen yerel paydaş toplantısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sabancı Vakfı, UNDP Türkiye, kamu kurum ve kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve üniversitelerden temsilciler katıldı.

Diyarbakır’da gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan Diyarbakır Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikçi, “Diyarbakır’da göreve başladığımdan bu yana çok güzel projelere şahitlik ediyorum. Bu projenin hayata geçmesinde en büyük görev sivil toplum kuruluşlarına ve sahada görev alanlara düşüyor. Saha, projenin en önemli kısmını oluşturuyor. Ülke olarak, genç nüfusumuz en büyük güçlerimizden biri ancak genç nüfus nitelikli olmadıkça, yetenek kazandırılmadıkça, eğitim almadıkça o nüfusun bizim ekonomimize de katkısı olmuyor. Ülkemizin gelişmesi anlamında da kadının eğitime ve ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Güçlü kadınlar, güçlü yarınları doğuruyor. Bu konuda emeği geçen, buna katkı sunan herkese, tüm taraflara teşekkür ediyorum.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, “Sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmenin vazgeçilmez bir parçası olan kadın istihdamı ve demografik fırsat penceresinde bulunan ülkemizdeki genç nüfusun işgücü piyasasına kazandırılması hem Bakanlığımızın hem de ülkemizin öncelikleri arasındadır. 2019 yılından bu yana devam eden pandemi süreci, bugüne kadar kadın ve genç istihdamı alanında yürütülen politikaların önemini daha da artırmıştır. Ülkemizde ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç nüfus, işgücü piyasasına kazandırılmayı bekleyen potansiyel beşeri sermayeyi barındırmaktadır. Bahse konu gençlerin istihdam edilebilirliğini ve sosyal refahını artırmak, hem işgücü istatistiklerimize olumlu anlamda katkı yapacak hem de bu kişilerin topluma katılımlarını sağlayacaktır. Söz konusu tespitler ışığında, özellikle pandemi sonrası dönemde Devletimizce hem gençler hem kadınlar hem de eğitim, istihdam ve mesleki beceri kurslarında yer almayan kişiler adına politika, teşvik, destek ve proje çalışmaları hayata geçirilmektedir. Bu sebeplerle, ne eğitimde ne istihdamda yer alan kadınların sorunlarının ve ihtiyaçlarının görünür kılınmasına zemin hazırlanması temel amacıyla uygulamaya konan ‘Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’, tam da Devletimizce istihdamda önceliklendirilen bir grubu kapsayan önemli bir çalışmadır. Projemiz kapsamında düzenlediğimiz ve bugün sizlerle bir arada olmamıza vesile olan toplantımızın genç kadınlar ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Güler Özdoğan toplantıda yaptığı açıklamada, “Bir ülkenin en önemli insan kaynağını gençler oluşturmaktadır. Ülkemiz genç nüfus yoğunluğu açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelden yeterince faydalanmak için gençleri çağın gerektirdiği yetkinliklerle donatmak gerekir. Bu noktada, NEET nüfus grubunda yer alan genç kadınların farklı ihtiyaçlarının gözetilerek kapsamlı çalışmaların hayata geçirilmesi çok önemlidir. Gençlerin öncelikle eğitim sistemi içerisinde kendine güvenen, analitik düşünebilen, yenilikçi, yaratıcı, insani ve toplumsal duyarlılığa sahip bireyler olarak yetiştirilmesi, ardından çalışma hayatına aktif katılımının sağlanması ülkemizin öncelikli hedeflerindendir. Bu bakış açısıyla kurgulanan, NEET kadınların güçlenmesi, becerilerinin ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesi için kapasite geliştirme çalışmaları, farkındalık ve mesleki eğitimlerin yanı sıra danışmanlık ve mentorluk programları gibi faaliyetleri içeren ‘Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’nin alana hizmet edecek örnek bir proje olduğunu düşünüyorum. Projemizin başarıya ulaşması için tüm taraflarca sahiplenilmesi büyük önem arz etmektedir. Sizlerin bugün burada bulunması bizlere bu anlamda güç vermektedir.” dedi. 

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projemizin İzmir’in ardından ikinci saha ziyaretini Diyarbakır’da gerçekleştiriyoruz. Sabancı Vakfı olarak Türkiye’de büyük bir etki yaratacak proje gerçekleştirme hayaliyle yola çıktık. Öncelikle, Yaşama Dair Vakıf ile konu araştırması yürüttük. Ekonomik kalkınma, kente erişim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliği olmak üzere dört temel konu karşımıza çıktı. İki yıl süren araştırma, paydaş toplantıları ve ön hazırlık süreci sonunda bunlar arasından önemli bir sorun alanı olan ve Vakıf olarak bizim deneyim ve birikimlerimizle katkı sunacağımıza inandığımız toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, dünyada ve Türkiye’de giderek önemli bir toplumsal sorun haline gelen ‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda’ yer alan genç kadınlar konusuna yönelmeye karar verdik. Sahaya inmek üzere 11 il seçtik, 11 ilden biri de Diyarbakır. Diyarbakır NEET kadın oranının yüksek olduğu illerden biri. Hem NEET kadın oranının yüksek olması hem de Diyarbakır’ın iş birliğine açık ve halihazırda güzel çalışmalar yürüttüğünü bildiğimiz için buradayız.” diye konuştu.

UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak, “Gençlerin, özellikle genç kadınların güçlenmesini teşvik etmek, UNDP için büyüyen bir öncelik. Hem politika hem de uygulama düzeyinde gençlerin ve kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesine, istihdama katılmalarına destek olan girişimlerin içinde yer alıyoruz. Ülkemizde 18-29 yaş arasındaki her iki genç kadından biri ne yazık ki ne eğitimde ne de istihdamda yer almıyor. Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi ile kimseyi geride bırakmadan NEET genç kadınların karşılaştığı zorlukları anlamaya ve çözüm geliştirmeye odaklanıyoruz. Tüm paydaşların ortak çabalarıyla tasarlanan projenin NEET genç kadınlarda farkındalık yaratmada ve istihdam edilebilirliklerinin artmasında büyük etkisi olacağına inanıyorum.” dedi.

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülüyor.

Proje; Diyarbakır ve ilk yerel paydaş toplantısının gerçekleştiği İzmir’in yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul, Konya, Mardin, Trabzon ve Van olmak üzere 11 pilot ilde uygulanacak. Diyarbakır’ın ardından Adana’da da bilgilendirme ve istişare toplantıları yapılacak. İhtiyaçların belirlenmesi ve aksiyon planının oluşturulması için Adana, Diyarbakır ve İzmir’de illere özel mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapılarak eğitimler düzenlenecek.

Analizler doğrultusunda ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların güçlenmesi, becerilerinin ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesi için kapasite geliştirme çalışmaları, farkındalık ve mesleki eğitimlerin yanı sıra danışmanlık ve mentorluk programları tasarlanıp uygulanacak.

Çalışma kapsamında ayrıca eğitim, staj ve istihdam fırsatlarına ulaşılabilen “Fırsatlar Haritası” ile mentorluk ve çevrim içi eğitim modüllerini içeren dijital portal da açılacak. Mayıs ayında faaliyete geçecek dijital portal, ne eğitimde ne istihdamda yer alan kadınlara yönelik fırsatlar konusunda özel sektör, sivil toplum ve kamu kurumları arasında köprü görevini görecek.

Fehmi Duman