Giresun Belediye Meclisi Şubat ayı ilk toplantısını yaptı.

Giresun Belediye Meclisi Şubat ayı ilk toplantısını yaptı.

Belediye Başkan Vekili Hasan Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki maddeler görüşüldü. Bazı maddeler karara bağlanırken bazı maddeler ise komisyona havale edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan, şehir içi dolmuş kooperatiflerinin zam talebi de görüşülerek oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Yine 2. ve 6. hat dolmuş kooperatiflerinin ücret farkı isteği de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Bazı dolmuş kooperatiflerinin koltuk sayısı artırımı talebi ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca, Giresun İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulması da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Bir sonraki toplantının ise 9 Şubat 2022 tarihinde yapılması kararlaştırılarak oturum sonlandırıldı.

 

Fehmi Duman