Giresun’da Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergâhları Belirlendi

Giresun’da Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergâhları Belirlendi

Giresun İl Merkezi’ndeki ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yer ve Güzergâhları’ Giresun Valiliği tarafından yeniden belirlendi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6’ncı maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3’üncü maddesi hükümleri doğrultusunda, Giresun İl Merkezi’nde “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yer ve Güzergâhları” belirlenerek, Valilik Makamının 23 Ocak 2022 tarihli ve 13338 sayılı Olurları ile onaylandı.

Bilindiği üzere; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6’ncı ve bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3’üncü maddelerinde, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergâhlarının; Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin yazılı görüşleri alınarak her yıl Ocak ayında mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenmesi gerektiğine hükmedilmektedir.

Bahse konu kanun hükmü gereğince; ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler neticesinde; Giresun İl Merkezi’ndeki ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yer ve Güzergâhları’ Valilik Makamının onayı ile şu şekilde belirlenmiştir;

İlk Toplanma Yeri     : Debboy Mevkii

Yürüyüş Güzergahı   :

a) Gazi Caddesi    : Debboy Mevkii toplanma Gazi Caddesi takiben Atatürk Meydanı

b)Yeniyol Mevkii : Çotanak İlkokulu önü toplanma, Gazi Caddesini takiben Debboydan Atatürk Meydanı

Miting Alanı               : Atatürk Meydanı

İlk Toplanma Yeri     : Debboy Mevkii

Yürüyüş Güzergahı   :

a) Gazi Caddesi      : Debboy Mevkii toplanma Gazi Caddesi takiben Arifbey caddesi ve Osmanağa Caddesi üzerinden Keşap Durağı

b) Yeniyol Mevkii : Çotanak İlkokulu önü toplanma, Debboy mevkiinden Gazi Caddesini takiben Atatürk Meydanı Arifbey caddesi ve Osmanağa Caddesi üzerinden Keşap Durağı

Miting Alanı               : Keşap Durağı

İlk Toplanma Yeri   : Debboy Mevkii

Yürüyüş Güzergahı : Gazi Caddesi-Gedikkaya Cad. (Yeniyol Mevkii)

Miting Alanı             : Belediye (Yeniyol) Oto Pazarı (Cumartesi ve Pazar günleri hariç)

Fehmi Duman