HAK-İş Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısının ardından sonuç bildirgesi yayımladı

HAK-İş Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısının ardından sonuç bildirgesi yayımladı

HAK-İş Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısının ardından sonuç
bildirgesi yayımladı

Türkiye’nin 81 ilinden gelen HAK-İŞ İl Başkanları Filistin Özel Gündemi ile Ankara’da
buluştu. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın başkanlığında gerçekleştirilen
HAK-İŞ İl Başkanlar Kurulu Toplantısı sonuç bildirisi yayımlandı.
HAK-İŞ İl Başkanlar Kurulu olarak gerçekleştirilen toplantı sonucunda aşağıdaki
kararlar alınmıştır:
1- HAK-İŞ İl Başkanları Filistin meselesini milli bir mesele olarak görmektedir.
 HAK-İŞ çatısı altında üyelerimiz ile birlikte, Filistin’e destek ve dayanışma
çağrımızı yineliyoruz. Filistin konusundaki hassasiyetimizi vurguluyor, il düzeyinde
HAK-İŞ İl Başkanlarının koordinesinde Filistin’e destek etkinlikleri düzenlenmesini
ve HAK-İŞ bağış hesabına destek verilmesini önemsiyoruz.
 İşgalci İsrail’in, derhal Gazze’deki insanlık dışı ablukadan, yasadışı yerleşim
faaliyetlerinden, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılarından ve
insanlığın tüm değerlerini yok sayan tutumundan vazgeçmesi gerektiğini
vurguluyoruz.
 BM başta olmak üzere, uluslararası kuruluşları, İslam İşbirliği Teşkilatını, bölge
ülkelerini ve insan hakları kuruluşlarını siyonist İsrail Devleti’nin, Netanyahu başta
olmak üzere bütün yöneticilerinin uluslararası savaş suçluları mahkemesinde
yargılanması için harekete geçmeye, katliamları durdurmak için acilen İsrail’e her
türlü müeyyidenin uygulanmasını talep ediyoruz.
 İsrail ile Filistin arasındaki insani fasıla ilanı ile tutukluların takası noktasında
mutabakata varılması önemli bir adımdır. Bu adımın kalıcı ateşkes ve barışa
açılan bir kapı olması temennisindeyiz.
 Başkenti Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti
kurulması ve Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı ekonomik ve insani sıkıntıların
acilen giderilmesi kararlılığımızın altını çiziyoruz.
 Gazze’de yaşanan vahşet ve soykırıma karşı durmak adına diğer kart
sistemleriyle eşit imkanlara sahip yerli ve milli sistemimiz olan TROY’a geçiş
yapılmasını talep ediyoruz.
2- HAK-İŞ İl Başkanlar Kurulu olarak, HAK-İŞ Akademi ve Hak Emekliler
Derneği (HAK EMEK-DER)’nin çalışmalarını destekliyoruz.
 Hak Emekliler Derneği (HAK EMEK-DER)’nin illerde tanıtımının yapılmasını ve
üyelik çalışmalarının başlatılmasını önemli buluyoruz.
 HAK-İŞ Akademi’nin çalışma ve araştırmalarını artan bir etkinlik ile sürdürerek
çalışma hayatına katkı sunacağını vurgulamaktayız.
3- HAK-İŞ olarak çalışma hayatına yönelik aşağıda yer alan taleplerimizin
karşılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz.
 Bütün çalışanların temsil edildiği adil bir asgari ücret tespit komisyonu
oluşturulmalıdır. Asgari ücretin, dört kişilik bir ailenin yaşam masrafları göz önüne
alınarak, günün ekonomik koşullarına ve enflasyon verilerine göre hakkaniyetli bir
yaklaşımla belirlenmesini talep ediyoruz.

 Ülkemizdeki vergi sisteminin yeniden ele alınarak, adil bir vergi sisteminin hayata
geçirilmesini önemsiyoruz. Bu açıdan, ücretli çalışanların kazançlarının vergi
dilimlerinin düşük kalması nedeniyle ellerine geçen net ücretlerinin azalmasının
önüne geçecek bir vergi modelinin oluşturulmasını talep ediyoruz.
 696 Sayılı KHK Kapsamı dışında bırakılan işçilerin kadroya alınma talebini
yineliyoruz.
 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçen işçilerin özlük haklarının
iyileştirilmesini, iş ve işyeri değişikliği, tayin, nakil ve becayiş haklarının verilmesini
talep ediyoruz.
 6772 sayılı Kanun uyarınca ilave tediye alamayan Mahalli idarelerin
iştiraklerinde/şirketlerinde çalışmakta olan işçilere de 52 günlük ilave tediyelerin
ödenmesini talep ediyoruz.
 Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolünün Belediye ve Şirketlerinde çalışan işçilere
de uygulanmasını ve Yüksek Hakem Kurulu’nun Kamu Çerçeve Protokolünün
uygulanmamasına ilişkin aldığı kararların geri çekilmesini talep ediyoruz.
 Mevsimlik, geçici ve kamu işçileri ile kampanya işçilerinin kadroya geçiş kriterleri,
çalışma süreleri ve sosyal güvenlik haklarına ilişkin kalıcı çözümler getirilmesini
talep ediyoruz.
 Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ve sendikalaşmanın
desteklenmesi için, sosyal diyalog mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanılması
gerektiğini önemle vurguluyoruz.
 Emekli aylıklarının alt tabanının asgari ücret düzeyine çekilmesini ve enflasyon ile
ilave zamlar dikkate alınarak artışlarının yapılmasını istiyoruz.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş İl Başkanı, Hizmet –İş Şube Başkanı
Mehmet Mesut Gökdemir, Geçtiğimiz yıl 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası
Dayanışma Günü vesilesiyle Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN’ın şahsında
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e tevdi edilen Filistin Devleti “Dostluk Yıldızı” nişanı,
bizim Filistin davasındaki sorumluluğumuzu artırmış, Filistin halkıyla
dayanışmamızı, daha da güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceğimizin
nişanesi olmuştur. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Filistin’de yaşanan insanlık
dışı soykırımın derhal son bulması adına uluslararası kuruluşları inisiyatif almaya
davet ediyor ve Bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması için Filistin halkı ile
dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyoruz. Emeğin evrensel gücü
olduğumuza olan inancımızla, Türkiye’de ve Dünya’da emeğe; özgürlüğe, insan
haklarına ve demokrasiye yönelik her türlü tehdit karşısında dik durmanın
gereğine inanmaktayız. HAK-İŞ’in işçilerin takdirini kazanmaya devam
etmesinden, istikrarlı büyümesini sürdürmesinden ve Türkiye’nin en büyük işçi
Konfederasyonlarından biri olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmekteyiz
dedi.

Etiketler

Fehmi Duman