HAK-İŞ’ten 1 Mayıs kutlaması

HAK-İŞ’ten 1 Mayıs kutlaması

HAK-İŞ’ten 1 Mayıs kutlaması

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Sakarya İl Başkanı Mesut Gökdemir ve sendika üyelerinin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle Demokrasi Meydanı’nda açıklama yapıldı.

1 MAYIS ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE ve DAYANIŞMA GÜNÜ

KUTLU OLSUN.

Bizler, Türkiye’nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri,

emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak;

tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs’ta birlikteyiz.

HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için, ekranlarda,

dijital platformlarda, illerde ve her yerdeyiz.

Salgının etkilerinin devam etmesi nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz

omuza alanlarda olamasak da, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve

Dayanışma Gününde; – Emekçilerin hakkı için, – Daha fazla gelir güvencesi ve adaletin tesis edilmesi için, – Sosyal ve ekonomik refah için, – Sorunların çözümü için taleplerimizi Türkiye’de 81 ilde ve dijital

platformlarda sunuyoruz.

HAK-İŞ olarak 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma

Gününde; – Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz. – Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını

istiyoruz. – Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını

istiyoruz. – Güvenceli esneklik düzenlemelerinin insana yakışır iş çerçevesinde

ele alınmasını istiyoruz. – Mevcut işyerlerinin ve çalışanların dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme

uyum sağlayabilmeleri için adil bir geçişi mümkün kılacak

politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz. – Kamu çerçeve protokolünün kalan maddelerinin uygulanmasını talep

ediyoruz. – Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında KİT’lerdeki işçilerin kadroya

geçirilmesi, geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi, kadroya geçen

işçilerin tayin, becayiş hakkının verilmesi ve erken emekliliği engellenmesi gibi özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözülmesini

istiyoruz. – 6772 sayılı kanun uyarınca ilave tediye alan kamu işçilerinin

kapsamına belediye şirketlerinde çalışanların da dahil edilmesini

istiyoruz. – Toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hak ve kazanımların enflasyon

karşısında ezilmemesini talep ediyoruz. – Tekelci yapıda bulunan sosyal diyalog mekanizmalarının katılımcı bir

anlayışla yeniden oluşturulmasını talep ediyoruz. – COVID-19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını

istiyoruz. – İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla

yaygınlaştırılmasını istiyoruz. – Kayıt dışı istihdam ve ekonomi ile etkin mücadele edilmesini

istiyoruz. – İşsizlik oranlarının düşürülmesini, genç, kadın ve engelli bireylere

yönelik istihdam fırsatlarının oluşturulmasını istiyoruz. – Ülkemiz çalışma hayatının ihtiyaçlarına uygun şekilde istihdam

seferberliği oluşturulmasını talep ediyoruz. – Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalara

yönelik tedbirler alınmasını ve emekçilerin enflasyona karşı

korunmasını talep ediyoruz.

Bizler bugün, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde;

Güvenceli istihdam için,

Refah dolu yarınlar için,

Güçlü gelecek için,

Sağlığımız için,

İşimiz, ekmeğimiz ve tüm emekçilerimiz için taleplerimizi yine yüksek sesle

haykırmak için meydanlardayız.

Emekçi kardeşlerimize “Hakkın HAK-İŞ’e emanet” demek için buradayız.

Tüm emekçilerimizi, erdemli ve şeffaf sendikacılık için, dünya sendikal

hareketi ile dayanışma için, demokrasi ve sosyal adalet için HAK-İŞ ile

birlikte mücadeleye davet ediyoruz.

Bizler; – Daha fazla dayanışma, – Daha çok refah, – Daha çok güvenceli istihdam, – Daha çok iş güvenliği ve sağlığı, – Örgütlü toplum ve daha güçlü bir Türkiye için 1 Mayıs’ta yine

meydanlarda, ekranlarda ve her yerdeyiz.

Tüm emekçilerimizle hep birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye

devam edeceğiz.

HAK-İŞ olarak; 1 Mayıs’ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün

emekçileri, mağdurları, mazlumları ile tüm insanlık adına dayanışmamızı

yinelemek için buradayız.

Biliyoruz ki Dünyamız bir, derdimiz, kederimiz, mutluluğumuz bir.

Ülkemizin bütünlüğü, birliği, beraberliği, mağdur ve mazlumların şefkatli eli

olmak için bu uğurda canını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah’tan

rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz.

Biz 84 milyon vatandaşımızla hep birlikte Türkiye’yiz diyoruz. Hepimizin

eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz.

HAK-İŞ olarak istihdam yaratacak yatırım alanlarının artırılmasını,

sürdürülebilir kalkınmayı, ekonomik alt yapının güçlendirilerek sosyal ve

ekonomik refahın artırılmasını talep ediyoruz.

Sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikalaşmanın

teşvik edilmesini istiyoruz.

Tüm Dünyada yeni bir sendikal düzenin inşası için sendikal hak ve

özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep ediyoruz.

İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye

ekonomisi istiyor

Biz emekçiler, milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak

ettiğimiz payı istiyoruz.

Emeklilik sistemindeki eksikliklerin ve emekli aylığı bağlama oranından

kaynaklı haksızlıkların giderilmesi için gerekli adımların atılmasını

istiyoruz.

Emekli aylığı ve bayram ikramiyelerimizin alt sınırının asgari ücret

düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz.

Çalışanlara yönelik her türlü şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz.

ILO’nun C190 sayılı sözleşmesinin ülkemiz tarafından onaylanmasını ve

gerekli mevzuat düzenlemelerinin sosyal diyalog anlayışıyla hayata

geçirilmesini talep ediyoruz.

Çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlenmesi için “Sıfır Tolerans”

anlayışının tüm işyerlerinde hakim olmasını istiyoruz.

Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin son bulmasını

istiyoruz.

Çocuk işçiliğinin her türüyle mücadele edilmesini istiyoruz.

İstihdamda kadın, genç ve engelli bireylere daha çok yer verilmesini ve

sorunların çözülmesi için politikaların geliştirilmesini istiyoruz.

Kadın, genç ve engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve sendikal hayata

katılımının artırılmasını istiyoruz.

Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının ve bakım hizmetlerinin

karşılanmasını istiyoruz.

Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesini, nitelikli

işgücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz.

Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânlarının geliştirilmesini istiyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yeşil ekonomiye geçiş süreçleri ve

iklim değişikliği ile mücadelede yeni ve sürdürülebilir stratejilerinin geliştirilmesini talep ediyoruz. Paris İklim Anlaşması’nın ülkemiz

tarafından onaylanmasını çok değerli buluyor ve önemsiyoruz.

Hangi ülkeden olursa olsun ülkemize sığınan mülteci ve göçmen

kardeşlerimiz için, entegre edilebilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası

uyum politikaları ve işbirliklerinin geliştirilmesini istiyoruz.

Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını,

tüm dünyada barışın, özgürlüğün, adaletin, demokrasinin tesis edilmesini

ve insan haklarının geliştirilmesini istiyoruz.

Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya yönelik haksız ve hukuksuz işgalini bir

an önce durdurmasını istiyoruz. Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere

bölgemizde yaşanan bütün ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesini

istiyoruz.

Suriye’deki savaşın bir an önce bitmesini ve toprak bütünlüğünün

korunmasını istiyoruz.

Filistin’de, Ukrayna’da, Yemen’de, Mısır’da, Suriye’de, Myanmar’da,

Arakan’da, Doğu Türkistan’da ve dünyanın neresinde olursa olsun yapılan

zulümleri, soykırımları ve vahşetleri lanetliyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik uluslararası izolasyonların

kaldırılmasını talep etmekteyiz.

Türkiye olarak “dayanışma” içinde olduğumuz Kazakistan’ın toprak

bütünlüğünü savunuyoruz. Kazakistan’ın toprak bütünlüğüne yönelik

muhtemel tehditlerin karşısında ve dayanışma içerisinde olduğumuzu

belirtmek istiyoruz.

Tunus’ta sivil iradeye yönelik saldırıların ve haksızlıkların giderilmesini

istiyoruz. Darbelere karşı demokrasiden yana tavır alan Tunus halkı ile

dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Askeri darbelerden dolayı Sudan’da kapatılmış sendikaların hizmet

binasının bir an önce açılmasını ve gözaltına alınan tüm sendikacıların

serbest bırakılmasını istiyoruz.Karabağ Zaferi’nin 2. yılına girerken, 26 Şubat 1992’de Azerbaycan’ın

Hocalı kasabasında yapılan işgalde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi

rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hâkim olduğu bir

Türkiye için mücadele ediyoruz.

Ülkemizin insanına, emekçisine, potansiyeline, gücüne ve geleceğine

yürekten inanıyoruz.

HAK-İŞ teşkilatı olarak geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz.

Sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara ‘Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ’li

ol’ diyoruz.

HAK-İŞ olarak yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyor ve emekçilerimizle

omuz omuza, mücadele etmeye, güçlenmeye ve büyümeye devam ediyoruz.

Güzel günler yakın, yine tüm heyecanımızla meydanlarda buluşacağız.

HAK-İŞ OLARAK BUGÜN;

EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, ADALET, REFAH ve DEMOKRASİ İÇİN 81

İLDEN ve DİJİTAL PLATFORMLARDAN HAYKIRIYORUZ.

YAŞASIN ALIN TERİ DÖKEN YİĞİT EMEKÇİLER

YAŞASIN ULUSLARARASI SENDİKAL DAYANIŞMA

YAŞASIN 1 MAYIS

YAŞASIN HAK-İŞ

1 MAYIS ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE ve DAYANIŞMA GÜNÜ

TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN.

YENİDEN MEYDANLARDA BULUŞMAK DİLEĞİYLE, RAMAZAN

BAYRAMINIZI TEBRİK EDİYORUZ.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU SAKARYA İL BAŞKANLIĞI

Etiketler

Fehmi Duman