Hak ve Huzur Partisi

20.02.2021

69 Kişi Okumuş

0 Yorum

Halk ve Huzur Partisi (HHP),Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde vatandaşlık görevini, yönetim olarak gören ve Türkiye Vatandaşlarından oluşan vatanperverlerce kurulmuştur.

Kuruluş amaç ve gayesi laikliği ve bağımsız Türkiye’nin geleceğini benimsemiştir.

Parti Merkezi Ankara’dadır.

Madde-2

Halk ve Huzur Partisi programındaki anlamlarıyla şu ilkelere bağlıdır:

  • Cumhuriyetçilik,

  • Milliyetçilik,

  • Halkçılık,

  • Devletçilik,

  • Laiklik,

Dengeli kalkınma, doğanın ve çevrenin korunması, çoğulcu ve katılımcı demokrasi”

değerlerine dayanan; kadın erkek eşitliğine inanan; bu değerleri gerçekleştirmeyi hedefleyen; devleti, kişilerin özgürlüklerini ve refahını sağlamaya yönelik bir hizmet aracı olarak kabul eden çağdaş demokratik Partidir. Amblem ve Logosu; Çercevesi Altın başak Kuşakla çevrilmiş,

Bir Gürsel Yıldız dahil 2 kişi ve gülümseyen insanlar görseli olabilir

Türkiye Haritası şeklinde Türkiye Cumhuriyeti devleti Bayrağı olarak yer almaktadır

AMAÇ

Madde-3

Hak ve Huzur  Partisi’nin amacı;

İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne; laik, çağdaş, katılımcı ve çoğulcu demokrasiye dayanan hakça bir düzen oluşturmak,

 Ülkenin güvenliğini ve bütünlüğünü, ulusal birliği, ekonomik ve siyasal bağımsızlığı, yurtta ve dünyada barışı koruyup güçlendirmek,

Kuvvetler ayrılığına, bağımsız ve tarafsız yargıya dayanan bir hukuk devleti düzenini gerçekleştirmek,

Bireysel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını sağlamak, özgür bireyler arasında toplumsal dayanışmayı ve işbirliğini geliştirmek,

Her bireyin kendi kişiliğini ve potansiyelini geliştirmesinin önündeki engelleri kaldırmak,

Her türlü ayrımcılığa ve dışlanmaya karşı mücadele etmek ve bu tür işlemlere maruz kalan kişilerle dayanışma halinde olmak, Bireylerin kültürel farklılıklarının zenginlik olduğunu göz önünde tutarak ve koruyarak bir arada yaşayabilecekleri ortamı ve koşulları sağlamak,

Yoksulluk ve açlıkla hak temelinde mücadele etmek, tam istihdam hedefine ulaşmak,Sürdürülebilir ve dengeli kalkınmayı, insanca ve hakça bölüşmeyi ve toplumsal dayanışmayı sağlamak,

Halkın mutluluğunu, gönencini ve yönetime katılma olanağını arttırmak,

Haklardan ve özgürlüklerden eşit olarak yararlanılmasını sağlamak,Cinsiyet eşitliğinin toplumsal yaşamın her alanında uygulanmasını sağlamak, kadına karşı her türlü şiddeti önlemek,Gençlere; bilime, teknolojiye, gelişmeye, yeniliğe ve değişime açık, özgür ve eleştirel düşünceye sahip, demokrasi ve insan haklarına saygılı bir toplumun bireyleri olmalarını sağlayacak bir eğitim vermek, Çocukların birey olarak haklara sahip olduğunu göz önünde tutarak haklarını korumak ve uygulanmasını sağlamak, çocuklara yönelik her türlü şiddet ve istismarı önlemek,

Engellilerin toplumsal yaşama katılımını sağlayacak önlemleri almak, her engelli bireyin farklı gereksinimleri olduğunu göz önünde tutmak, Bilimin, sanatın, kültürün gelişmesini sağlayacak

özgür ortamı yaratmak, Doğayı, çevreyi ve hayvan haklarını korumak,Emperyalizmin, sömürünün ve sömürgeciliğe yönelik her türlü uygulamanın önlenmesi için mücadele etmek ve tüm insanlığın esenliğine ve özgürlüğüne katkıda bulunmaktır.

SİYASAL YAŞAM ANLAYIŞI

Madde-4

Hak ve Huzur Partisi’nin üyeleri için siyasal yaşamda görev almak, onurlu bir toplum hizmetidir. Siyasal görevler, özel çıkarlar için kullanılamaz. Siyasal yaşamda etkinlik kazanmak için kimseye kişisel yarar sağlanamaz.

Toplumsal ve siyasal yaşamda erdemli olmak, erdemliliği savunmak, korumak ve gerçekleştirmek Hak ve Huzur  Partili olmanın ön koşuludur.

Bir 8 kişi ve gülümseyen insanlar görseli olabilir

Bir Gürsel Yıldız ve Ahmet Nezihi Özer görseli olabilir

Bir HD Hasan Demirtaş ve Gürsel Yıldız dahil 5 kişi görseli olabilir

Bir Gürsel Yıldız ve Kudret Kuzuoğlu dahil 11 kişi ve gülümseyen insanlar görseli olabilir

Bir Gürsel Yıldız dahil 2 kişi ve gülümseyen insanlar görseli olabilir

Bir Gürsel Yıldız dahil 3 kişi görseli olabilir

Bir Gürsel Yıldız dahil 4 kişi görseli olabilir

Bir Gürsel Yıldız dahil 3 kişi görseli olabilir

Bir Gürsel Yıldız dahil 2 kişi ve gülümseyen insanlar görseli olabilir

Bir Gürsel Yıldız dahil 4 kişi ve gülümseyen insanlar görseli olabilir

Bir Fehmi Duman ve Gürsel Yıldız görseli olabilir

Bir 1 kişi görseli olabilir

Bir Gürsel Yıldız dahil 5 kişi görseli olabilir

Bir Gürsel Yıldız dahil 4 kişi ve gülümseyen insanlar görseli olabilir

Bir Gürsel Yıldız dahil 2 kişi görseli olabilir

YORUMLAR