HENDEK BELEDİYESİNİN 2024 BÜTÇESİ ONAYLANDI

HENDEK BELEDİYESİNİN 2024 BÜTÇESİ ONAYLANDI

HENDEK BELEDİYESİNİN 2024 BÜTÇESİ ONAYLANDI

15 gündem maddesinin görüşüldüğü Hendek Belediyesi Ekim ayı Olağan Meclis toplantısında Hendek
Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekli ile 310 Milyon
TL olarak meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.
14 MADDE OY BİRLİĞİ İLE KARARA BAĞLANDI
Hendek Belediyesi Ekim ayı olağan Meclis toplantısı, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu
Başkanlığında Hendek Belediyesi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda yapıldı. 1- 14
gündem maddesi oy birliği ile karara bağlanırken, gündemin 15. maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.
2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planda yer alan amaç, hedef ve göstergelerinin gerçekleşmesini
sağlayacak faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini
içeren performans programı dikkate alınarak izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri ile birlikte
hazırlanan 2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekli ile 310 Milyon TL
olarak meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

YEŞİLYURT İMAR ÇALIŞMALARI VE SAAT KULESİ
Başkan Babaoğlu, Ekim ayı meclis gündemi öncesi AK Parti Grup Sözcüsü Hamit Canlı’nın sorularını
cevaplandırdı. Başkan Babaoğlu, “ Yeşilyurt Mahallesinde devam eden imar çalışmalarıyla ilgili gelen
soruya; Düzenlemelerimiz devam ediyor. DSİ ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Rapor için görüş
bekliyoruz.  Deprem bölgesinde olduğumuz için sorun yaşanmaması adına çalışmalar titizlikle devam
ediyor bundan dolayı süreç uzadı en kısa zamanda tamamlanacak derken, Saat Kafenin durumuyla
ilgili olarak, İhaleye giren vatandaş ihaleden çekildi. Bu süreçten sonra Hendek Belediyesi olarak
kendimiz işletme kararı aldık. 1 – 2 milyon gibi bir bütçe ayırmamız gerekiyor. Çalışmalarımız sürüyor
kısa sürede faaliyete geçirmeyi planlıyoruz.
ÇÖP KOVALARI VE PROF. DR AYHAN KIZIL CADDESİ
İlçede bazı noktalarda çöp kovalarının eksikliğiyle alakalı olarak gelen soruyu cevaplandıran Başkan
Babaoğlu, Uzun yıllardır bazı münferit noktalara konulmuyor. Eksikliğimiz olabilir bu konuyla alakalı
olarak gerekli görülüyorsa çalışmaları atölyemizde gerçekleştireceğiz. Uygun alanlara koyabiliriz”
dedi. Son olarak Stadyum caddesi olarak bilinen Prof. Dr. Ayhan Kızıl Caddesindeki kaldırım
çalışmasıyla ilgili olarak gelen soruya, görsel olarak rahatsızlık var fakat trafik akışını ve cep otopark
kullanımı açısından böyle bir çalışma gerçekleştirildi. Rahatsızlık devam ederse düzenlemeye gideriz”
diye konuştu.
GÜNDEM MADDELERİ OYLANDI
Konuşmaların ardından gündeme geçildi. Gündemin 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. maddeleri olan, “4688 Sayılı
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun Mahalli İdarelerde Sözleşme
imzalanması çerçevesinde Belediye Başkanının Yetkili Memur Sendikası ile Belediyemiz arasında
Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi,
İlçemiz Dereboğazı Mahallesi 45 ada 28 numaralı parsele dair hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi, İlçemiz Büyükdere
Mahallesi 1391 ada 43 numaralı parsel ve Kemaliye Mahallesi 1081 ada 14 numaralı parsele dair
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun
görüşülmesi,            İlçemiz Nuriye Mahallesi 2630 ada 38 numaralı parsele dair 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi, İlçemiz
Başpınar Mahallesi tapunun 192 ada 38, 111, 154, 157, 160, 235, 340, 341 ve 358 numaralı parselleri
kapsayan alana dair hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmi revizyon yapılması ile
ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu’nun görüşülmesi, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisince

onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine uygun olarak; Akova Mahallesi 1315 ada 9
numaralı parsel ve çevresine dair hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ile ilgili
hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu’nun görüşülmesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.
Maddesine istinaden; Büyükdere Mahallesi’nde yapılan 25 numaralı İmar Uygulama Bölgesi için 1334
adadaki imar yollarının düzenlenmesine dair hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ile
ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu’nun görüşülmesi, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nce
onaylanan; Başpınar Mahallesi 192 adada yer alan bazı parsellerden geçen TEİAŞ Hendek-Akyazı
Enerji İletim Hattı ve yakın çevresine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine askı
sürecinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon
Raporu’nun görüşülmesi” maddeleri oy birliğiyle kabul edilirken, gündemin 9.10 ve 11. Maddeleri
olan “İlçemiz Başpınar Mahallesi 258, 259, 260, 261 ada ve çevresinde yer alan imar yolları ile ilgili
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili talebin Belediye Meclisi tarafından
görüşülmesi, İlçemiz Çamlıca Mahallesi’nden ayrılarak yeni kurulan Yeşiller Mahallesi’nin isminin
Haraklı Mahallesi olarak değiştirilmesi ile ilgili talebin Belediye Meclisi tarafından görüşülmesi, İlçemiz
Hacıkışla Mahallesi ve Uzunçarşı Mahallesi arasındaki tapulama sınırının idari sınır olarak
düzenlenmesi ile ilgili talebin Belediye Meclisi tarafından görüşülmesi” maddeleri İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna oy birliği ile havale edildi. Gündemin 12,13 ve 14. Maddeleri olan “2024 yılı Belediye
Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi, 2024 yılı Belediye
Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi, 2024 yılı Belediye ücret tarifesi ile
ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi” maddeleri oy birliğiyle kabul edilirken,
gündemin son maddesi olan 15. “Mülkiyeti Belediyemize ait Beylice Mahallesi 2774 ada 6 parsel
numaralı 22.500,50 m² taşınmazın satış işlemi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki
verilmesinin görüşülmesi” maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Başkan Babaoğlu meclis toplantısı sonunda alınan kararların hayırlı olmasını diledi ve meclis toplantısı
sona erdi.

Etiketler

Fehmi Duman