İklim değişikliği ve tüketici alışkanlığı tarım ve gıdanın geleceğini belirleyecek

İklim değişikliği ve tüketici alışkanlığı tarım ve gıdanın geleceğini belirleyecek

İklim değişikliği ve tüketici alışkanlığı tarım ve gıdanın geleceğini belirleyecek

Ünlü ekonomist Önder Tavukçuoğlu, gıda fiyatlarında yaşanan artış ve önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklenen yükselmelerle ilgili ilginç benzetme yaptı.

“Bir gümüş tabak = Bir yumurta teorimiz hızla ilerliyor.”

İklim değişikliği ve değişen tüketici alışkanlıklarının önümüzdeki 10 yıl içerisinde tarım ve gıda sektörüne yön vereceğini ifade eden Tavukçuoğlu, “Önümüzde sektörü bekleyen en büyük belirsizlikler iklim değişikliği ve değişen tüketici alışkanlıkları olarak çıkmaktadır. Bunlara karşı sektör pozitif çözüm ortaya koyamazsa sorunlarla karşılaşılabilir. Gıda fiyatlarının yükselişini ve gelecekte daha da artabileceğini görebiliyoruz. Gidişat bir gümüş tabağın bir yumurtayla eşit olma yolunda ilerliyor” dedi.

Teknolojik gelişmeler üretimde verimliliği artırır

İklim değişikliğinin yaşatacağı sorunlara değinen Tavukçuoğlu, “İklim değişikliği, su ve enerji kaynak sıkıntısına neden olabilir. Bu olası ihtimale karşı teknolojik gelişmeler hektar başına verimi artırılabilir. Akıllı tarım uygulamaları daha da yaygınlaşacaktır. Bu sayede zaten kısıtlı olan su ve enerji tüketimi de minimal seviyede tutulmuş olacaktır.”

Değişen tüketici alışkanlıklarına dikkat

Küresel tüketici alışkanlıklarının değiştiğini ifade eden Tavukçuoğlu şunları söyledi: “Dünya nüfusu bir taraftan artarken aynı zamanda da toplumsal alışkanlıklar değişmektedir. Alman Gıda ve İçecek Sektörleri Federasyonu bu değişikliği şu şekilde ifade ediyor; ‘Sosyal değişim gerçekleşmekte: aile yapıları, geleneksel gıda ritüelleri, işgücü piyasası ve dinlence alışkanlıkları değişmektedir.’ Bu bağlamda bakıldığında sektör özelinde şirketlerin tüm bu değişimleri görüp ayak uydurması gerekiyor. Zamanın koşullarına entegre olabilenler karlı olacaktır.”

Etiketler

Fehmi Duman