JICA TÜRKİYE BAŞKANI YUKO TANAKA: “TÜRKİYE DE JAPONYA GİBİ DOĞAL AFET RİSKİ YÜKSEK BİR ÜLKE”

JICA TÜRKİYE BAŞKANI YUKO TANAKA: “TÜRKİYE DE JAPONYA GİBİ DOĞAL AFET RİSKİ YÜKSEK BİR ÜLKE”

KARTEPE ZİRVESİ “DİRENÇLİ ŞEHİRLER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN ARAÇLARI” OTURUMUNDA TEŞVİKLER VE YURT DIŞI FİNANSMAN MODELLERİ KONUŞULDU

İSLAM KALKINMA BANKASI TÜRKİYE OPERASYON MÜDÜRÜ DR. MOHAMMED ISHTİAQ AKBAR: “TÜRKİYE İLE PROJELERİMİZİN TOPLAM MALİYETİ ŞU ANA KADAR 12 MİLYAR DOLAR”

JICA TÜRKİYE BAŞKANI YUKO TANAKA: “TÜRKİYE DE JAPONYA GİBİ DOĞAL AFET RİSKİ YÜKSEK BİR ÜLKE”

‘’Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü’’ temasıyla 24-27 Mart’ta toplanan Kartepe Zirvesi, ikinci gününde Kocaeli Kongre Merkezi’nde devam etti. Zirvenin ikinci gününde afet yönetiminden Türkiye’nin kırsal kalkınma stratejisine, Türkiye’nin iklim değişikliği stratejisinden dirençli gelecek için açlık ve yoksulluğun nasıl önlenebileceğine kadar birçok önemli konu ele alındı. 

‘’Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü’’ temasıyla 24-27 Mart’ta toplanan Kartepe Zirvesi, ikinci gününde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eski bir metal fabrikasından örnek bir endüstriyel dönüşümle hayata geçirdiği Kocaeli Kongre Merkezi’nde devam etti. Zirve ikinci gününde de önemli konukları ağırladı.

 “DİRENÇLİ ŞEHİRLER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN ARAÇLARI” OTURUMUNDA TEŞVİKLER VE YURT DIŞI FİNANSMAN MODELLERİ KONUŞULDU

İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir’in moderatörlüğünde gerçekleşen “Dirençli Şehirler için Sürdürülebilir Finansman Araçları” konulu oturum, Dünya Bankası Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Lideri Lourent Debroux, Fransa Kalkınma Ajansı Türkiye Direktörü Tanguy Denieul, JICA Türkiye Başkanı Yuko Tanaka, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Operasyon Müdürü Dr. Mohammed Ishtiaq Akbar, Avrupa Yatırım Bankası Ülke Direktörü Umberto del Panta ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Sonay Kanber’in katılımıyla gerçekleşti.. Dirençli şehirler için finansal sürdürülebilirliği, sosyal sürdürülebilirliği ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamanın yollarının ele alındığı oturumda iklim ve şehir dostu plan örneklerine, teşviklere ve yurt dışı finansman modelleri örneklerine değinildi.

İSLAM KALKINMA BANKASI TÜRKİYE OPERASYON MÜDÜRÜ DR. MOHAMMED ISHTİAQ AKBAR: “TÜRKİYE İLE PROJELERİMİZİN TOPLAM MALİYETİ ŞU ANA KADAR 12 MİLYAR DOLAR”

Oturumda çalışmaları hakkında bilgi veren İslam Kalkınma Bankası Türkiye Operasyon Müdürü Dr. Mohammed Ishtiaq Akbar, şunları kaydetti: “Türkiye hali hazırda İslami Kalkınma Bankası kurucu üyelerinden ve aynı zamanda en büyük ürün, hizmet alıcılarımızdan biri.. Türkiye ile projelerimizin toplam maliyeti şu ana kadar 12 Milyar Dolar. Kentsel gelişim, kent ulaşım araçlarının yenilenmesi gibi başlıklarda belediyeler ile projelerimiz mevcut. Kamu çözüm ortaklığıyla da örneğin hastanelerin yenilenmesi üzerine de çalışıyoruz. Türkiye’de çok büyük bir varlığımız söz konusu. İklim değişikliği politikamız çerçevesinde 3 taraflı destek sunuyoruz. Finansmanımızın yüzde 35’i iklim dirençliliği, iklim adaptasyonu ve ilgili konulara gitsin istiyoruz.”

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE SÜRÜDÜRÜLEBİLİR KALKINMA LİDERİ LOURENT DEBROUX: “GÜNEY KORE’DEN SONRA EN HIZLI KENTLEŞME YAŞAYAN ÜLKE TÜRKİYE”

Oturumda söz alan Dünya Bankası Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Lideri Lourent Debroux, “1950’lerde  nüfusun yüzde 25’i şehirde yaşıyordu bu sayı şu an yüzde 75’lere ulaştı. Güney Kore’den sonra en hızlı kentleşme yaşayan ülke Türkiye. Türkiye doğal afetlere çok açık bir ülke. Hükumet mevcut olanı iyileştirme hedefinde. Buradaki kentsel kalkınma girişimlerimiz özellikle 1999 depremden sonra başladı. Dünya Bankası hükümet talimatlıyla acil durum planlarını hayata geçirdi. O zamandan beri Türkiye ile ortaklığımız sürüyor” şeklinde konuştu.

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Sonay Kanber, konuşmasında doğal afetlere karşı şehirleri güçlendirmenin önemine değinerek şöyle konuştu: “Orman yangınları iklim değişikliğine karşı geliştirdiğimiz projeler bir tehdit oluşturuyor. Orman yangınları, siyah karbondan daha tehlikeli. ”

Avrupa Yatırım Bankası Ülke Direktörü Umberto Del Panta ise, alınan yanlış kararların bizden sonraki nesilleri de etkilediğine değinerek “İklim konusunda da sorumluluğumuzun bilincindeyiz, faaliyetlerimizi diğer AB kurumlarıyla paralel geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye ve AB arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanmıştı.  Geçmiş yıllara biz de borç verme konusunda duruşa geçtik. Bunun çok kısıtlayıcı ve sınırlandırıcı olduğu kanaatine vardık. Biz de Avrupa Yatırım bankası ile özellikle iklim, çevrenin korunması projelerine önem veriyoruz. Böylesi girişimler oldukça olumlu” dedi.

JICA TÜRKİYE BAŞKANI YUKO TANAKA: “TÜRKİYE DE JAPONYA GİBİ DOĞAL AFET RİSKİ YÜKSEK BİR ÜLKE”
Konuşmasında “Japonya depreme çok yatkın. Çok sık sel yaşayan bir ülkeyiz. Bu kadar fazla felaket söz konusuyken biz de bunlara hazır olmaya çalışıyoruz. Felaket risklerine ve bunların yönetiminin planlanmasına nem veriyoruz” diyen Yuko Tanaka, Türkiye’nin de benzer bir durumda olduğunu söyledi ve İller Bankası ile pek çok projeleri olduğunu belirtti.

Fehmi Duman