Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Emlak Sektöründe Veri Paylaşımı Çalıştayı Yapıldı

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Emlak Sektöründe Veri Paylaşımı Çalıştayı Yapıldı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir idaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen; KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI KAPSAMINDA DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE KURUMLAR ARASI VERİ PAYLAŞIMININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEKNİK YARDIM PROJESİ EMLAK SEKTÖRÜNDE VERİ PAYLAŞIMI ÇALIŞTAYI
30 Mart-1 Nisan 2022 tarihleri arasında Bolu Büyük Abant Otel de yapıldı.
ATO Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Bşk.Yrd.Hüsnü DÖĞER” Türkiye de emlak sektöründe vergi uyumluluğunun güçlendirilmesi ve kayıt dışılığın önlenmesi adına ilgili kaynakların belirlenmesi,
kayıt dışılığın sebeplerine yönelik sorunlar ve bu sorunların çözümünde verinin önemi,sektör içinde toplanan veriler ve yapılan güncel çalışmaların tartışılması,aktarılması amaçlanan bu çalıştaya ATO dan Erdoğan YILDIRIM,
Hüsnü DÖĞER, TEMFED den Gazi ÇELİK,Mehmet Sinan CANPOLAT,Muzaffer ERTEKİN ile birlikte çalıştaya katılım sağladık.


Çalıştay konusunu ve sektörümüzün genel problemlerini,uygulamaları,
çözümleri ve taleplerimizi içeren sunum yaptık.Tüm katılımcılar, Özel sektör, Kamu Sektörü ve paydaşlarımız ile tartışmalar yapıp,çözüm önerilerini sunup,değerlendirmeler yaptık.
Gayrimenkul sektörü ve yetkili emlak danışmanlarımız için faydalı ve verimli bir çalıştay olduğunu bilgilerinize sunar,Ülke, Millet ve Gayrimenkul Sektörü yararına yapılan “ Kayıt dışı ekonominin azaltılması,
denetim kapasitesinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının arttırılması teknik yardım projesi kapsamında “bu çalıştayı düzenleyenlere, organize edenlere ve tüm katılımcılara teşekkür eder,çalışmalarınızda başarılar dileriz

Fehmi Duman