Kuşak ve Yol Projesi, küreselleşme sürecinin “kazan-kazan” versiyonu

Kuşak ve Yol Projesi, küreselleşme sürecinin “kazan-kazan” versiyonu

5 Kasım Cuma günü açıklanan World Openness Report 2021’da Kuşak ve Yol Girişimi ekonomik küreselleşme sürecinin bir “kazan-kazan” versiyonu olarak tarif edildi. 4. Çin Uluslararası İthalat Fuarı esnasında açıklanan World Openness Report 2021, Çin Sosyal Bilimler Akademisi’ne bağlı Dünya Ekonomi ve Politika Enstitüsü ile Hongqiao Uluslararası Forumu Araştırma Merkezi tarafından yayına hazırlandı.

Raporda Kuşak ve Yol’un ortak inşası, uluslararası ticaretin ve yatırım işbirliğinin derinleştirilmesi için bir platform oluşturduğu gibi ilgili ülkelerin eşgüdümlü gelişimi açısından da fırsatlar yarattığına vurgu yapılıyor.

Kuşak ve Yol’un birlikte meydana getirilmesi ayrıca ticaret olanaklarını da yaratarak ticari süreçleri kolaylaştırdı ve artırdı. Nitekim Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’ne katılan ülkelerle mal ticareti, 2013 ila 2020 yılları arasında toplam 9,2 trilyon dolara ulaşmıştır. Çin ilgili ülkelerden ithalatını artırmış, iç piyasasında bu ülkelerle fırsatları paylaşmış ve bunların her biriyle karşılıklı ticaretini dengeli bir duruma getirdi.

İlgili ülkeler arasında karşılıklı yatırımlar da Kuşak ve Yol Girişimi sayesinde canlılık kazandı. Öte yandan, Çin ile Kuşak ve Yol ülkeleri arasındaki yatırım işbirliği sürekli olarak derinlik kazanmış ve bu, endüstriyelleşme sürecini destekledi. Çin şirketleri ayrıca, Kuşak ve Yol Girişimi ülkelerinde inşaat projeleri gerçekleştirmiş ve bunların yerel ekonomik kalkınmalarına güç enjekte etti.

Etiketler

Fehmi Duman