Kuyumcukent BKM Genel Kurulu Basın Açıklaması

Kuyumcukent BKM Genel Kurulu Basın Açıklaması

Bizler Kuyumcukent Blok Kat Malikleri (BKM) Yönetim Kurulu olarak son yapılan genel kurulda yaşananlarla ilgili bilgilendirme yapmak durumunda kaldık. Kuyumcukent Genel Kurulunda divan heyeti adayı bile sadece 5 oy alabilen eski yönetime karşı kat maliklerini temsilen yeni yönetim kurulu olarak seçildik. Bu süreçte sektörümüzü çok üzen olaylar yaşandı. Bu olaylar ile ilgili şeffaflıktan uzak, şaibeli duruşu olan eski yönetim tarafından asılsız suçlamalar ve iddialar ortaya atıldı. Öncelikle durumu saptamalıyız.

Kuyumcukent son yıllarda çok değerlenen bir yatırımdır. Herkes burada yer almak, kiralamak, burada iş yapmak istemektedir. Ancak Kuyumcukent’te iş yapmaya başlayınca da kötü işleyen bir sistem, hizmet anlamında beceriksiz, kendi menfaati anlamında çok becerikli bir yönetim ile karşılaşırsınız. Bu nedenle sürekli bazı tatsızlıklar yaşanmaktadır; hatta son olarak 2022 Temmuz ayında patlak veren olaylarla Kuyumcukent yönetimi ile malikleri karşı karşıya gelmiştir.

Kuyumcukent, bir sanayi tesisi olmasına rağmen bir OSB gibi yönetilmemektedir. Sıradan bir apartman misali kat malikleri kanununa göre yönetilmektedir. Bu da her noktada sorunlara neden olmaktadır. Buradaki malik sayısı, dünyanın en büyük mücevher üretim merkezlerinden birisi olması gibi özellikler burayı apartman gibi yönetmemek gerektiğini göstermektedir. Dolayısıyla bu garabetin giderilmesi gerekmektedir.

Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Genel kurulunda, yapılan elle oylamada malikler mevcut yönetimin önerdiği Divan heyetine sadece 5 oy vermiş, diğer divan heyeti ise büyük çoğunluğu oyunu almıştır. Bunun üzerine eski yönetim adına çalışan görevliler salonda tartışma yaratırken yönetim kurulu da hazirun defterini alarak genel kurul salonundan kaçırmıştır. Bu süreçte bazı malikler de yönetime giderek hazirun defterini getirmiş ve genel kurulun seçilmiş bulunan Divan heyeti tarafından tamamlanmasını sağlamışlardır. Bu süreçte mevcut yönetimin genel kurulu engelleme girişimleri sürmüş, elektriklerin kesilmesi suretiyle genel kurul salonunun karartılması da olmak üzere her türlü engellemeye başvurulmuştur. Genel kurulda seçimler üyelerin cep telefonu ışıkları ile tamamlanmıştır. Bir genel kurulda, divan heyeti seçildikten sonra Yönetim Kurulu’nun asli görevi hazirunu ve karar defterini Divan heyetine teslim etmektir. Bu teslimden kaçınan yönetim kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanmaktan ve dahi gasptan suç duyurusunda bulunulacaktır. Halen suç duyurusunda bulunulmamış olması tamamen süreci sektörümüze yakışan iyi niyetli bir şekilde yürütmeye çalışmamızdan ibarettir.

Yapılan seçim sonucunda, Mustafa Yılmaz başkanlığında, oluşan yönetim kurulu hazirun tarafından göreve seçilmiştir. Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul iradesine uygun olarak görevi teslim almak için yönetim binasına gittikleri zaman karşılarında Kuyumcukent’in güvenliğini sağlaması gereken güvenlik görevlilerini bulmuşlardır. Kendilerine bu yaptıklarını suç olduğu anlatılmış ve gerekli işlemlerin yapılacağı, her türlü hukuki yola başvurulacağı anlatılmıştır.

Kuyumcukent’te 2428 bağımsız bölümü temsil eden binlerce kat maliki bulunmaktadır. Bu kat maliklerinin büyük çoğunluğu tarafından desteklenmeyen eski yönetim Genel Kurul iradesine uymamakla suç işlemiş; kendisine bahane olarak asılsız iddialar ve suçlamalarda bulunmayı tercih etmiştir. Aradan geçen süreçte çok değerli avukatlarımız ve tüm ekibimiz eldeki tüm delilleri, video ve ses kayıtlarını titizlikle inceleyerek hukuki süreçte esas olacak dosyayı hazırlamışlardır.

Otopark ücretlerinden şaibeli aidatlara, Kuyumcukent’in altın-gümüş gibi çok değerli kırıntılarla dolu atık arıtma işlemindeki belirsizliklere kadar pek çok şüpheli işleme imza atmış olan şaibeli eski yönetim ve yapılan tüm işlemler hakkında er ya da geç gereken tüm işlemler yapılacaktır. Bizler bu süreçte tüm delilleri karartma adımlarına karşılık gerekli önlemleri aldık.

Sektörümüzün ve ülkemizin gururu olan Kuyumcukent gibi bir üretim merkezinde yaşananlar hiçbirimizi mutlu etmemiş, ülkemize ve sektörümüze yakışmamıştır.

Bu nedenle, yasalara rağmen suç işlemeye, komşularına rağmen yönetimi devretmemeye devam eden eski yönetimden aklıselim hareket etmesini beklemeye devam ediyoruz. Hiç kimse yasaların üzerinde değildir. Hiç kimse bulunduğu yeri çoğunluğun iradesine rağmen yönetemez. Gelecekte bu değerli merkezin zarar görmemesi ve daha da değerlenmesi için demokrasinin ve yasaların gereklerini yerine getirmemiz gerekmektedir. Burada yaşanacak kaos sektörümüze, ihracatımıza da zarar vermektedir.

Kuyumcukent Kat Malikleri ve 31 Ocak 2023 tarihli Kuyumcukent BKM Genel Kurulunda göreve seçilmiş yeni yönetim kurulu olarak, yasaların gereği görevin bize teslim edilmesi, her türlü evrak, bilgi ve belgenin, ilgili tüm dosyaların tarafımıza iletilmesini istiyoruz. Bununla ilgili gerekli tüm mücadele tarafımızdan sonuna kadar gerçekleştirilecektir.

 

Etiketler

Editor 54