Mehmet Mesut Gökdemir’in Mevlid Kandili Kutlama Mesajı

Mehmet Mesut Gökdemir’in Mevlid Kandili Kutlama Mesajı

TÜM İSLAM ÂLEMİNİN KANDİLİ MÜBAREK OLSUN!

Hak-iş İl Başkanı ve Hizmet-İş Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir Mevlid
Kandili Kutlama Mesajı yayınladı.
Gökdemir, Hz. Âdem’den başlayarak ilahi vahyi biz insanlara ileten Peygamberlik
silsilesinin sonuncusu olan Sevgili Peygamberimizi anlatan en güzel kavram şüphesiz rahmet
ve merhamettir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Rasûl-i Ekrem’e hitaben: “Biz seni ancak
âlemlere rahmet olarak gönderdik.” buyrulmuştur. Peygamber Efendimizin rahmet,
merhamet ve adalete dayalı kuşatıcılığı ümmetini olduğu kadar bütün insanlığı da
kapsamaktadır. Onun bize öğrettiği af, şefkat, insaf, vicdan, sabır ve hoşgörü içimizde bir
yerlerde sönmeye yüz tutmuş insanlık kandilini yeniden tutuşturan ve bizi en temel halinde
insanlığımıza geri çağıran bir duygu, düşünce, tutum ve davranışlar manzumesidir.
Sevgili Peygamberimizin tebliğinin her safhasında yer alan merhamet vurgusu yeniden
okunmayı, üzerinde düşünülmeyi, şiddetin ve vahşetin, istismarın, din adına kandırmaların
açtığı yaralara merhem olarak sunulmayı beklemektedir. “Merhametlilerin en merhametlisi”
tarafından insanlığın son ümidi olarak gönderilen Hz. Peygamber, birbirlerini sevme,
birbirlerine merhamet ve şefkat göstererek bütünleşme konusunda “bir vücudun organlarından
farksız olan” bir toplum oluşturmakla görevlendirilmiştir. Peygamberimizi anmak bu duygu
ve düşünceleri hatırlamaktan bağımsız düşünülemez. Bugün körelmeye yüz tutmuş
hassasiyetler, ubudiyeti unutmuş zihinler, hırs, tamah, kibir ve güç tutkusuyla kararmış
kalpler, belleğini yitirmiş, medeniyetinin değerlerini heba etmiş toplumlar onun mevlidini
idrak ederek Peygamber Efendimiz ’in örnekliği ve rehberliğiyle yeniden bir doğuşa
muhtaçtır.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, başta
ülkemiz, gönül coğrafyamız ve İslâm dünyası olmak üzere, tüm insanlığın Peygamber
Efendimizin yüce örnekliğinden hakkıyla nasiplenmesini Cenab-ı Mevlâ’dan niyaz
ediyorum,dedi.

Etiketler

Fehmi Duman