Muğla, tarım girdilerindeki zamlar nedeniyle her geçen yıl ekemez, dikemez, üretemez hâle gelmiştir

Muğla, tarım girdilerindeki zamlar nedeniyle her geçen yıl ekemez, dikemez, üretemez hâle gelmiştir

Muğla’nın sorunları hakkında söz isteyen Muğla Milletvekili Sayın Suat Özcan’a aittir.

Buyurun Sayın Özcan. (CHP sıralarından alkışlar)

SUAT ÖZCAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Muğla’nın sorunlarını sizlerle paylaşmak üzere söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Konuşmama trajikomik bir veriyle başlamak istiyorum: Cumhurbaşkanlığı 2023 Yılı Yatırım Programı’nda Muğla’ya Sandras’tan Menteşe’ye içme suyu projesi için bin lira, Bodrum içme suyu projesi için bin lira bütçe ayrılmıştır ancak Marmaris’te Cumhurbaşkanlığının Okluk yazlık sarayı için 13 milyon lira bir ödenek ayrılmıştır. 2002 yılında Muğla genelinde 12 milyar 752 milyon 905 bin Türk lirası vergi geliri tahsilatı yapılmış olup Muğla iline ayrılan yatırım il geneli vergi tahsilatı tutar oranı yüzde 13,67 yani 1 milyar 743 milyondur; bunu takdirinize bırakıyorum.

Taşınmaz kültür varlıklarına yardım sağlanmasına dair yönetmelik kapsamında Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca, on yıldır Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin projelerine hiçbir destek verilmezsek, Sayın Cumhurbaşkanının Muğla programı öncesi ve sonrasında Muğla Valisi, Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticisi gibi, sosyal medya paylaşımlarında bulunmuştur.

Muğla’nın önemli sorunlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Turizmle başlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi turizmi bir rant alanı olarak belirledi; yirmi yıldır kıyılarımız, cennet koylarımız, ormanlarımız holding görünümlü çetelere bir bir peşkeş çekiliyor. Sadece 2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Muğla’da çevresel etki değerlendirme duyurusu yayımlanan 312, çevresel etki değerlendirme süreci başlatılan 145, “ÇED Gerekli Değildir” raporu alan 120, “ÇED Olumlu” 8 proje vardır. “ÇED Olumsuz” kararı verilmezken dağa, yeşile, denize, maviye, tarıma, bereket fışkıran Muğla’mıza yapılan ihanetin belgesidir bu sayılar. Bu gidişle sürdürülebilir bir turizmden değil talan turizminden bahsedebiliriz.

Tarımla devam edelim. “Türkiye’de tarım politikaları noktasında nasıl bir yerdeyiz?” sorusu üzerine Muğla İl Tarım Müdürü “Ağzı olan tarım konuşuyor bu ülkede.” diyor ama çözüm üretmiyor. Muğla, tarım girdilerindeki zamlar nedeniyle her geçen yıl ekemez, dikemez, üretemez hâle gelmiştir ve bunun sonucu olarak da kırsaldan kente göç ve işsizlik artmıştır. Yanlış politikalar sonucu süt hayvanlarımız kesime gitmektedir.

2021 orman yangınlarında Hükûmet çok geç kalarak müdahale etmiş, bugüne kadar ki en büyük orman kaybını ülkemize yaşatmıştır. Yangın sonrası keresteler satılmıştır, tedbir alınmadığı için Marmaris’te ve birçok yerde sel felaketi yaşanmıştır ve yaşanmaktadır. Yanan evlerle ilgili göstermelik yardımlar yapılmış, evlerin yapılmasını bekleyen birçok hemşehrim bulunmaktadır. Buna karşın, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz yangın anında ve sonrasında vatandaşlarına sahip çıkmış, destek vermiştir. Ülkemizin her yerinden bölgemize yangın nedeniyle yardımlar yapılmıştır, yardım yapanlara da yürekten teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Muğla Valiliği ve Türkiye Çevre Koruma Vakfının iştiraki MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi, Muğla’nın pek çok noktasında ihalesiz bir şekilde kıyıların işletmesini üstlenen bir yapı; MUÇEV’in ihalesini kazandığı bölgeler arasında özel çevre koruma alanlarında verilen hizmetlerle ilgili görev, Valiliğe bağlı MUÇEV şirketine verilmesi nedeniyle Muğla’mızı talan eden kanserli bir hücre gibi.

Diğeri de vergi konusu. 5779 sayılı Kanun sebebiyle sadece yerleşik nüfusun baz alınması ve turizm sektöründen kaynaklı nüfus yoğunluklarının dikkate alınmaması nedeniyle, turizm şirketlerinden toplanan vergilerden ilimize yeterince pay verilmemektedir.

En kötü hava kalitesine sahip iller arasında Muğla 4’üncü sırada. Yatağan’da 1, Milas’ta 2 termik santral vardır. Termik santral, kömür ihtiyacı nedeniyle, Milas İkizköy, Akbelen, Çamköy, Karacahisar ve çevre mahallelerdeki ormanlık alanları, zeytinlikleri, tarım alanlarını; Milas ve Yatağan’da yer altı sularını tehdit etmektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Tamamlayalım lütfen.

SUAT ÖZCAN (Devamla) – Milas, Bodrum, Marmaris, Köyceğiz ve Muğla genelinde verilen ruhsatlar doğada önemli sorunlar yaratmaktadır.

Ülkemizde ve ilimizde derin bir kuraklık hüküm sürerken suyun çok önemli bir kısmını yine termik santraller tüketmektedir. Yirmi yıldır Didim kavşağı, Milas yolu, Milas içinden geçen çevre yolu, tarım ihracat merkezi Seydikemer yolu, Muğla Menteşe-Denizli Kale yolu eziyete dönüşmüştür. Yapılan hastanelerin ve okulların imarı olmayan bölgeye yapılması sorun, yapılan hastane ve okullarda çalışacak doktor, öğretmen sıkıntılı çünkü bölgemizde kira sorunlu.

Az kaldı, gideceksiniz. Millet İttifakı iktidarında orman, insan, canlılar ve Muğla rahat bir nefes alacak.

Editor 54