Mühendislik Fakültesine TÜBİTAK- 1001 Proje Desteği

Mühendislik Fakültesine TÜBİTAK- 1001 Proje Desteği

Mühendislik Fakültesine TÜBİTAK- 1001 Proje Desteği

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Ayşe Avcı’nın yürütücülüğünü yaptığı “Farklı Yörelerden Temin Edilen Ev Yapımı
Tarhanalardan Probiyotik Bacillus suşlarının İzolasyonu ve Çeşitli Gıda Matrislerinde
Kullanım Potansiyelleri” konulu TÜBİTAK 1001 projesi, desteklenmeye hak kazandı.
Çalışmada, ülkemizde önemli bir geleneksel fermente gıda olan ve ağırlıklı olarak laktik asit
bakterileri içerdiği bilinen tarhana, probiyotik Bacillus varlığı açısından değerlendirilecektir.
Bacillus cinsi bakterilerin probiyotik olarak önemi sporlu yapıda olmalarından
kaynaklanmakta olup ısıl işlem gören gıdalar gibi ekstrem ortamlarda dayanıklılığını
korumaktadır.  Çalışma ile elde edilecek probiyotik özellikteki Bacillus’ların, çeşitli gıda
ürünlerinde kullanım olanakları araştırılacaktır.
Projede Doç. Dr. Ayşe Avcı (Yürütücü) ile birlikte Prof. Dr. Serap Coşansu Akdemir, Prof.
Dr. Omca Demirkol, Dr. Öğr. Üyesi İnci Cerit ve Arş Gör. Dr. Elif Sezer Araştırmacı olarak
görev almaktadır. Ayrıca, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. İbrahim Çakır Danışman olarak yer
almaktadır.

Etiketler

Fehmi Duman