Osmanlı Devletinin Çöküşü ve Tam Bağımsızlığa İlk adım  konferansı 19 Mayıs 2024 saat 19.00 da yapılacak

Osmanlı Devletinin Çöküşü ve Tam Bağımsızlığa İlk adım  konferansı  19 Mayıs 2024 saat 19.00 da yapılacak

Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU  Osmanlı Devletinin Çöküşü ve Tam Bağımsızlığa İlk adım  konferansı 19 Mayıs 2024 saat 19.00 da  TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası-Sakarya Şubesi Konferans salonunda gerçekleşecek.

Vatan ve Hürriyet Derneği Genel Merkezi Genel Başkanı Yaşar DURSUN “Türk cumhuriyetlerinde kutlanarak yaşatılması, anlamlarının hatırlanarak tarihi olayların tekrar yaşanması milli hafızanın önemli bir teminatıdır. Milli bayramlar ortak sevinç, heyecan, coşku gibi duygusal alanın değer lerini harekete geçirerek bu alanın canlı tutulmasına, dinamik bir hal almasına yardımcı olurlar.

Bayramların kuşaktan kuşağa aktarılması  toplumun geleceği açısından çok önemlidir.Bayramların, millî ve dinî duyguların, inanışların pekişmesi, taze ve canlı tutulması fonksiyonu yanında, toplumun birlik ve beraberliğini sağlamada ve bunun bireylerin bilincinde yer etmesinde de büyük önemi vardır.Şehir ve kasabalarda bir şenlik havası içinde kutlanan bu bayramların (30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Kurtuluş Bayramları gibi) özelliği; askeri geçitler, fener alayları v.b. “resmi” gösterilere seğmenler, zeybeklerin ve diğer halk oyunları ekiplerinin özel kıyafetleriyle katılmalarıdır.. Bayramlar, milli ve dini duygular, inançlar, örf ve adetler ile bütünleşerek sevgi, saygı, kardeşlik ve paylaşmanın, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı günler olması nedeniyle toplumsal yönden ayrı bir önem taşımaktadır.Bu nedenle  Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU  Osmanlı Devletinin Çöküşü ve Tam Bağımsızlığa İlk adım  konferansı 19 Mayıs 2024 saat 19.00 da  TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası-Sakarya Şubesi Konferans salonunda gerçekleştireceğiz.Bütün halkımızı davet ediyoruz

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası-Sakarya Şubesine Ev sahipliği yapmasından birlikte haraket etmelerinden  teşekkür ederim”

Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU

Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU, 1955 Sapanca doğumlu.  2007 yılında Profesör oldu. Hacettepe Üniversitesinde, Bilkent Üniversitesinde ve Atatürk Araştırma Merkezinde görevlerde bulundu.

Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU Kimdir?

1955 Sapanca doğumlu olan SOFUOĞLU,  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi kürsüsünden 1980 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ağustos ayında Sakarya Arifiye Öğretmen Lisesinde tarih öğretmenliğine atandı. 1983 yılında İ.T.Ü. Sakarya Meslek Yüksekokulu’nda  bir yıl yarı zamanlı olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi verdi. 1985 yılı Şubat döneminde Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisans öğrenimini 1987’de bitirdi.

1992 yılında tarih öğretmenliğinden Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne Araştırma Görevlisi olarak naklen atanan Adnan SOFUOĞLU, doktora öğrenimini ise 1993’te tamamladı.  1994 yılında Öğretim Görevlisi oldu. 1998 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör oldu.

1999-2004 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Biriminde yarı zamanlı olarak ders verdi. 2004 yılı itibarıyla üç yıl süreyle Enstitü Müdür Yardımcılığı, 2012’den itibaren  dört yılı aşkın süreyle Enstitü Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Hacettepe Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü ile Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2012-2019 yılları arasında Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulunda görev yaptı. İngilizce bilen Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU 2022 yılında emekli oldu.

Kitapları

  • Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

  • TBMM ve Milli Egemenlik 2020

  • Arşiv Vesikalarına Göre 1921 Londra Konferansı

  • Milli Mücadele Döneminde Kocaeli

  • İşgalden Katılıma Hatay

  • Siyasî Faaliyetleriyle Osmanlıdan Cumhuriyete İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi

  • Fener Rum patrikhanesi ve Siyasi Faaliyetleri

  • Kuva-yi Milliye Döneminde Kuzeybatı Anadolu 1919-1921

Etiketler

Fehmi Duman