Öz Sağlık-İş Sendikası Türkiye’nin en büyük 3. Sendikası

Öz Sağlık-İş Sendikası Türkiye’nin en büyük 3. Sendikası

İŞ KOLUMUZUN LİDERİ, TÜRKİYE’NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK SENDİKASI

Öz Sağlık-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Ahmet Kamil BİLGİN’i ziyaret ettik.

İLKELİ,KARARLI,SORUMLU SENDİKACILIK…

İŞ KOLUMUZUN LİDERİ, TÜRKİYE’NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK SENDİKASIYIZ…

İş kollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin Temmuz 2022 Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğe” e göre ; Öz Sağlık-İş, sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda 193.829 üye sayısıyla kendi işkolunun lideri, Türkiye’nin en büyük 3. Sendikası olmuştur.

Resmi gazetede yayınlanan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İş kollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin Temmuz 2022 Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğe” e göre ; Sendikamız Öz Sağlık-İş, sağlık ve sosyal hizmet işkolunda 193.829 üye sayısıyla zirvedeki yerini koruyarak kendi işkolunun lider sendikası olma geleneğini devam ettirdi. Açıklanan istatistiklere göre Sendikamız diğer sendikalara çok büyük fark atarak; Türkiye’nin en büyük 3. Sendikası unvanını da korudu.

Temmuz 2022 ayı istatistiklerini değerlendiren Öz Sağlık-İş Sendikası Şube Başkanı Ahmet Kamil BİLGİN,

“Disiplinli Şekilde Çok Çalışmanın Sonucu Olarak, Zirveyi Koruyan Teşkilatımıza Teşekkür Ederim, Hep Birlikte Çok Çalışıp, Kazanmaya Devam Edeceğiz. Kendi işkolumuzda zirveyi, Türkiye genelinde ise 3 ncü en büyük sendika olma özelliğin koruyan Sendikamızın sorumluluklarının bilinci ile disiplinli bir şekilde sendikacılığın değerlerine ve temel ilkelerine bağlı kalarak bu başarıyı yakaladığını,

Öz Sağlık-İş Sendikası

Zirveye çıkmak kadar zirveyi korumanın da önemine dikkat çekerek bunda en büyük pay sahibi olan, gece gündüz demeden büyük fedakarlıklar yaparak ailelerinden günlerce uzak kalarak sahada onurlu, dürüst ve dik mücadele veren Öz Sağlık İş Sendikamızın üyelerini, temsilcilerini, teşkilatlarımızı, şube-il-bölge başkanlarımızı, Genel Merkez Yönetim Kurulumuzu ve Genel Merkez çalışanlarımızı bu başarıdan dolayı kutluyorum”. “Ayrıca bizlere inanan ve güvenen tüm üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

GENEL BAŞKAN

DEVLET SERT

ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI

Devlet Sert, 1968 yılında Trabzon merkeze bağlı Aydınlı Köyü’nde doğdu. İlkokulu Aydınlı İlkokulu’nda, Lise eğitimini ise Trabzon İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Özel sektörde 7 yıl boyunca işletme müdürlüğü yaptı.

1989 yılında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra çeşitli vakıf ve derneklerde yönetici olarak görev yapan Sert, 1996 yılında Trabzon Belediyesi’nde geçici işçi statüsünde işe başladı.

Devlet Sert, Trabzon Belediyesi’nde çalışma hayatına devam ederken (1996-2004) 1999 yılında Hizmet-İş Sendikası kuruluş çalışmalarında da yer aldı, 2000 yılında Sendika bünyesinde amatör sendikacılık hayatına atıldı.

2004 yılında Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şube Başkanlığı’na seçilen Devlet Sert, Trabzon Şube Başkanı iken 25-26 Ağustos 2007 tarihlerinde yapılan 10. Olağan Genel Kurulda ve 23-24 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan 11. Olağan Genel Kurul’da Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu’na seçildi ve Genel Sekreterlik görevine getirildi.

25 Temmuz 2015 tarihinde yapılan Öz Sağlık İş Sendikası Olağanüstü Genel Kurulu’nda, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanlığı’na seçilen Sert, 09-10 Aralık 2017 tarihlerinde yapılan 2. Olağan Genel Kurulda yeniden Genel Başkan olarak seçildi.

Sert 20-21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağan Genel Kurul’da güven tazeleyerek bir kez daha Genel Başkanlığa seçildi.
Devlet SERT evli ve 3 çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU

GENEL BAŞKAN

Devlet SERT
Genel Başkan

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adem YAVUZ
Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mustafa ÖZÜPEK
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Remzi KARATAŞ
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Süleyman DOĞAN
Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

TARİHÇE

Öz-Sağlık İş Sendikası 17 sıra numaralı Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolunda faaliyet göstermek üzere 27 Şubat 2014 tarihinde kuruldu.

Sendikamızın 1. Olağan Genel Kurulu 12 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da yapılarak Genel Kurulu oluşturan delegelerin oy birliği ile HAK-İŞ Konfederasyonu’na katılma kararı alındı.

Yapılan ilk Genel Kurulda Yavuz Aksanoğlu Genel Başkan olarak seçilirken Yönetim Kurulu Üyelikleri Mustafa Özüpek, Jülide Sarıeroğlu ve Taciser İçyer’den oluştu.

Sendikamızın kuruluşundan itibaren yapılan yoğun çalışmalar neticesinde örgütlenme çalışmaları başarıya ulaşarak bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde 17 No’lu Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolunda, Toplu İş Sözleşmesi imzalamak için gerekli olan yetki barajı aşıldı. Bu başarı Sağlık ve Sosyal Hizmetler işkolunda bir ilk oldu.

25 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulda Sendikamız Genel Başkanlığı’na Devlet Sert seçilirken Mustafa Özüpek, Emre Kocaman, Mevlüt Görgülü ve Seyyide Sema Sarıtaş Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler.

09.10 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılan 2.Olağan Genel Kurul’da ise Sendikamız Genel Başkanlığına Devlet Sert yeniden seçilirken Yönetim Kurulu Üyelikleri Mustafa Özüpek, Tuba Gülpembelioğlu ve Süleyman Doğan’dan oluştu.

Taşeron mücadelesinin hemen ardından örgütlenme çalışmalarına hız kazandıran Sendikamız çok kısa bir sürede hem Sağlık Bakanlığı’nda hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda çoğunluğu alarak yetkili sendika oldu.

20-21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağan Genel Kurul’da Genel Başkanımız Devlet Sert delege nezdinde güven tazeleyerek yeniden Genel Başkan seçildi. Genel Kurul’da yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeliklerine Adem Yavuz, Mustafa Özüpek, Remzi Karataş ve Süleyman Doğan getirildi.

81 ilde örgütlenmesini tamamlayan Sendikamız Öz Sağlık İş, Üniversitelerde ve İş Sağlığı Güvenliği birimlerindeki teşkilatlanma çalışmalarını da büyük bir hızla sürdürmektedir.

Genel Merkez ve teşkilatımızın büyük özverisi ile 200 bin üye sayısına ulaşan Sendikamız kendi işkolunun lideri, Türkiye’nin ise en büyük 3. İşçi sendikası unvanına sahiptir.

Etiketler

Fehmi Duman