Sakarya Barosu Adli Yıl Açılış Töreni

Sakarya Barosu Adli Yıl Açılış Töreni

Baro Başkanı Yıldız: “Savunma hakkına saygı adil yargılanma hakkının
temelidir”

Sakarya Barosu, 2023-2024 adli yılının başlaması nedeniyle Adli Yıl Açılış Töreni düzenledi.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Baro Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız ile
Başkan Yardımcısı Av. Gülşah Baş Duran tarafından Atatürk Anıtına çelenk konuldu.
Törenin ardından Baro, Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Komisyonu, Bölge Adliye Mahkemesi ve 1.
İdare Mahkemesi tarafından ortaklaşa Adli Yıl Açılış Kokteyli düzenlendi.
Bölge Adliye Mahkemesi’nin Salonu’nda gerçekleştirilen ve birçok avukat, hakim ve savcının bir araya
geldiği kokteylde; Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Adli
Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Bölge
Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Ali
Atkan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Baro Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız,
Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Oda Başkanları, STK Temsilcileri ve daha birçok davetli yer aldı.
Başkan Yıldız, Demokrasi Meydanı’ndaki açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
Adli yılı bu sene de kaygıyla karşılıyoruz
Başkan Yıldız, “Ülkemizde hak ve özgürlüklerin teminatı olan avukatların örgütlü gücünü temsil eden
bizler, başlangıcında olduğumuz 2023-2024 Adli Yılı’nı bu sene de kaygıyla karşılıyoruz. Yeni bir adli
yılı umutla ve heyecanla değil kaygıyla karşılamamızın sebebi, sadece avukatlara ait meslek sorun gibi
görünen ancak artık ulusal çapta bir hak arama özgürlüğünün ve adalete erişimin de içinde bulunduğu
adalet krizidir. Mesleğimizi evrensel insan hakları temelinde ve meslek onuruna yaraşır şekilde icra
etmemiz için hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve adil yargılanma hakkı ideallerinin hayata
geçirilebilmesi ile savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmesi gerektiği gerçeğinin
altını bir kez daha çizme zorunluluğu doğmaktadır” dedi.
Avukatlık mesleği güçlendirilmeli
Yıldız, “İçinde bulunduğumuz yargı sisteminde, avukatların mesleki tecrübeleri artık yasalardan ve
hukuka yaraşır uygulamalardan değil; ulusal çapta gittikçe büyüyen bir şiddet sarmalından, kontrolsüzce
açılan hukuk fakülteleri sebebiyle maruz kaldığımız ekonomik sömürü halinden ve adaletin geç ya da
hiç tecelli etmediği bir yargı sisteminden gelmektedir. Anılan sorunların ortadan kalkması, ulusal çapta
bir adalet arayışının olmazsa olmaz ön koşuludur ve bu da avukatların ve avukatlık mesleğinin
güçlendirilmesiyle mümkündür” şeklinde konuştu.
Verilen taahhütler 2023 yılı kapanmadan yerine getirilmeli
Yıldız, “2023 yılı sonu itibariyle, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve buna istinaden hazırlanan İnsan
Hakları Eylem Planı’nın uygulama takviminin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnsan Hakları Eylem
Planı’nda “2.6 Savunmanın Güçlendirilmesi ve Avukatlık Hizmetlerinde Kalitenin Artırılması” başlığı
altında yer alan faaliyet hedeflerine ulaşılamadığını üzülerek tespit ediliyoruz. Özellikle “Yargıda sosyal
devletin bir gereği olarak maddi durumu yetersiz olan kişilere verilen adli yardım hizmetleri için
avukatlardan alınan vergi oranı yeniden düzenlenecektir” , “Zorunlu müdafi ücretleri artırılacak ve bu
ücretlerin gecikmeksizin ödenmesi için evrakların dijital ortamda tamamlanması sağlanacaktır” ve

“Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır” şeklinde
dile getirilen hedeflere ilişkin taahhütlerin 2023 yılı kapanmadan yerine getirilmesini avukatların
kendileri adına asaleten, savunması üstlendikleri yurttaşlar adına vekaleten talep etmek en doğal
hakkımızdır” ifadelerini kullandı.
Hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralaması yükseltilmeli
Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, “Avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması hedefine ulaşılabilmesi
için ilk atılması gereken adım; hukuk fakültelerine girişte uygulanan yükseköğretim başarı sıralamasının
ivedilikle 100 bine, ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesidir. Hukuk fakültelerine
akreditasyon uygulaması getirilmeli, akredite olamayan fakültelere önce süre verilmeli, süresi içerisinde
şartları sağlayamayan fakülteler kapatılmalıdır. Staj eğitimin içeriğini boşaltan yasal düzenlemelerden
vazgeçilmelidir” diye konuştu.
Avukatlık mesleğine saygının gereklerinin yerine getirildiği bir adli yıl diliyoruz
Yıldız, “Yeni adli yılda stajyer avukatların statülerinin, kamu avukatlarının özlük haklarının engelli
avukatların en temel haklarının güvenceye kavuşturulduğu; bağımsız avukatlık faaliyetinin önündeki
kurumsal ve yapısal engellerin kaldırıldığı, bağlı çalışan meslektaşlarımızın haklarının güvence altına
alındığı, meslek alanının genişletildiği; avukata yönelik ekonomik ve fiziki şiddeti engelleyecek mali ve
idari önlemlerin alındığı, gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir yargı düzenine kavuşmak istiyoruz.
Vatandaşların kendilerini hukuki güvenlik içerisinde hissettikleri ülkeleri, diğerlerinden ayıran en temel
etmen, bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığıdır. Adalet mülkün temeli; adaletin teminatı bağımsız ve
tarafsız yargı; adil yargılanma hakkının teminatı ise savunma hakkı ve bağımsız avukatlık faaliyetidir.
Yargı bağımsızlığının sorgulandığı, adaletin ya geç tecelli ettiği veya hiç tecelli etmediği bir adli
sistemin mülkün temeli olması mümkün olmadığı gibi, savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı
gösterilmeyen bir yargı sisteminden adil yargılanma beklenmesi de mümkün değildir. Hukukun
üstünlüğünün tesis edildiği, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin güvence
altına alındığı bir hukuk düzeni için savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygının gereklerinin
yerine getirildiği bir adli yıl diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Etiketler

Fehmi Duman