Sakarya Barosu’ndan 20 Kasım açıklaması

Sakarya Barosu’ndan 20 Kasım açıklaması

Sakarya Barosu’ndan 20 Kasım açıklaması: İnsanlık çocuklara
elindekinin en iyisini vermekle yükümlüdür

Sakarya Barosu Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
nedeniyle açıklamalarda bulundu. Baro Konferans Salonu’nda yapılan açıklamada Yıldız’a,
Çocuk Hakları Merkezi Üyeleri Av. Tuğçe Nur Arslan, Av. Beyza Şahin, Av. Miray Özdemir
ve Av. Hayrun Nisa Yavuz eşlik etti.
Açıklama şu şekilde:
“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 Kasım 1959 yılında Çocuk Hakları Bildirgesini, 20
Kasım 1989’da Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi kabul etmiştir. Sözleşmenin kabul tarihi
olan 20 Kasım günü tüm dünyada “Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Türkiye’nin
14 Ekim 1990 yılında imzaladığı BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 27 Ocak 1995 yılında
yürürlüğe girmiştir. Dünya çapında en geniş katılımlı olan sözleşmede, çocuk hakları
kapsamlı bir şekilde koruma altına alınmıştır.
Sözleşmenin temel ilkelerin de; Çocukların nerede doğduklarına, kim olduklarına,
cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın çocuğun üstün yararının
gözetilmesi, yaşama ,gelişme ve çocuk katılımının sağlanması amaçlanmıştır.
Dünyada devam eden savaşlardan, yaşanan göçlerden ve artarak devam eden ekonomik
sorunlardan en çok etkilenen dezavantajlı grup çocuklardır. Başta devletler olmak üzere
herkesin çocukları korumak için üzerine düşen sorumluluğu yapması adına, Çocuk Hakları
Günün hatırlanması daha da önem kazanmaktadır.
20 Kasım 2023 “Çocuk Hakları Günü” ise ayrı bir öneme sahip olup İsrail’in Gazze’ye
yönelik saldırılarda çocukları kasıtlı hedef almasını, saldırılarını dünya kamuoyun gözleri
önünde ısrarla sürdürmesini ve uluslararası toplumunda katliamlar karşısındaki sessizliğini
kabul etmiyoruz. Uluslararası toplumun sesiz kaldığı bu saldırılarda üç bin çocuk yaşamını
yitirmiştir.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi savaş zamanlarında çocuklara yönelik 6 ağır
ihlalden bahsetmekle birlikte; İsrail’in bu ihlallerden 3ünü, Çocukların öldürülmesi ve sakat
bırakılması, okullara veya hastanelere saldırılar ve çocukların insani yardıma erişiminin
engellenmesi olan ihlalleri Gazze’de kasıtlı ve sistematik bir şekilde sürdürmektedir.
Gazze nüfusunun yüzde 50sinden fazlasının çocuk olduğu nüfus verilerine göre
bilinmektedir. İsrail’in çoğu çocuk olmak üzere korunan sivilleri, hastaneleri, ambulansları,
okulları, fırınları, gıda depoları ve su rezervlerini sistematik olarak hedef alması, insanların
Gazze Şeridi&ni terk etmesi için kasıtlı aç bırakma politikasından en çok etkilenen grup da
çocuklardır.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi ve sözleşmesine rağmen, başta BM Çocuklara
Yardım Fonu (UNICEF) olmak üzere, BMnin diğer organları Gazze’de yaşayan çocukları
koruma sorumluluğunu yerine getirememektedir.
BM, savaş ve silahlı çatışmalarda çocuk haklarını ihlal eden ülkelere ilişkin hazırladığı
listeye İsrail’i dahil etmeyi reddetmiştir.

BMnin çatışmalarda çocuk haklarını ihlal eden ülkelere ilişkin yıllık kara listesinde İsrailin
hala yer almaması tam anlamıyla çocuk hakları bildirgesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne
aykırılık taşımaktadır. BMnin Gazzeli ve Filistinli çocukları, dünyadaki diğer çocuklar gibi
koruma sorumluluğu konusundaki başarısızlığı ve isteksizliğini kınıyor, BM ve bağlı organı
UNICEF’i görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Çünkü insanlık çocuklara elindekinin
en iyisini vermekle yükümlüdür!”

 

Etiketler

Fehmi Duman