Sakarya Büyükşehir Meclisi toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Meclisi toplanıyor

Büyükşehir meclisi toplanıyor

Büyükşehir Meclisi 14 Mart Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 41 gündem maddesi karara bağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 14 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek oturumda 41 gündem maddesi karara bağlanacak.

Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak.

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
   14.03.2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
•Yoklama ve açılış.
1.3/159- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/41 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Sakarya Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı 14. Maden Ocağı, Taşocağı Yeri, Tabi Malzeme Alanları hükmünün ilgili kısmına ilave edilmek üzere hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı hüküm değişikliği teklifinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 17.02.2022 tarihli Komisyon raporu.
2.3/160-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarihli, 2/125 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Hükümlerinin 8.7. Maddesindeki Tarım Alanları, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerinin 9. Maddesindeki Tarım Alanları ile Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin 11. Maddesinde yer alan Tarım Alanları Hükümlerinin değiştirilmesini kapsayan ”Plan Hükümleri Değişikliği” ne yapılan itirazın rapordaki şekliye kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 17.02.2022 tarihli Komisyon raporu.
3.3/161-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarihli, 2/158 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07.02.2022 tarihli ve 2/12 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 2495 ada, 3 nolu parselin bir kısmı ile güneybatısında yer alan tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 17.02.2022 tarihli Komisyon raporu.
4.3/162-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/42 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 4752 ada, 2 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.02.2022 tarihli Komisyon raporu.
5.3/163-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/43 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 2670 ada, 5 nolu parsele yönelik hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.02.2022  tarihli Komisyon raporu.
6.3/164-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarihli, 2/126 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde Bulunan Mera Alanı İle Adapazarı İlçesi, Demirbey, Nasuhlar ve Poyrazlar Mahalleri Kırsal Alanlarına İlişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği  Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2021 tarihli ve 11/593 sayılı kararı ile  onaylanmış olup, askı  süresi  içerisinde  yapılan itirazın reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.03.2022 tarihli Komisyon raporu.
7.3/165-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/684 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kazımpaşa-Selahiye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile Kuruçeşme Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekli ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.03.2022 tarihli Komisyon raporu.
8.3/166-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarihli, 2/127 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan  İlçesi, Serdivan (Otuzikievler)  Mahallesi, 8197 nolu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan Serdivan İlçesi Merkez Güney 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.02.2022 tarihli Komisyon raporu.
9.3/167-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarihli, 2/128 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarihli ve 01 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi, 2481 ada, 388 nolu parselin bir kısmının “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.02.2022 tarihli Komisyon raporu.
10.3/168-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarihli, 2/157  sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesi, 605 ada, 280 ve 281 nolu parsellerin bulunduğu alana ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.03.2022 tarihli Komisyon raporu.
11.3/169-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarihli, 2/155 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisinin 02.02.2022 tarihli ve 25 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun görülen, Hendek İlçesi, Beylice Mahallesi, 416-417-418-419-420-421-422-426-428-429-670-671-672-717-718-719-720 ve 965 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.02.2022 tarihli Komisyon raporu.
12.3/170-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarihli, 2/154 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi, 107 ada, 68 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı (Hayvan Satış Yeri ve Mezbaha) yapılması ile ilgili 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.03.2022 tarihli Komisyon raporu.
13.3/171-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarihli, 2/130  sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı Belediye Meclisinin 02.02.2022 tarihli ve 12 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin Özel Hükümler 5. maddesi ile Yapı ve Yapılaşmaya İlişkin Hükümler kısmının 9 ve 17. maddelerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan hükmü değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.03.2022 tarihli Komisyon raporu.
14.3/172-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarihli, 2/131 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2021 tarihli ve 9/490 sayılı kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına askı süresi  içerisinde Belediyesine yapılan ve Karasu Belediye Başkanlığının 12.01.2022 tarih ve 16121 sayılı yazısı ile iletilen itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.03.2022  tarihli Komisyon raporu.
15.3/173-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarihli, 2/132 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2021 tarihli ve 9/491 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına askı süresi  içerisinde Belediyesine yapılan ve Karasu Belediye Başkanlığının 12.01.2022 tarihli ve 16122 sayılı yazısı ile iletilen itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.03.2022  tarihli Komisyon raporu.
16.3/174-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarihli, 2/133 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli ve 11/619 sayılı kararıyla onaylanan, Arifiye İlçesi Merkez 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde Arifiye Belediye Başkanlığı’nın 31.01.2022 tarihli ve 364 sayılı yazısı ve 03.02.2022 tarihli ve 403 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilen itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.03.2022  tarihli Komisyon raporu.
17.3/175-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarihli, 2/134 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Kurtköy Dibektaş Mahallesi, 198-204-207-726-727 ve 728 nolu parsellerden geçen imar yollarının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 17.02.2022  tarihli Komisyon raporu.
18.3/176-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/651 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Belediye Meclisinin 03.08.2021 tarihli ve 2021/41 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Kurtköy-Dibektaş Mahallesi, 198-204-207-208-726-727 ve 728 nolu parsellerden geçen imar yollarının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.02.2022 tarihli Komisyon raporu.
19.3/177-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarihli, 2/135 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarihli ve 2022/04 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 123 ada, 35 nolu parsel ile 120 ada, 4 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanı ve Konut Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 17.02.2022 tarihli Komisyon raporu.
20.3/178-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarihli, 2/137 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova Belediye Meclisinin 08.12.2021 tarihli ve 89 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçesi, Pamukova(Köy) Mahallesi, 6427 – 6428 – 6429 – 6436 – 8957 – 8958 – 9165 – 9166 – 9167 – 9168 ve 9169 nolu parsellerin bulunduğu alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 17.02.2022 tarihli Komisyon raporu.
21.3/179-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarih ve 2/150 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin revizesinin ekteki şekliyle uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02.03.2022 tarihli Komisyon raporu.
22.3/180- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgesi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2.2 maddesi ile, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2 maddesinde yer alan plan hükümleri değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08.03.2022 tarih ve 39658 sayılı yazısı.
23.3/181-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarihli ve 1/2 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 951 ada 55- 115 – 254 – 291 nolu parseller ile 656 ada 43 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08.03.2022 tarih ve 39661 sayılı yazısı.
24.3/182-.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 07.02.2022 tarihli ve 2/11 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Pabuçcular Mahallesi, 415 ada 42 ve 410 nolu parsellere yönelik hazırlanan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08.03.2022 tarih ve 39660 sayılı yazısı
25.3/183- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Serdivan (Kemalpaşa) Mahallesi, 2807, 2808, 2809 ve 2823 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 08.03.2022 tarih ve 39650 sayılı yazısı.
26.3/184- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1551 nolu parsel ile 13311, 11318 nolu ve 907 ada, 3 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan kadastral boşluklara yönelik hazırlanan 1/25000 Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile Kemalpaşa Mahallesi, 1551 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 08.03.2022 tarih ve 39649 sayılı yazısı
27.3/185- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi Kurudere Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 08.03.2022 tarih ve 39652 sayılı yazısı.
28.3/186- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi Darıçayırı Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 08.03.2022 tarih ve 39653 sayılı yazısı.
29.3/187 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçesi, B. Karapürçek-İnönü Mahallesi, 667 ada 13 nolu parselin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve buna  bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08.03.2022 tarih ve 39651 sayılı yazısı.
30.3/188- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2021 tarihli ve 10/545 sayılı kararıyla onaylanan Kaynarca İlçe Merkezi 1/1000 Ölçek Uygulama İmar Planına, Kaynarca İlçe Belediyesindeki ilan askı süreci içerisinde yapılan itirazlar, Kaynarca Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarihli ve 10 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup, kabul edilen itirazların görüşülmesine ilişkin 08.03.2022 tarih ve 39654 sayılı yazısı.
31.3/189- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Pamukova Belediye Başkanlığına ait Pamukova Mahallesi 3916, 3914, 10030, 3918, 3917, 6634, 6635 ve 3925 nolu parsellerin Meydan Düzenlemesi yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununa göre devir alınması, devir ile ilgili yapılacak iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 09.03.2022 tarih ve 39856 sayılı yazısı.
32.3/190- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Mülkiyeti Belediyemize ait  Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 517,  5543, 5545 nolu parsellerin vergi borcuna karşılık devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 08.03.2022 tarih ve 39655 sayılı yazısı.
33.3/191- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetindeki Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 125 ada, 53 nolu parselde bulunan 1050,00 m2  yüzölçümlü alanın büfe ve çay bahçesi olarak kullanılmak üzere 10 yıl süreliğine yıllık kârdan % 10 işletme bedeli ödenmesi şartıyla işletme hakkının BELPAŞ A.Ş.’ye devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına  ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine  ilişkin 08.03.2022 tarih ve 39664 sayılı yazısı.
34.3/192- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Acarlar Longozu Sulak Alanı Denizköy Mevkii Kapı Girişi, Kafeterya, Yöresel Ürün Satış Birimi, Hediyelik Eşya Satış Ünitesi İşletmeciliği ile Yönetim Planında öngörülen yapı ve tesislerin yapılarak işletilmesi” işinin alt yapı ve üst yapı yatırımları yapım işleri Belediyemiz uhdesinde olmak üzere sosyal tesis olarak kullanılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Sakarya Şube Müdürlüğü arasında yapılacak olan sözleşme süresince ve yıllık kârdan % 10 işletme bedeli ödenmesi şartıyla işletme hakkının BELPAŞ A.Ş.’ye devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına  ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine  ilişkin 08.03.2022 tarih ve 39663 sayılı yazısı.
35.3/193- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 1431 ada, 1 parsel, 113 nolu İş Merkezindeki toplam 20 adet işyerinin Sosyal Tesis ve Büfe olarak kullanılmak üzere, yıllık kârının %10’u karşılığında BELPAŞ A.Ş’ye 10 yıl süre ile işletme hakkının devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına  ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02.03.2022 tarih ve 39094 sayılı yazısı.
36.3/194- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi 4380 ada, 3 parsel nolu taşınmaz üzerine 120,00 m2’ye kadar hafif malzemeden yapı konulması şartıyla, sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere tüzel kişiliklere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükmünce Açık Teklif Usulü ile 10 yıl süre ile kiraya verilmesi, kiralama işlemleri için  Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 08.03.2022 tarih ve 39657 sayılı yazısı.
37.3/195- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, “Türkiye Belediyeler Birliği’nin program otoritesi olacağı “Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İşbirliği Programı” kapsamında K.K.T.C.’den proje ortağımız olan Güzelyurt Belediyesi ile ortak proje yapılması ve Türkiye Belediyeler Birliği ile Hibe Sözleşmesi imzalanması için Büyükşehir Belediye Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 02.03.2022 tarih ve 39100 sayılı yazısı.
38.3/196- Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik her türlü hizmet, iş ve işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyemiz ile Sakarya Kardeşlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SAKDER) arasında, ortak hizmet protokolü imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 02.03.2022 tarih ve 39087 sayılı yazısı.
39.3/197- Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Etno-Park ve Gençlik Kamp Merkezi projesi için Büyükşehir Belediyemiz ile Sakarya Üniversitesi arasında protokol yapılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 08.03.2022 tarih ve 39662 sayılı yazısı.
40.3/198- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının, “Teknoloji Topluluklarının Çalışma Atölyeleri  Yapımı Projesi” kapsamında Büyükşehir Belediyemiz ile Sakarya Üniversitesi arasında protokol yapılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 08.03.2022 tarih ve 39659 sayılı yazısı
41.3/199- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 12.11.2021 tarihli ve 10/589 sayılı meclis kararı ile kabul edilen “Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Bütçe Kararnamesi”nin 21. maddesinde yer alan 20.000.000,00¬TL’lik kefalet ve teminat miktarının 40.000.000,00 ¬TL olarak güncellenmesine ilişkin 02.03.2022 tarih ve 39089 sayılı yazısı.

Fehmi Duman