Sakarya Büyükşehir’den açıklama

Sakarya Büyükşehir’den açıklama

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, seyahat firması tarafından kurum binası önünde yapılan eylemle ilgili açıklama yayınladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası seyahat firmasının kurum binası önüne araçlarını park ederek yürüttükleri eylemle ilgili kamuoyuna açıklama yaptı. Açıklamada, firmanın yaptığı ‘yazıhane talebine’ belediye tarafından olumlu cevap verilerek yazıhane tahsisi için yazı yazıldığı ancak bu teklifin firma tarafından kabul edilmediği bilgisine yer verildi. Firmanın fiyat politikasına ilişkin belediye tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmadığı ifade edilen açıklamada, “Firmanın kurumumuza isnat ettiği, mesnetsiz iddialar ve metinlerinde yer verdikleri olumsuz atıfların hukuk nezdinde takibini yapacağımızı bildirir, kamuoyunun ve tüm hemşehrilerimizin bilgilerinize sunarız” denildi. Kamuoyuna yapılan duyuruda Büyükşehir Belediyesi ve ilgili firma arasında yapılan yazışmalar da belge şeklinde sunuldu.

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

”KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

Sakarya ilinde şehirlerarası toplu taşıma faaliyetleri 28.04.2011 tarihinden önce Güney Terminali olarak da bilinen Güllük Mahallesi’ndeki Sosyal Gelişim Merkezi’nin bulunduğu yerde yapılmaktaydı. Burada 19 adet yazıhane, 41 adet dükkan (lokanta, büfe, berber vb.) Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesinde işletilmekteydi. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından Arifiye ilçesinde yeni şehirlerarası otobüs terminali inşa edilmiştir.

Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla işletme hakkı belediye iştiraki olan BELPAŞ A.Ş.’ye verilmiştir. Arifiye ilçesindeki Sakarya Büyükşehir Terminali Güllük Mahallesindeki Güney Terminalinde faaliyette bulunan 19 (on dokuz) adet bilet gişesi (acente/yazıhane), ruhsat sahipleri ve otogarda hizmet veren diğer işyeri (Lokanta, büfe, berber vb.) ruhsatı sahibi esnaflar, yeni Sakarya Büyükşehir Otobüs Terminalinde işletmeci BELPAŞ A.Ş. ile 10 yıllık sözleşme yaparak buraya taşınmaları sağlanmıştır.

Daha sonra 12/05/2014 tarih 6/128 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kararı ile söz konusu terminalin, BELPAŞ A.Ş’den demirbaşlarının ve çalışanlarının tüm haklarının, yapılan sözleşmelerin, borç-alacaklı davalarının Büyükşehir Belediyemize devredilmesi kararı alınmış olup, 01/07/2014 tarihinde terminal devir sözleşmesi yapılmış ve Sakarya Büyükşehir Terminali Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Terminal Şube Müdürlüğünce işletilmektedir.

Bu dönemde VİB Turizm Taşımacılık Kooperatifi ortağı olan Mehmet Çimşir, daha sonra bu ortaklığından hisse bedelini alarak ayrılmış ve SEV Turizmi kurmuştur. SEV Turizmin Güney Terminalde bağımsız yazıhanesi olmadığı için bu 19 (on dokuz) acente/yazıhanelerden birisi ile sözleşme imzalayarak faaliyetlerine başlamıştır. Yeni terminalde de aynı şekilde mevcut acentelerin birisiyle sözleşme imzalayarak faaliyetlerine devam etmiştir.

Terminalin, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılından itibaren tekrar işletilmeye başlamasından sonra SEV Turizm, bu yeni yerden bağımsız yazıhane yeri talep etmiş ancak talep idarece uygun görülmemiştir. Bunun üzerine söz konusu firma Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına yaptığı başvurunun reddine ilişkin mahkemeye dava açmıştır. Mahkeme kararına istinaden idaremiz firmayı ihaleye başvuru yapması için davet etmiş ancak firma başvuru yapmamıştır.

Söz konusu firma bu kararın idare tarafından uygulanmadığı iddiası ile Sakarya 1. İdare Mahkemesine tekrar tazminat davası açmış ancak mahkemece bu talep reddedilmiştir.

Ayrıca SEV Turizm firması 2021 yılında TBMM Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombdusmanlık) başvurmuş, bu kurum da başvuruyu reddetmiştir.

Bilindiği üzere Sakarya Büyükşehir Terminalinde faaliyette bulunan acente/yazıhane ve esnafların faaliyetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca çıkarılan Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Taşıma Yönetmeliği ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından çıkarılan Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminalleri Yönetmeliğine göre yürütülmektedir.

SEV Turizm firması bu süreçte farklı acentalarla sözleşme imzalayarak faaliyetlerine devam etmiştir. Son yapmış olduğu sözleşme, ilgili firmanın acentelik sözleşmesini 18.01.2022 tarihinde tek taraflı olarak fesh etmesiyle sona erdirilmiştir.

Bunun üzerine söz konusu firmanın yolculuk faaliyetlerini devam ettirebilmesi için Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BELPAŞ A.Ş’nin kullandığı yazıhanenin kullanımı için kendisine sözlü ve yazılı teklif yapılmış ancak ilgili kişi/firma yapılan bu teklifi reddetmiştir.

Buraya kadar paylaştığımız ifadelerden de anlaşılacağı üzere ilgili firmanın kurumumuz tarafından iptal edilmiş, hak kaybına sebebiyet verecek herhangi bir iş ve işlem uygulanmamıştır.

Söz konusu firmanın iddia ettiği gibi kurumumuzun fiyat politikasına ilişkin herhangi bir tutumu olmamış, olması da mümkün değildir. Kaldı ki ilgili firmanın haricinde daha uygun fiyatlara taşımacılık faaliyetini sürdüren firmaların terminalimizde bulunduğu bilinmektedir. Biz; vatandaşımızın menfaatine olan her çalışmanın yanında olmayı sürdürecek, tüm haklarını korumak adına kurum olarak çalışmaya devam edeceğiz.

Firmanın kurumumuzu zan altında bıraktığı, yanlış bilgilendirmelere ve olumsuz görüşlere basın kuruluşları ve sosyal medyada yer verdiği paylaşımın ardından bu açıklamayı yapmak zaruri bir hal almıştır. Firmanın kurumumuza isnat ettiği, mesnetsiz iddialar ve metinlerinde yer verdikleri olumsuz atıfların hukuk nezdinde takibini yapacağımızı bildirir, kamuoyunun ve tüm hemşehrilerimizin bilgilerinize sunarız. ”

Fehmi Duman