Sakarya Kent Şurası Başkanı Erol Hacıeyüpoğlu”Karapürçek ve Akyazı sınırları yeniden belirlenmelidir “

Sakarya Kent Şurası Başkanı Erol Hacıeyüpoğlu”Karapürçek ve Akyazı sınırları yeniden belirlenmelidir “

Sakarya Kent Şurası Başkanı Erol Hacıeyüpoğlu”Karapürçek ve Akyazı sınırları yeniden belirlenmelidir ”
Sakarya Kent Şurası 127. toplantısını Akyazı İlçesinde Gerçekleştirildi.

AKYAZI – Termal Kaynakları-Yayla Turizmi-Tarım Toprakları ile  öne  çıkarılmalı

Kent Şurası 127. toplantısını, Şura Başkanı Erol Hacıeyüpoğlu öncülüğünde gerçekleştirdi. Toplantıda gündem değerlendirmesinin yanı sıra üyelerin AKYAZI için istekleri ve önerileri dile getirildi.
Şura Başkanı Erol Hacıeyüpoğlu “Yani Akova diğer ifade biçimiyle “Akyazı” anlamına gelmektedir. 1303 tarihinde Osmanlı Devleti”in kurucusu Osman bey’in komutanlarında Konuralp tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1944 yılında İlçe olan Akyazı önce Kocaeli iline, 1954 yılında da Sakarya’nın İl olması ile Sakarya’ya bağlanmıştır.
Sakarya Kent Şurası 127. toplantısını Akyazı İlçesinde Gerçekleştirildi.
Kent Şurası 127. toplantısını, Şura Başkanı Erol Hacıeyüpoğlu öncülüğünde gerçekleştirdi. Toplantıda gündem değerlendirmesinin yanı sıra üyelerin AKYAZI için istekleri ve önerileri dile getirildi.
Şura Başkanı Erol Hacıeyüpoğlu “Yani Akova diğer ifade biçimiyle “Akyazı” anlamına gelmektedir. 1303 tarihinde Osmanlı Devleti”in kurucusu Osman bey’in komutanlarında Konuralp tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1944 yılında İlçe olan Akyazı önce Kocaeli iline, 1954 yılında da Sakarya’nın İl olması ile Sakarya’ya bağlanmıştır
AKYAZI nın başlıca sorunları
Her şehirde olduğu gibi ilçemizin de Otomobil park sorunu bulunmaktadır
İnsanların randevulaştığı bir araya geldiği belediye çay bahçesi maalesef uzun zamandan beri kapalıdır.
Küçücük Köprüsü ile Karapürçek köprülerin arasında kalan Bu alanın Mudurnu çayı dahil köprülerin ıslah edilmesi yollarını genişletilmesi modüllü çayının etrafını ıslah edilerek bu alanların piknik alanı olarak oluşturularak halka bir mesire yeri kazandırılmalıdır. Derelerin etrafında ıslah edilerek taş Duvarlarla örülerek oradan büyük bir alan kazanılması umuyorum
Karapürçek ve Akyazı sınırları yeniden belirlenmelidir Mudurnu çayının batısında kalan bütün köylerin Karapürçek ilçesine bağlanması gerekmektedir bu konuda her iki belediye başkanları bir araya gelerek müşterek Bu sorunun çözülmesine gayret sarf etmelidir 1999 deprem sırasında üniversite yapılan bir toplantıda Hilton Otellerinin Akyazı tutarı dahilinde belli bir arazi aldığını gelen bir temsilcinin ifadesini anlamış bulunuyorum bölgeden 400 dönüm yer aldıkları yıl sonra Otel zincirine öğrenci yetiştirmek için Kampüs kuracaklarını ifade etmişlerdi bugüne kadar bu konuda herhangi bir çalışma duymadım İşitmedim Ancak ilgililerin bu konuyu herhangi bir çalışma duymadım İşitmedim Ancak ilgilerin bu konuyu Hilton Oteli temsilcileri ile temasa geçerek incelemesinin doğru olacağını düşünüyorum hak omuzun yapılaşmadan kurtarılması için Hendek Organize Sanayi bölgesinden Sakarya Köprüsü’ne kadar olan yerlerin 1000 metre Sağlı sollu bant çizilerek o yerlerin Organize Sanayi Bölgesi veya Sanayi Bölgesi ilan edilmesi intizamlı bir şekilde çarpık yapılaşmanın önüne geçilmeli Aksi halde zaman içerisinde akova’da bulunan bütün arazilerin tarumar olacağını düşünüyorum yani tamamen elden gidecek verimli topraklarımız .
Sakarya elindeki göçmenlerin sorunları ve bir an önce çözülmesi gerekmektedir
Ülkemizde son zamanlardaki enflasyon artışı insanların alım gücünün azalması Dolayısıyla ilimizi ve içimizde birçok Dükkanı açılıp kapanmaktadır aynı zamanda ülkemizdeki 70 AVM banka bankalara devredilmiştir yani bankaların eline geçmiş bulunmaktadır ülkemizde 5 AVM ise konkordata ilan edilmiştir ülkemizde maalesef ekonomik sorunlar gittikçe büyümekte bunun için yeni tedbirler yeni Finans kaynakları bunları zor durumdaki insanların bilhassa emeklilerin rahata kavuşması en büyük dileğimizdir yeni belediye başkanı seçilecek olan belediye başkanları başarılar diliyoruz daha iyi bir Sakarya daha iyi bir Akyazı için büyük dileğimizdir.”dedi
Kırsal Mahallelerde sıkıntılar devam ediyor
Sakarya Köyüme Dokunma Platformu üyesi Ekrem Çoruhlu “KIRSAL MAHALLE yasası çıktıktan ve uygulanması ile ilgili yönetmelik yayınlandıktan sonra Sakarya dışındaki Büyükşehirlerin tamamında başvuruları sonucu yüzlerce mahalle, KIRSAL MAHALLE statüsüne geçmiştir. Sakaryamızda yasaya rağmen ne yazık ki belediyeler muhtarların müracaatlarını çeşitli şekilde engellemekte, başvuran köylerin dilekçelerine de cevap bile verilmemektedir. 30 Büyükşehir içinde en önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden biri olan Sakaryamızda bugüne kadar KIRSAL MAHALLEYE alınan tek bir yerleşim alanı bulunmamaktadır. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere devletin en üst düzeyindeki yetkili ve sorumlular, büyükşehirlere bağlanan köylerin mahalle yapılmasının tarım ve hayvancılığa önemli ölçüde zarar verdiğini belirterek yasa çıkarırken bu yasayı uygulamakla yükümlü olan belediyeler yasa ile kendine geçen mera ve arazileri, yasa ile çelişen bir şekilde yıllarca oraları koruyan, kollayan, emek veren köylerin rızası hilafına satmaktadırlar. Bu durum ileri ki dönemlerde köylerde telafisi imkansız olumsuzluklara ve sorunlara yol açacaktır.
İşte bu nedenlerle tarım ve hayvancılığın, köylere özgü yaşam tarzı ve kültürünün, doğanın, kent mahalleleri gibi beton yığınları kaybolmasını önlemek, KIRSAL MAHALLE avantajlarından yararlanmak, TOPRAK ANAYI tarım alanlarını korumak için bu önemli sorunları siz yerel ve ulusal yazılı ve görsel basın ve internet medyası aracılığı ile kamuoyuna başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin ilgili ve yetkili tüm kurumlarına siyasi partilerin genel merkezleri başta olmak üzere tüm teşkilatlarına iletmek, sesimizi duyurmak, görüşmeler yapmak üzere KÖYÜME DOKUNMA platformunu kurmuş bulunuyoruz. Bugüne kadar ilçe belediyelerine kırsal mahalle başvurusunda bulunup, bu başvurulara süresi içinde cevap vermeyen ve herhangi bir işlem yapmayanlar hakkında yasal haklarımızı sonuna kadar savunacağız.”dedi

Cevdet İzmirli “Akyazı sağlık konusunda çok iyi yerlerde olduğumuzu düşünüyorum.80 Yataklı Hastahanesi uzman kadrosu bulunmaktadır.”dedi
Hüsnü Gürpınar” Erenler-Akyazı arasındaki yol kenarları planlı bir yapılaşma yapılmalı yoksa Bu bölge talan edilecek”dedi
Mehmet Çatalbaş;Bu günkü Kent Şurası toplantısında Akyazı açısında çok önemli konulara değinildi.Konuşmacıların söylemlerine sonuna kadar katılıyorum.Tabi siyasetçi olunca ilk değinilecek konu siyaset ve seçimler diye beklenti oluşuyor.”dedi
Şengülay Yurtal;Konuşmacıların Tarım konusundaki söylemlerini destekliyorum ve ilave olarak bölgemizde her geçen gün nitelikli tarım topraklarımızı kaybettiğimizi vurgulamak istiyorum.Gençlerimiz tarımdan uzaklaşmış durumda.Özellikle Akyazı bölgesinde verimli toprakların metropol şehirlerden gelenlere satılması onlarında buraları sayfiye yeri olarak kullanıp ekilmemesi bu toprakların heba edilmesine neden oluyor.Bunun için Tarımda Bölgesel kalkınma projelerinin hayat geçirilmesi gerekiyor.Böyle bir planlama var mı bundan da emin değilim.”dedi.
Celalettin Tanta; Topraklarımızın kıymetini bilmeliyiz.Akyazı Toprakları çok önemli”dedi
AKYAZI’NIN TARİHÇESİ
Akyazı, Sakarya İli’ne bağlı 16 ilçeden biridir. İlin doğusunda yer alır. Kuzey doğusunda Hendek, Güney doğusunda Mudurnu, Güneyinde Göynük ve Geyve, Batısında Karapürçek ve merkez ilçe Adapazarı ile komşudur. Doğudan tamamen Keremali dağı, Güneyden ise Karadağ ile çevrilidir. Deniz seviyesinden yüksekliği ise 34 metredir.
Akyazı Selçuklular zamanında kurulmuş bir Türk kasabasıdır. Selçuklu Devleti’nin sona ermesi ile merkezi Göynük’te bulunan Umurhan Beyliği’nin eline geçmiştir. 1303 tarihinde Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osmanbey’in komutanlarından Konuralp tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bundan böyle sürekli Türk egemenliğinde kalan Akyazı, 1808 yılında İstanbul, 1845 yılında Üsküdar’ a bağlanmıştır.
Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları Selim ve Bayezid zamanında başlayan taht kavgaları yüzünden çıkan kanlı çatışmalar yöre halkı üzerinde derin izler bırakmıştır. Yine bu bölgede çıkan suhte (softa) ayaklanmaları yüzünden Akyazı ve çevresi halkı büyük zarar görmüştür.
Akyazı tarih çağları içinde Bitinya, Roma ve Bizans gibi büyük devletlerin egemenliği altında kalmıştır. Osmanlı Devletinin kurulması ile Bizanslıların egemenliği altında bulunan Akyazı ve çevresine yapılan seferler sonunda Osmanlı egemenliğine geçmiştir.
1944 yılında ilçe olan Akyazı önce Kocaeli iline, 1954 yılında da Sakarya’nın il olması ile Sakarya’ya bağlanmıştır.
AKYAZI ADINI NEREDEN ALMIŞTIR
Keremali dağı ve Karadağ üzerinden Akyazı’ya bakıldığında özellikle sabah ve akşam saatlerinde ilçenin üzeri beyaz bir sis tabakası ile örtülü gibi görülür. Bu görüntü beyaz bir ova izlenimini vermektedir. Bir zamanlar Akova denilen bu ovaya, daha sonraları ova anlamına gelen yazı sözcüğü eklenmiş ve o günden sonra Akyazı olarak anılmaya başlanmıştır. Akyazı’nın adını bu şekilde aldığı rivayet edilir.


Etiketler

Fehmi Duman