Sakarya Kent Şurası Başkanı Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu ; Gelecek nesillere iyi bir Sakarya bırakmalıyız

Sakarya Kent Şurası Başkanı Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu ; Gelecek nesillere iyi bir Sakarya bırakmalıyız

Sakarya Kent Şurası Başkanı Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu ; Gelecek nesillere iyi bir Sakarya bırakmalıyız

Sakarya Kent Şurası Toplandı
Sakarya Kent Şurası Kurucu Başkanı Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu başkanlığında 130. Toplantısını yaptı.
Toplantıya İş İnsanı Ali Dünya ve İş İnsanı Zafer Adalet konuk olarak katıldı
Sakarya Kent Şurası Kurucu Başkanı Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu yaptığı konuşmada yaptıkları çalışmaları ve Sakarya için yapılması gerekenleri anlattı.

Sakarya’da Herkes istediği gibi hareket ediyor

Başkan Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu “Trafik sorunu başta olmak üzere görüntü kirliliği araçların korna sesleri yerlerde sigara izmaritleri , Herkes istediği gibi hareket ediyor. Bir taraftan Araplar banklarda fütursuzca yayılıp oturuyor tabelaları ise ayrı bir kirlilik yaratıyor.

Tren Garına sahip çıktık

Başkan Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu”Ada treni ile garın kaldırılmaması konusunda bütün halkın istediği aynı doğrultudadır ve Bu doğrultuda gerçekleştirilmiştir ilgililere teşekkür ediyoruz.

Stadyum çıkışlı köprü en kısa zamanda tamamlanmalıdır

Başkan Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu”ilçelerden şehre girişler için ise yapılması planlanan Pekşenler Kavşağı muayene istasyonu tarafından planlanan Sakarya Köprüsü stadyum çıkışlı köprü en kısa zamanda tamamlanmalıdır

Sakarya Nehir koruma bantları halka açılmalı

Başkan Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu”Erenler Kavşağı ile dörtyol ile birlikte E-5 direkt geçiş için viyadükler tamamlanıp karşıya geçişler ve gidişler rahatlatılmalıdır . Sakarya Rüstemler beton Köprüsü ile E-5 köprü arasındaki Nehir koruma bantları halka açılması belediyeye ait beton santralleri ve diğer müştemilatlar kaldırılıp halkın hizmetine sunulmalıdır
Akova’nın korunması İçin Yol Kenarları sanayi bölgesi ilan edilmelidir
Başkan Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu”Akova’nın korunması tahıl ambarımız olan tarım arazilerinin koruyabilmek açısından E-5 yolunun çarpık yapılaşmaması için Sakarya Köprüsü’nden Hendek 2. organizeye kadar Sağlı sollu olarak 1000 metre bant ile tanzim edilmeli ve sanayi bölgesi ilan edilmelidir

Şehrimiz nasıl ve nereye doğru büyümeli doğu batı mı? Kuzey Güney mi ?

Başkan Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu “Şehrimiz nasıl ve nereye doğru büyümeli doğu batı mı? Kuzey Güney mi ?üniversitedeki bilim insanları ile bu planlamanın yapılması için bir heyet oluşturulmalıdır. Meslek kuruluşlarının da görüşleri alınarak kamuoyuna sunulup çalışmalara başlanılmalıdır görüşler şehir bilimcilere iletilmelidir

Gelecek nesillere iyi bir Sakarya bırakmalıyız

Başkan Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu”Gelecek nesillere iyi bir Sakarya bırakmalıyız eski eserlerimiz doğal kaynaklarımız tarihi varlıklar korunarak muhafaza edilmeli eski yapılarımızdan olan daha önce fabrikada Bacaları yıkıldı atıldı eski varlıklarımız muhafaza etmeliyiz mevcut Büyükşehir Belediye binasının bulunduğu bina kültür değerleri bakımından çok önemlidir orası müze yapılmalıdır mevcut müzeleri oraya taşınmanın doğru olacağı kanaatindeyim büyük şehrimiz zaten bu konuda bir çalışma yapmaktan ancak Merkez belediyemiz için de Devlet Su İşleri alanı tahsis edilmesine rağmen bu güne kadar orası ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır

Kentsel dönüşüm konusu ihmal edilmemeli

Başkan Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu”Yeniden deprem mutlaka olacaktır. Kentsel dönüşüm konusu ihmal edilmemeli eski ve çok katlı binalar envanteri çıkarılarak mahalle ve Sokaklar belirlenmelidir tartışmaya açılıp halkı da desteği alınmalıdır Böylece mevcut Çıkmaz Sokaklar açılmalıdır.

Kırsal Mahallede Sakarya Büyükşehir adım atmalı

Başkan Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu”Kırsal mahalle ve köy konusu ile ilgili eski bakan Sayın Vahit Kirişçi ile Geçen hafta yapılan görüşmede bu konuda büyükşehrin üzerinde çalışma yapıp belediye meclisinin alacağı kararla belediye sorunun Ancak böyle çözülebileceğini söyledi. Plartform başkanı Mecdi Cengiz, Aydın Zengin, Ekrem Çoruhlu ve ben iştirak ettik i Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Düzce milletvekili Talih Özcan, Bolu milletvekili Türker Ateş İle görüşüldü Bizim milletvekilleri ile görüşmek istedik Ertuğrul KOCACIK aradık Ancak bütün Parlamenterler o gün grup toplantısında oldukları için görüşme yapamadık ancak Ertuğrul vekilimiz Bir de daha sonraki bir zaman içerisinde tüm vekilleri ile birlikte toplantı yapacağınızı sözünü almış bulunuyoruz belirlenecek bir zaman içerisinde gitmeyi planlıyoruz
Başkan Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu”Büyükşehir belediye başkanını ziyaret edildi bize yarım saat kıymetli zamanlarında ayırdı kendisine teşekkür ediyoruz Serdivan,Adapazarı,Erenler Belediye Başkanı ile görüşme yapıldı Hayırlı olsun ziyareti yapıldı
Devlet Su İşlerine ait yerin belediyenin Uhtesinde bulunmasını gençlere ait bir internet kampüsünün yapılacağını söyledi Sakarya Nehri ile ilgili 2 köprü aralarının güzelleştirilmesi konusunda Büyükşehir ve Erenler ile ilgili çalışan bir proje eski Ticaret Bankası’nın bulunduğu Aralığın müze haline getirilmesi konusunda destek veriyoruz hem de Kargılı hem baba Orman Köyü Budakları güzergahların kuzeye girişi ile ilgili çalışma planlandığını bize anlattı
Ekonomik İhbar sistemi geliştiriliyor.
Başkan Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu”Ekonomik İhbar sistemi geliştiriliyor. Fahiş Fiyatları kontrol için satıcılar , esnaf ve tüccarlar üreticilerin denetimini kontrolu için vatandaşın ihbar ile değil bizat iş yerinde ilgili kurumlar kontrol yapmalıdır .

Sakarya ili olarak Gastronomi turizmi konusunda da yeterli değiliz.

Şengülay Yurtal; Gastronomi turizmi, yeni bir yiyecek ve içecek deneyimi yaşamak için seyahat motivasyonu yaratan ve seyahat davranışlarının güdülenmesine önemli ölçüde yardımcı olan turizm şekli olarak tanımlanabilmekte ve bir tür gastronomik hareketliliği ifade etmektedir.Gastronomi turizmi turistlere, bir bölgenin kültürünü ve geçmişini yaşama olanağı sağlamakta ve yeni bir yiyecek ve içecek deneyimi yaşamak için seyahat motivasyonu yaratan ve seyahat davranışlarının şekillenmesinde etkili olan bir turizm şekli olarak tanımlanmaktadır .Gastronomi turizmi kavramının, ilk defa 1998 yılında Long’un farklı kültürlere ait lezzetleri deneyimlemek arzusu ile hareket etme düşüncesini ortaya atmasıyla açığa çıktığı bilinmektedir.Gastro kültür, toplumların yeme-içmeye dair atfettikleri anlamların karşılaşmaları ve etkileşime girme- leri ile şekillenmiş kültürel birikimleri ifade eder.Biz Sakarya ili olarak Gastronomi turizmi konusunda da yeterli değiliz.Planlama ,yer seçimi çok çok önemli.
Konuşmacıların Tarım konusundaki söylemlerini destekliyorum ve ilave olarak bölgemizde her geçen gün nitelikli tarım topraklarımızı kaybettiğimizi vurgulamak istiyorum.Gençlerimiz tarımdan uzaklaşmış durumda.Verimli toprakların metropol şehirlerden gelenlere satılması onlarında buraları sayfiye yeri olarak kullanıp ekilmemesi bu toprakların heba edilmesine neden oluyor.Bunun için Tarımda Bölgesel kalkınma projelerinin hayat geçirilmesi gerekiyor.Böyle bir planlama var mı bundan da emin değilim.”dedi.

Şura Üyesi Hakan Alkan; Kentsel Dönüşüm Yapılırken Mülk sahiplerinide düşünmelisiniz”

AKBAY; ekonomik kalkınmanın temel noktası bireylerin eğitimleridir.
Haluk Akbay Eğitim ile ilgili görüşlerini dile getirerek; Eğitim, bireylere sağladığı özel yararlar yanında, toplumsal açıdan yaratmış olduğu dışsallıklar nedeniyle de ülkelerin ekonomik kalkınmalarında önemli bir rol oynamaktadır.
Bireylerin eğitim seviyesi yükseldikçe nitelikli işgücü teminindeki sıkıntılarda aşılmakta, bilimsel ve teknolojik yenilikler hız kazanmaktadır.
Emeğin verimliliğinin artması sonucu, milli gelir düzeyi hızla artmakta, yaratılan gelir daha adil paylaşılır hale gelmektedir
Eğitim düzeyi artan toplumlarda yönetimler daha demokratik bir nitelik kazanır. Ekonomik ve siyasal istikrar sağlamak kolaylaşır suç işleme oranları düşer.
İnsan kaynağının, özellikle sosyal iyileşmeye ve buna bağlı olarak ekonomik gelişmeye katkısı oldukça büyüktür. Eğitime yapılan yatırımların geri dönüş hızı fiziksel sermaye yatırımından daha yüksek olur.
Eğitim iktisatçılarına göre; ekonomik kalkınmanın temel noktası bireylerin eğitimleridir.
Türkiye nüfusunun eğitim durumu, ekonomik ve toplumsal göstergeleri ile gelişmiş ülkelerin verileri karşılaştırıldığında, Türkiye’nin ekonomik göstergeleri gelişmiş ülkelerin ortalamasına yakın değildir.
Türkiye’nin gerekli önlemleri alarak nüfusun eğitim düzeyini yükseltmesi, kalkınma açısından önem taşımaktadır.

GÜMRÜKÇÜOĞLU; Tarıma Ağırlık verilmeli
Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit Sakarya’da tarıma ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek; Sakarya, gelişen bir şehir. Burası Dünyanın en önemli tarım topraklarından birine sahip. Bu bölgede sanayi geliştirelim, turizm yapalım, şunu yapalım bunları düşünelim ancak ağırlığı tarım arazilerine verelim. Tarım birinci sırada olmalı. Orhan Cami civarı yeşil alan olarak kalmalıydı.
ÇARK; Türkçe’miz unutulmuş
Behiye Çark; Edebiyata değinmek istiyorum. Edebiyatçılarımızı gündeme getirmek istiyorum. Türk dili 300 kelimeye indirildi, bu şartlar altında nasıl edebiyat yapacağız. Vekilimiz de buradayken siyasette liyakati anlatmasını istiyorum. Şehrimizde evet kelimesi, efendim kelimesi unutulmuş ne istiyorsun diyorlar. Edebiyatçılarımız unutulmuş, Türkçe’miz unutulmuş.

ÇATALBAŞ “ADAHAYAT NE DURUMDA”
Mehmet Çatalbaş, ADA Hayat Projesi ne zaman bitecek” diye Projeyi yürüten İş İnsanı Ali Dünya ve İş İnsanı Zafer Adalet ‘e sordu.
ADA Hayat Projesi 2025 Yılı Temmuz sonu tamamlanacak
ADA Hayat Projesini yürüten İş İnsanı Ali Dünya ve İş İnsanı Zafer Adalet sorulara cevap verdiler.
Zafer Adalet “ADA Hayat Projesi sağlıklı bir şekilde devam ediyor.İnşaatın Kabası Yıl sonunda tamamlandıktan sonra Diğer işlemlerle 2025 Yılı Temmuz sonu bitireceğiz.dedi
Sakarya Kent Şurası Kurucu Başkanı Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu Katılımcılara teşekkür ederek 131. Şura toplantısını Eylül aynının son salı günü yapılacağını açıklayarak toplantıyı sonlandırdı

Etiketler

Fehmi Duman