SAKARYA TURİZM TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL toplantısı DUYURUSU

SAKARYA TURİZM TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL toplantısı DUYURUSU

SAKARYA TURİZM TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL toplantısı DUYURUSU

SAKARYA TURİZM TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

toplantısı yönetim kurulunun 07/02/2024 tarihli ve 25 sayılı kararına istinaden  22/02/2024  günü saat 13.00/ de

Kurtuluş Mah.Eyüp Şok.A Blok Bina 3/1  ADAPAZARI SAKARYA  Dernek merkezinde Yapılacaktır.Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının  29/02/2024

 günü aynı yer  ve  saatte  gündem bilgilerinin  dernekturk.com  Haber sitesi  ve SMS   yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi

4) Faaliyet Raporlarının Okunması

5) Yönetim Kurulunun İbrası

6)Tahmini Bütçenin  görüşülmesi

7) Dernek Organlarının Seçilmesi

8) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

9) Kapanış

 

Hüseyin Tuncay KONUKÇU

BAŞKAN

Etiketler

Fehmi Duman