Sakarya’da tarıma, turizme ve mirasa yön verecek adım

Sakarya’da tarıma, turizme ve mirasa yön verecek adım

Sakarya’da tarıma, turizme ve

mirasa yön verecek adım

Büyükşehir Belediyesi’nin AB tarafından finanse edilen “Türkiye’de İklim
Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Sakarya’da
tarım, gıda, turizm, kültür, sanayi, miras, halk sağlığı, ulaşım, enerji gibi 12 sektörün
iklim değişikliğinden zarar görmemesi ve yarınlara umutla bakabilmesi için önemli
bir projenin görüşmesi yapıldı.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin
Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sakarya’da Yerel
İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’ istişare toplantıları düzenlendi. 12
ayrı sektör için ayrı ayrı eylem planlarının incelendiği toplantılara kamu kurumları,
belediyeler, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Sonuç oturumuna yoğun katılım
2 gün süren toplantılar sonunda sonuç oturumu düzenlendi. İklim Değişikliği Başkanlığı
Başkan Yardımcısı Dr. Tuğba Dinçbaş ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Sungur Mehmet Yeni’nin başkanlık ettiği sonuç oturumuna ise Sapanca
Belediye Başkanı Özcan Özen, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Pamukova
Belediye Başkanı Güven Övün, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, Tarım İl Müdürü Ali
Ulvi Özerdem, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları Ali Oktar ile Büyükşehir İklim
Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkan Mustafa Yıldırım’da katıldı. Hazırlanan eylem
planlarını sonuç oturumunda katılımcılara sunuldu ve Sakarya özelinde uyum eylemleri
istişare edildi.
Planlar yıl sonuna kadar uygulanacak
Tarım ve gıda güvenliği, ekosistem hizmetleri ve biyoçeşitlilik, su kaynakları yönetimi,
turizm ve kültürel miras, sanayi, kent, sosyal kalkınma, halk sağlığı, ulaşım ve iletişim,
enerji, afet risk azaltımı ve yatay kesen konuları olmak üzere 12 ayrı sektörü ilgilendiren
eylem planı üzerinden alanında uzman kişilerin moderatörlüğünde toplantılar düzenlendi.
Bu sektörler üzerindeki olumsuz etkilerin, iklim değişikliğine bağlı tehditlerin ortadan
kaldırılmasına yönelik programda, şehrin ekonomisine de büyük katkı sunacağı düşünülen
iyileştirmeler üzerinde tartışıldı.
Sektörlerin geleceği
Sektörel etkilenebilirlik ve risk analizlerine dayanarak, yerel ihtiyaçlar ve öncelikler göz
önünde bulundurularak oluşturulan yerel uyum stratejileri ve eylem planlarının
konuşulduğu her söktörel oturumda yerel eylemlerin sorumlu ve ilgili kurumlarıyla
istişareler gerçekleştirildi. Toplantılarda alınan görüşlerin değerlendirilmesi ve
eklenmesinin ardından planların yıl sonuna kadar uygulanmaya başlanması bekleniyor.

Etiketler

Fehmi Duman