Sosyalist Güç Birliği kuruluşunu ilan etti

Sosyalist Güç Birliği kuruluşunu ilan etti

Türkiye Komünist Partisi, Devrim Hareketi, Sol Parti ve Türkiye Komünist Hareketi’nin çağrısıyla bugün kuruluşunu ilan eden Sosyalist Güç Birliği, Ankara TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda açılış konuşmasını ilk çağrıcılar arasında yer alan Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir yaptı.

“Memleketin içine sürüklendiği karanlığı dağıtabilecek bir programın temel ilkelerini kamuoyuyla paylaşmak üzere bir aradayız. İçinde bulunduğumuz karanlığa son vermek ve halk düşmanı düzeni değiştirmek ancak devrimci politikalarla mümkündür. Bu tarihsel sorumluluğu omuzlarında hisseden bağımsızlıkçı ve yurtsever aydınları, emek ve meslek örgütü temsilcileri, toplumsal muhalefet güçlerinin temsilcileri ve sosyalist partiler bir araya gelerek Sosyalist Güç Birliğini oluşturdular. Özgür, eşit ve aydınlık bir gelecek için temel mücadele hedeflerini belirlediler.” dedi ve bu hedeflerle kaleme alınan metni okudu.

Metnin okunmasının ardından Türkiye Komünist Partisi adına Ozan Yılmaz, Devrim Hareketi adına Ercan Bölükbaşı, Sol Parti adına İsmail Hakkı Tombul ve Türkiye Komünist Hareketi adına Umut Kuruç toplantıya katılanların sorularını yanıtladı.

İlk çağrıcıların da duyurulduğu toplantıda kamuoyuyla paylaşılan metin şu şekilde:

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE BİRLİKTE SAHİP ÇIKIYORUZ

Cumhuriyet tarihinin en kritik dönemlerinden birinden geçiyoruz.

AKP, yirmi yıllık iktidarı boyunca Cumhuriyet’in kazanımlarını tek tek ortadan kaldırarak tam boy piyasacı ve işbirlikçi bir siyasal İslamcı rejimi kurdu. Sermaye yanlısı uygulamalarıyla emperyalist-kapitalist sistemin ülkemiz üzerindeki boyunduruğunu güçlendirdi. Hak ve özgürlükleri tümüyle ortadan kaldırarak sürdürülen bu sömürü ve baskı düzeni ülkemizi sonu gelmez bir felakete sürükledi.

Bu durum bugün ülkenin en temel sorunu haline gelmiş, AKP’nin yarattığı bu felaketle bütünlüklü bir hesaplaşma geniş emekçi halk kesimleri için adeta bir hayat memat meselesine dönüşmüştür.

Buna karşı Millet İttifakı’nın sağ ve sermaye yanlısı karakteri ile politikalarının da ülkemizin ve halkımızın gerçek sorunlarına çözüm olamayacağı açıktır.

Bu tablo halkımız için bir çıkış yolu sunmamaktadır. Her türlü hile ve zorbalığa başvuracağı açık olan gerici iktidardan ülkemizin kurtulması ancak ilerici toplumsal kesimlerin örgütlü ve dinamik mücadelesiyle sağlanabilir.

Önümüzdeki kritik eşikte bu halk düşmanı rejime son vermek için, yirmi yıldır AKP’ye ve onun temsil ettiği bu düzene karşı mücadelenin her aşamasında olduğu gibi, bugün de üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getireceğiz. Biz aşağıda imzası olanlar, bu bilinçle ülkemizin eşit, özgür ve bağımsız geleceği için birlikte hareket etmek, emekçi halkın hayati sorunlarının kaynağına karşı ortak bir mücadele geliştirmek üzere aşağıdaki temel mücadele hedefleri doğrultusunda bir araya geliyoruz. Tüm yurtsever insanlarımızı ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz:

Yarınlarımızı sermaye çetelerinin, tarikatların, bir avuç haraminin ve emperyalizmin pençesinden gerçekten kurtararak emekçilerin laik, demokratik, bağımsız cumhuriyetini kurmanın yolu da buradan geçecektir.

1- Ülkenin ve halkın geleceği hakkında tüm kararların, yerli ve yabancı sermaye ile gericiliğin ve emperyalizmin çıkarlarını temsil eden, siyasi iktidarın tek bir kişide toplandığı bu ucube rejim ortadan kaldırılmalıdır. Emekçi halkın siyasete güçlü bir biçimde katılımını sağlayacak, seçim sistemi de dâhil olmak üzere, bütünlüklü bir mekanizma kurulmalıdır.

2- İnsanın insanı sömürdüğü, eşitsizlik ve adaletsizliğin her gün daha da derinleştiği bu toplumsal ve siyasi düzeni reddediyoruz. Sermaye ve patronların zenginleştiği, emekçilerin her geçen gün yoksullaştığı kriz koşulları hızlı bir çöküşü de işaret etmektedir. Bu gidişi tersine çevirmek, sömürünün ve işsizliğin ortadan kaldırılacağı, insanca bir yaşamın kurulacağı bir cumhuriyet için harekete geçiyoruz. Özelleştirmelere son verilmeli, peşkeş çekilmiş bütün kamu varlıkları ve sektörler kamulaştırılmalıdır. Eğitim, sağlık ve bakım hizmetleri başta olmak üzere tüm insani ihtiyaçlar kamu hizmeti olmalı, eşit ve ücretsiz sunulmalıdır. Emperyalist tekellerin topraklarımız üzerindeki yağmasına son verilmeli, ekonomi planlama ilkesine göre yeniden tasarlanmalıdır.

3- Bağımsız ve egemen bir Türkiye için emperyalizme karşı mücadelede kararlıyız. Emperyalizmin yeni savaş cepheleri açarak coğrafyamızı yıkıma sürüklediği, savaş örgütü NATO’nun yayılmacı politikalarını en tehlikeli savaş senaryolarıyla hızlandırdığı bir dönemde yıllardır dile getirdiğimiz hedef daha da acildir: Türkiye NATO’dan çıkmalıdır. Ülkemizdeki yabancı üsler kapatılmalıdır.

4- Devletin tüm kademelerine ve toplumsal yaşama egemen olan tarikatlara, bilimsel düşünceyi ve tüm özgürlük alanlarını yok ederek başta kadınlar, gençler ve çocuklar olmak üzere tüm toplumu dinselleşmeyle baskı altına almaya çalışan gericiliğe karşı, laiklik için bir araya geliyoruz. Tarikat ve cemaat kadrolaşmaları tasfiye edilmelidir. Eğitim birliği sağlanmalı, tarikat ve cemaat okulları ile yurtları kapatılmalıdır.

5- Yurttaşlığın tesis edilerek etnik, dinsel, mezhepsel ve toplumsal cinsiyetten kaynaklı farklılıklar nedeniyle ayrımcılığın ve karşıtlıkların ortadan kaldırıldığı, herkesin eşit ve kardeşçe yaşayacağı özgür bir cumhuriyet hepimizin özlemidir. Bunu gerçekleştirmek isteyen herkesi ortak mücadeleye davet ediyoruz.

Türkiye’nin aydınlık geleceği için bu temel ilkeler doğrultusunda Sosyalist Güç Birliği olarak birlikte yürüyeceğiz. Yaklaşmakta olan seçimlerde de devrimci sorumluluğun bilinciyle ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkacağız.

Tüm ilericileri, sosyalistleri, komünistleri, devrimcileri, yurtsever emekçi halkımızı bu sorumluluğu paylaşmaya ve Sosyalist Güç Birliği’ni birlikte büyütmeye çağırıyoruz.

Sosyalist Güç Birliği’nin ilk çağrıcıları

Abdurrahman Bayramoğlu, Avukat

Adil Salih, Ressam

Adnan Serdaroğlu, DİSK Birleşik Metal İş Genel Başkanı

Ahmet Abakay, Gazeteci, Yazar

Ahmet Yıldız, Akademisyen, Doç. Dr.

Ali Balkız, Yazar

Ali Bülent Erdem, Çiftçi-Sen Başkanı

Ali Rıza Aydın, Hukukçu, Yazar, Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü

Ali Ufuk Arıkan, SoL Haber Portalı Genel Yayın Yönetmeni

Alp Atamanalp, Mühendis

Alper Taş, SOL Parti PM Üyesi

Anıl Aba, Akademisyen

Arda Kavaklıoğlu, Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı

Arzu Becerik, Avukat, İKD Danışma Kurulu Üyesi

Aslıhan Çakaloğlu, Hekim

Asuman Doğan, Doç. Dr., Hekim

Atilla Özsever, Gazeteci, Yazar

Aydemir Güler, Siyasetçi, Yazar

Aysel Tekerek, TKH Genel Başkanı

Aysun Gezen, KESK Eski Eş Başkanı

Aytuğ Sinan Kaya, Ressam

Aziz Konukman, Prof. Dr., İktisatçı, Yazar

B. Sadık Albayrak, Edebiyat eleştirmeni, Yeni Gelen Dergisi GYY

Bahadır Berdicioğlu, KESK-BES Genel Başkanı

Baki Aslan, ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı

Baran Kaya, Avukat

Barış İnce, Edebiyatçı, yazar

Barış Mutluay, Akademisyen

Barış Terkoğlu, Gazeteci, Yazar

Barış Zeren, Akademisyen, Yazar, Dr.

Bayazıt İlhan, TTB Eski Genel Başkanı

Berkay Çelen, Yeni Ülke Dergisi YK Üyesi

Bilgütay Hakkı Durna, Hukukçu

Burak Gürbüz, Akademisyen, İktisatçı

Burçak Özoğlu, Akademisyen, Dağcı, Dayanışma Meclisi Sekretarya Üyesi

Bülent Emrah Parlak, Tiyatro sanatçısı

Bülent Forta, SOL Parti PM Üyesi

Candan Badem, Doç. Dr.

Cangül Örnek, Doç. Dr.

Celalettin Aykanat, Kemal Türkler Vakfı Başkanı

Celil Denktaş, Yazar, Çevirmen

Cem Alptekin, Hukukçu

Cemil Ozansü, Akademisyen, Yazar

Cengiz Kılçer, Yeni Ülke Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, Edebiyatçı

Ceyda Karan, Gazeteci

Çağlar Tekin, Gazeteci

Çağrı Kınıkoğlu, Sinema Yazarı, Yönetmen

Çetin Yüksel, Avukat

Damla Özen, Tiyatro sanatçısı

Deniz Ali Gür, Akademisyen, yazar

Deniz Hakyemez, Akademisyen, yazar

Doğan Tılıç, Gazeteci, Prof.Dr

E. Zeynep Suda, Prof. Dr., Akademisyen

Ece Ataer, Türkolog, Yazar

Ekim İsmi, Yeni Ülke Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Ekrem Ataer, Müzisyen, Yazar

Elif Akkaya, Yayıncı

Elif Çongur, Akademisyen

Emin İgüs, Müzisyen

Emin Koramaz, Mühendis

Ender Helvacıoğlu, Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, yazar

Ender Yiğit, Tiyatro ve Seslendirme Sanatçısı

Engin Ayça, Sinema yönetmeni

Engin Solakoğlu, Emekli Diplomat

Enver Aysever, Gazeteci, Yazar

Ercan Bölükbaşı, Devrim Hareketi MKK Üyesi

Erçin Fırat, Devrim Hareketi Sözcüsü

Erdal Erzincan, Müzisyen

Erdal Güney, Müzisyen

Erendiz Atasü, Yazar

Erhan Karaçay, Mühendis

Erhan Nalçacı, Prof. Dr., Akademisyen, Yazar, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi

Erkan Altuner, Çevirmen

Eyüp Muhçu, Mimar

Fatih Yaşlı, Akademisyen, Yazar

Feray Aytekin Aydoğan, Eğitim-Sen eski Başkanı

Fethi Yılmaz, Odatv Haber Müdürü, Yazar

Fevzi Engin, Akademisyen

Fevziye Sayılan, Yazar, Doç, Dr

Fırat Arapoğlu, Sanat Eleştirmeni

Fulya Durak, AV-SEN YK Üyesi

Gamze Yücesan Özdemir, Akademisyen, Prof. Dr. Yazar, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi, İKD GYK Üyesi

Gökhan Düren, Avukat, sendika eğitim uzmanı

Gökhan Kazbek, soL TV Genel Yayın Yönetmeni

Gülcan Altan, Müzisyen

Gülriz Erişgen, Prof. Dr., Akademisyen

Gülsen Tuncer, Tiyatro ve sinema sanatçısı

Gültekin Narinli, KESK-Yapı Yol-Sen Genel Başkanı

Güven Gürkan Öztan, Doç. Dr., Akademisyen

Güvenç Dağüstün, Müzisyen, yazar

H.Cevahir Kayam, Dr. Emekli Öğretim Üyesi

Hakan Tanıttıran, Yayıncı

Haluk Çetin, Müzisyen

Haluk Işık, Tiyatro Yönetmeni, Oyun Yazarı

Haluk Polat, Müzisyen

Hasan Aktaş, Sendika Eğitim Uzmanı, Gazete Manifesto Yazarı

Hasan Kırlangıç, İYİ – SEN Genel Başkanı

Hatice İkinci, Gazeteci

Haydar Ergülen, Edebiyatçı, Yazar

Hayri Kozanoğlu, Akademisyen, Prof.Dr

Hürriyet Yaşar, Yazar

Hüseyin Özel, Prof. Dr., İktisatçı

Irmak Ildır, Sınıf Tavrı YK üyesi

İbrahim Fikri Talman, Hukukçu

İbrahim Varlı, Gazeteci, Yazar

İhsan Can Akmarul, Hukukçu

İlke Kızmaz, Müzisyen

İlker Cenan Bıçakçı, Prof. Dr.

İlknur Başer, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi

İlyas Salman, Oyuncu

İsmail Hakkı Demircioğlu, Müzisyen

İsmail Hakkı Tombul, KESK eski Genel Başkanı

İzge Günal, Prof. Dr.

İzzettin Önder, Prof. Dr.

Kadir Sev, Sayıştay Eski Uzman Denetçisi

Kaya Güvenç, TMMOB Eski YK Başkanı

Kemal Alım, Birleşik Metal İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı

Kemal Aydoğan, Tiyatro Yönetmeni

Kemal Okuyan, TKP Genel Sekreteri

Kemal Parlak, Sınıf Tavrı Sözcüsü

Korkut Boratav, Prof. Dr., İktisatçı

Kurtuluş Kılçer, TKH Merkez Komite Üyesi

Levent Karaoğlu, Fotoğrafçı

Levent Ülgen, Tiyatro Sanatçısı

Levent Üzümcü, Oyuncu

Leyla Şahin, Şair

Mahir Ulutaş, Mühendis

Mehmet Baki Deniz, Akademisyen, Dr

Mehmet Bozkurt, Araştırmacı Tarihçi, Yazar

Mehmet Soğancı, TMMOB YK Eski Başkanı

Mehmet Somel, Öğretim Üyesi, Prof. Dr.

Melih Yeşilbağ, Akademisyen, Dr.

Meral Uysal, Akademisyen, Prof. Dr.

Mercan Erzincan, Müzisyen

Merdan Yanardağ, Gazeteci

Mesut Eren, Ressam

Mesut Odman, Yazar

Metin Coşkun, Tiyatro Sanatçısı

Metin Ebetürk, Sosyal İş Sendikası Eski Genel Başkanı

Metin Özuğurlu, Akademisyen, Prof.Dr

Murat Akad, Türkiye Barış Komitesi Başkanı

Murat Beşer, Müzik Yazarı

Murat Güner, Müzisyen

Murat Özveri, Dr., Hukukçu, yazar

Musa Özuğurlu, Gazeteci, Yazar

Mustafa Demir, Eğit-Der Eski Genel Başkanı

Mustafa Karadağ, Yargıçlar Sendikası Eski Başkanı

Mustafa Kemal Erdemol, Gazeteci, Yazar

Mustafa Kenan Aybastı, Yönetmen

Mustafa Köz, Şair, Yazar, Türkiye Yazarlar Sendikası Eski Başkanı

Mustafa Sönmez, İktisatçı, Yazar

Mustafa Ziya Ülkenciler, Sanat Yönetmeni

Müjde Tozbey Erden, Avukat, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı

Namık Koçak, Gazeteci

Nart Bozkurt, Kültür Araştırmacısı

Necati Çıtak, Doç. Dr., Hekim

Necdet Oral, Yazar, Dr.

Necmi Erdoğan, Akademisyen, Prof.Dr

Nejat İşler, Oyuncu

Neval Oğan Balkız, Hukukçu, Akademisyen

Nevin Eracar, Psikolog

Nevzat Evrim Önal, Doç. Dr., Akademisyen, Yazar

Nihat Behram, Şair, Yazar

Nurcan Gökdemir, Gazeteci

Oğuz Oyan, Prof. Dr., İktisatçı, Yazar, Dayanışma Meclisi Sözcüsü

Oğuz Türkyılmaz, Yazar

Oğuzhan Müftüoğlu, Birgün Yazarı

Olgu Ülkenciler, Sanatçı

Orhan Aydın, Sanatçı

Orhan Gökdemir, Gazeteci, Yazar

Osman Çakmakçı, Şair, çevirmen

Osman Özgüven, Dikili Belediyesi Eski Başkanı

Osman Öztürk, Hekim

Ozan Çoban, Eczacı, müzisyen

Ömer Koçağ, Ressam

Önder İşleyen, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi

Özgen Seçkin, Kültür ve Sanat Yazarı

Özgür Aydın, Prof. Dr., ÜKD Başkanı

Özgür Eryılmaz, Avukat

Özkan Atar, Birleşik Metal İş Sendikası Genel Sekreteri

Özlem Şen, Avukat

Pınar İçel, SES Genel Sekreteri

Rıfat Okçabol, Prof. Dr., Eğitimci, Yazar

Sabahat Akkiraz, Müzisyen

Sadık Usta, Yazar

Sait Munzur, Karikatürist

Savaş Karabulut, Dr. Öğretim Üyesi

Selahattin Kural, Patronların Ensesindeyiz Ağı Genel Koordinatörü

Selçuk Candansayar, TAKSAV Genel Başkanı, Prof.Dr

Selçuk Uluata, Mühendis

Selin Aksoy, Avukatlar Sendikası Başkanı

Selin Pelek, Akademisyen

Semiha Özalp Günal, Dr., İKD GYK Üyesi

Serdar Şahinkaya, Dr., İktisatçı, Yazar

Serpil Güvenç, Yazar

Sertaç Canpolat, Editör, Çevirmen

Sırrı Emrah Üçer, Akademisyen

Sinan Sönmez, Prof. Dr., İktisatçı, Yazar

Suat Özeren, Dr., İktisatçı, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi

Suphi Varım, Yazar

Şevket Çavuşoğlu, FKF Genel Başkanı

Şeyda Özcan, Avukat, Emekçi Kadınlar Derneği

Tahsin Doğan, Eğit-Der Genel Başkanı

Tamer Akgökçe, Hukukçu

Taner Timur, Prof.Dr.

Taner Yüzgeç, Mühendis

Temel Er Ersoy, Güvenlik Uzmanı

Timur Soykan, Gazeteci, Yazar

Tolga Binbay, Psikiyatrist, Akademisyen, Yazar

Tuğrul Keskin, Şair, Yazar

Uğur Pişmanlık, Gazeteci, Yazar

Ulaş Karadağ, Dr. Akademisyen

Ulaş Özer, Müzisyen, Akademisyen

Umut Kuruç, İKD Genel Başkanı

Volkan Terzioğlu, Müzisyen

Yakup Kepenek, Ekonomist, Prof.Dr

Yasin Durak, SOL Kültür Yayınları, Editörü

Yasin Gökberk Çınar, Avukat, Yurttaş Hukuku

Yaşar Aydın, BirGün Gazetesi

Yiğit Günay, Sanat Tarihçisi

Yunus Yener, Mühendis

Zafer Köse, Edebiyatçı, Yazar

Zehra Güner Karaoğlu, Birlik Sendikası Genel Başkanı

Ziya Yergök, Adana Barosu eski Başkanı

Zuhal Okuyan, Prof. Dr., Akademisyen, Hekim

Zülal Kalkandelen, Gazeteci, yazar

Etiketler

Fehmi Duman