Susmuyoruz! Özgürlükten Ve Laiklikten Vazgeçmiyoruz!  Siz Yolcusunuz, Biz Hanci!

Susmuyoruz! Özgürlükten Ve Laiklikten Vazgeçmiyoruz!  Siz Yolcusunuz, Biz Hanci!

Susmuyoruz! Özgürlükten Ve Laiklikten Vazgeçmiyoruz!  Siz Yolcusunuz, Biz Hanci!

Son günlerde toplumda öne çıkan, görünür olan kadınlara karşı uygulanan

baskının, yaratılmaya çalışılan korku ikliminin farkındayız. Bir gün arayla Sezen

Aksu’ya sanatı üzerinden dini aşağılama gerekçesiyle tehditler savrulmasının,

Gülşen’in sahne kıyafetlerinin sürekli gündeme getirilmesi ve kendisinin bu

konu ile ilgili sürekli taciz edilmesinin, Sedef Kabaş’ın bir atasözü paylaşımı

sebebiyle tutuklanmasının bir tesadüf olmadığını biliyoruz. Sanatçı, gazeteci

kadınlara uygulanan bu baskının aslında tüm kadınları susturma ve sindirme

amacı güttüğünü, tüm kadınların özgürlüklerine karşı bir tehdit unsuru

olduğunu ve sistematik bir kadın düşmanlığıyla hareket edildiğini görüyoruz.

Laik ve özgür bir ülke için mücadele ediyoruz, edeceğiz. Dilimizi koparmakla

tehdit etseniz de biz sokaklarda, meydanlarda şarkılarımızı söylemeye;

tutuklasanız da zorbalıkları eleştirmeye, tüm yandaşlarınızla birlikte ayıplayarak

saldırsanız da canımızın istediği kıyafeti giymeye devam edeceğiz. Kadınları

susturamayacaksınız. Kadınlar sizden korkmuyor, size itaat etmeyecekler!

Bu karanlık bitecek, saraylarınız yıkılacak!

Zorbalıkla, baskıyla, tehditle, fütursuz itham ve linçlerle kadınları baskı altına

almaya çalışanlar da mutlaka yargılanacaklar!

Kadınların özgür ve eşit olduğu, laik bir ülkeyi hep birlikte kuracağız!

Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!

Biliyoruz ki siz yolcusunuz, biz hancı!

TİP’li Kadınlar Sakarya

Fehmi Duman