İsmail Hakkı Tombul ve Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Soğancı