Tarihi Kültürel Mirası Koruma  Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Erkan TİRYAKİ seçildi

Tarihi Kültürel Mirası Koruma  Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Erkan TİRYAKİ seçildi

Tarihi Kültürel Mirası Koruma  Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Erkan TİRYAKİ

Türkiye, sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel miras ögeleri bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.

Dünyaya ve hayata bakışımıza derinlik katan geleneksel kültürel mirasımızı değerlendirerek, kamuoyunda ilgi, merak, farkındalık, koruma ve geliştirme bilinci oluşturmak. Yerel kültürümüzün yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tarihsel yapıların özünden bir şey kaybettirmeden restore edilerek turizmin gelişmesine hizmet edilmesi, kültür, eğitim merkezlerine dönüştürülmesi ve yaşam kültürümüzün sürdürülmesi için çeşitli kent müzelerinin açılmasının teşvik edilmesi. Ortak bir geçmişi paylaşan kişileri buluşturan tarihsel mekânların korunması ve yaşatılması ,kamuoyunu bilinçlendirerek geleneksel değerlere ve kültürel kimliklere sahip çıkmak

 

 Yurt içi ve yurt dışındaki Türk kültür mirası, toplumun tarih, kültür ve estetik anlayışını geliştirecek ve kültürel mirasa katkı sağlayacak şekilde korumak, Tarihi mekânların bir bütün olarak korunması, kültür ve sanat merkezlerine dönüştürülmesi sağlamak Kültürel mirasın korunması kapsamında yurt içi ve yurt dışı envanter çalışmaları yürütmek, önemli sayıda tarihi eser restore edilerek el yazmaları ve nadir kitapların dijitalleşme süreci gerçekleştirmek, Kültürel faaliyetlerde uluslararası, bölgesel ve küresel iş birliği geliştirilmek,  Kültürel miras konularını gündemde tutacak bir yapı oluşturulmasına katkıda  bulunmak İlgili tüm kamu, kurumsal ve özel aktörler arasında daha fazla yetkinlik sinerjisini karşılamak ,Kültürel miras konusunda farkındalık oluşturmak, Envanter çalışmalarına destek olmak, Halkın katılımını destekleyecek bir yapı oluşması için çaba  sarf etmek, Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarihi yapılar, zanaatkarlar vb. somut ve somut olmayan kültürel mirasımız hakkında farkındalığı artırmak ve karar vericilere düzenli rapor sunmak üzere yıllık izleme raporları hazırlamak, Risk altında bulunan mimarı eserlerin mevcut durumlarının tespiti yapılarak, bilimsel önerilerle ömürlerinin uzamasına katkıda bulunmak ,Arkeolojik kazılara ve diğer yapıların restorasyonuna odaklanılması Kültürel miras envanter çalışmalarının yürütülmesi, Yaşayan müze sayısının arttırılması, Kültürel mirasın korunmasına öncelik verilmesi, Aktif katılımın (vatandaşlık) ve özel sektör desteğinin artırılması amacı ile kurulmuştur.”

Tarihi Kültürel Mirası Koruma  Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Erkan TİRYAKİ

   YÖNETİM KURULU    ASİL                  YÖNETİM KURULU   YEDEK

ERKAN TİRYAKİ                                          ALİ BABALIK

ERTÜRK TUTKUN                                       NECMİ PALAK

HAMDİ SERKAN YILMAZ                       HÜSEYİN TUNCAY KONUKÇU

ELİF ERDOĞAN                                           MEHMET ALİ TUTKUN

SEDAT İPEK                                                  MURAT ÖZEN

DENETLEME KURULU ASİL                 DENETLEME KURULU YEDEK

İSMAİL ÖZEN                                              ADİL SERTAN YILMAZ

MUSTAFA KEMAL TİRYAKİ                 ENGÜR ACET

ÜMÜT AKIN                                                 AYKUT SARI

 

Fehmi Duman