TKP Göçmen Konferansını Tamamladı

TKP Göçmen Konferansını Tamamladı

Türkiye Komünist Partisi ülkenin son zamanlardaki en önemli tartışmalarından biri olan göçmen sorunuyla ilgili tartışmaları Pazar günü düzenlediği “Dünyanın bütün işçileri kardeştir” başlıklı konferansta çok boyutlu bir şekilde ele aldı.

Konferansa TKP Merkez Komite üyeleri, Parti Merkez Konseyi üyeleri, Danışma Kurulu üyelerinin yanı sıra Parti’nin göçmenlerle ilgili çalışma yürüten örgütlerinin temsilcileri, Dayanışma Meclisi’nden üyeler ve bazı basın mensupları katıldı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konferansın açılış konuşmasını yaptı. Göçmenlik olgusunun tarihsel bir gerçek olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Okuyan, TKP’nin bu konudaki yaklaşımını anlattı. Sanıldığının aksine romantik bir yaklaşım sergilemediklerini vurgulayan Okuyan, düzen değişikliği hedefini bu gündemde de en başa yazdıklarını ifade etti. Kontrolsüz göçe de karşı durmaktan söz eden Okuyan, ancak bunun göçmenlere dönük bir saldırganlığa dönüşülmesine kesinlikle engel olunması gerektiğini belirtti.

“Ülkedeki gericilikle mücadele etmeden göçmenler ülkenin yapısını bozuyor diyemezsiniz”

Göçmenlerin ülkenin demografik yapısını bozduğu iddialarının ise ülkedeki gericiliğe karşı çıkmadan ortaya atılamayacağını söyleyen Okuyan, “Ülkedeki yobazlarla kavga etmeden bunu söyleyemezsiniz. Özellikle Suriye’den gelen göç dalgası Türkiye’deki iktidarın da birinci dereceden sorumlu olduğu bir sonuçtur, amaç değil. Amaç ise Arap dünyasının emperyalizm tarafından yeniden tasarlanmasıydı.”

TKP Genel Sekreteri Okuyan, göç olgusu ve emperyalizm arasındaki ilişkiye de dikkat çekti. Göç almadan yayılmacı siyaset yapılamayacağını belirten Okuyan, “Göç aldığınız yeri domine edersiniz. Türkiye’nin yayılmasına evet, göçe hayır demek Türkiye’deki faşistlerin tutarsızlığı.” ifadelerini kullandı.

TKP Parti Merkez Konseyi üyeleri Cansu Oba, Serap Emir, Selahattin Kural, Tevfik Taş, Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı, Göçmen İşçi Bürosu adına da Ali Somel Devrimci Mücadele ve Sosyalist İktidar Perspektifi Açısından Göçmen İşçiler, Kavram Karmaşası: Uluslararası Sözleşmeler ve İç Hukuk Açısından Mültecilik, Mülteci Kadınlar ve Emekçi Kadın Göçmenler, İşçi Sınıfı Hareketi ve Göçmenler, Göçmen Düşmanlığı, Irkçılık ve Sermaye Egemenliği, Türkiye’den Göçen İşçiler başlıklarında sunumlar yaptı. Ayrıca konferansa katılan göçmen emekçilerin de konuşmalar yaptığı konferansta, katılamayan bazı göçmen parti gönüllü ve dostlarının da mesajları kendi seslerinden okundu.

Göçmenler üzerinden yürütülen ırkçı politikalara geçit yok!

Konferansta göçmenler üzerinden yürütülen politikalarda, ırkçılık ve ayrımcılığın körüklenerek toplumdaki milliyetçiliğin yükseltilmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulanarak, konuyla ilgili sorunlara dair pratik çözüm önerilerinin yer aldığı bir eylem planı yayımlandı.

Yayımlanan eylem planında göçmen emekçileri Türkiye’de düzen değişikliği mücadelesine katmanın gerekliliğine vurgu yapılarak, bunun yollarını açacak bazı pratik öneriler yer aldı. Semt evlerine göçmenlerin ulaşmasının kolaylaştırılmasını sağlamak, Parti’nin açıklamaları ve sosyal medyada paylaşılan görsel ve işitsel yayınların farklı dillerde yaygınlaştırılması, çalışma hayatında karşılaştıkları hukuksuzluklar ve hak gasplarıyla ilgili Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na ulaşımlarının kolaylaştırılması gibi çalışmalar konferans sonucundaki öneriler arasında

Etiketler

Fehmi Duman