TKP Olağanüstü Konferans Raporu’nu ve aldığı kararları duyurdu

TKP Olağanüstü Konferans Raporu’nu ve aldığı kararları duyurdu

Türkiye Komünist Partisi 9 Ocak’ta Ankara’da “Bir Adım Daha İleri” başlığıyla Olağanüstü Konferans düzenledi. Yaklaşık 600 delegenin katılımıyla gerçekleşen toplantıda delegeler, hem konferans raporu hem de karar taslaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

AKP’nin iktidara gelişinden günümüze kadarki süreçte yaşananların özetinin analiziyle başlayan rapor, özelleştirmelerden, laikliğin günbegün ayaklar altına alınmasına; seçim sisteminden, düzen siyasetinin sermayeyle ilişkilerine; Haziran Direnişi sonrası muhalefetin izlediği strateji ve Millet İttifakı’nın ortaya çıkışı gibi pek çok başlığı içeriyor.

Yaklaşan seçimlere ilişkin değerlendirmelerin bulunduğu raporda AKP iktidarının nasıl sona ereceğinin önemsiz olmadığı söyleniyor. Bu başlıkta ayrıca EMEP ve Sol Parti’yle yürütülen ittifak görüşmelerine dair güncel bilgiler de yer alıyor. TKP, her seçim döneminde tartışma konusu olan CHP ve HDP ile ilgili tavrını da rapor metninde detaylı bir şekilde açıklıyor.

TKP çağırıyor: 2023’e yaklaşırken hedef Sosyalist Cumhuriyet

“Çağrımız tüm emekçi halka, tüm yurtsever ve devrimcileredir” denilen ve Türkiye Komünist Partisi’nin önümüzdeki yakın geleceği, emekçi halkın sermaye düzenine karşı ayağa kalkacağı tarihsel bir dönem olarak gördüğü belirtilen rapor, şu ifadelerle bitiyor:

Parti bütün gücüyle bugünü ve yarını kazanmak için uğraşıyor ve işçilere, öğrencilere, köylülere, aydınlara partiye, TKP”ye katılma çağrısı yapıyor. TKP düzenin sola vermek istediği “denge ve denetleme” rolünü, sömürü ve eşitsizliğe makyaj işlevi görmeyi reddediyor. Sosyalist bir Cumhuriyet, 2023’e yaklaşırken, temel hedef ve şiarımızdır.

Parlamentoya, popüler kültür alanına ve sosyal medyaya sıkışmış bir muhalefet ya da solculuğun sonuç alıcı olmadığı, hatta sermaye düzeninin restorasyon hazırlığına açıkça hizmet ettiği görülmektedir. Artan hayat pahalılığı ve dayanılmaz hale gelen yoksulluğa dönük tepkilerin ölçeği ile sözünü ettiğimiz alanlarda çıkarılan gürültünün orantısızlığı fazlasıyla düşündürücüdür. TKP, örgütlü ve ilkeli bir mücadele hattı dışında hiçbir çözüm olmadığını göstermeye kararlıdır. Partiye son dönemde artan ilgi, bu kararlılığı emekçi halkımızın da giderek daha fazla benimsediğini göstermektedir.

Ağır ekonomik koşullar altında çare arayan halkımız için ve halkla birlikte çareyi, dayanışmayı, umudu, mücadeleyi örgütleyeceğiz ve memleketimizi karanlıktan çıkaracağız.

TKP Türkiye’nin geleceğidir. Gelin geleceğimizi ellerimize alalım ve umudu yeşertelim. 2022 Olağanüstü Konferansı, Türkiye Komünist Partisi’ne

– Hayat pahalılığı ve yoksulluğun ağır baskısını hisseden halkın tepkisini örgütlü mücadeleye dönüştürme

– Bütün semt evleri ve işçi evlerini dayanışmanın yeşerdiği üsler haline getirme

– Dost güçlerle birlikte emekçilerin anti-emperyalist ve laik cephesini, blok ya da ittifakını yaratma

– 1 Mayıs’a kadar 5000 yeni üye ve gönüllü hedefini hayata geçirmek için her tür aracı geliştirme

– Partinin artan maddi kaynak ihtiyacı için etkili ve yaygın bir kampanya örgütleme

– Partinin yaklaşan parlamento seçimlerindeki adaylarını belirleme sürecine derhal başlama görevini vermektedir.

Yolumuz zorludur, yolumuz açıktır.

“Bir adım daha ileri” diyor, mücadeleye devam ediyoruz. AKP’ye boyun eğmeyen halkımızın sömürüye karşı ayağa kalkacağı bir büyük kavgayı kararlılıkla örgütlüyoruz.

TKP Türkiye işçi sınıfının aklı ve vicdanı, ülkenin onurudur!

Yaşasın komünizm, yaşasın Türkiye Komünist Partisi!

Konferansta alınan kararlar

TKP Olağanüstü Konferansı’nda çeşitli başlıklarda kararlarını da açıkladı. Bu kararlar arasında Cumhurbaşkanlığı seçimi ilgili öneri, milletvekili adaylarının belirlenmesi, sol içi ittifak görüşmeleri, seçim yasası hakkında alınan kararların yanı sıra, abluka altındaki Küba ile dayanışma kararı da yer alıyor.

TKP’nin konferansta aldığı kararlardan bir diğeri ise devletleştirme başlıklı. Tüm kamu kaynaklarının devletleştirilmesi gerektiği söylenen kararda, başta enerji şirketleri olmak üzere acilen tüm temel ihtiyaçların sağlandığı şirketlerin devletleştirilmesi gerektiğini ifade ediliyor.

TKP’nin konferansta aldığı ve uygulayacağı iki diğer karar ise, örgütlenme ve bağış kampanyaları. Partinin üye ve dostlarıyla sağladığı mali kaynaklarını artırma ihtiyacı ve sosyalizmin sesinin yükselmesi gerektiğinden doğan ihtiyaçların sonucu ortaya çıkan bu kararlar, tüm delegelerin kabul yönündeki oylarıyla önümüzdeki dönemde uygulanmaya başlayacak.

Fehmi Duman