TKP’den zeytinlikleri yok edecek düzenlemenin iptali için dava

TKP’den zeytinlikleri yok edecek düzenlemenin iptali için dava

Türkiye Komünist Partisi, 1 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe giren ve zeytinlik alanların maden sahalarına açılmasına ve talanına izin veren yönetmeliğin iptali için dava açtı.

Yürütmenin durdurulması talep edildi

Doğanın sermaye tarafından sömürüsünün telafi edilemeyecek zararlara sebebiyet verdiği vurgulanan davada, davanın neticelenmesine kadar geçecek sürede yürütmenin durdurulması da talep edildi.

Yönetmeliği çıkartan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na karşı açılan davada, ilgili yönetmeliğin Anayasa’ya, kanunlara ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtildi. Zeytinlik alanların ekolojik sistemdeki yeri ve önemi vurgulanarak, kamusal hizmetin kaynağının sermayenin ihtiyaçları değil toplumun genelinin gereksinimleri olduğuna işaret edildi.

Kamu yararına aykırı

Zeytin sahasına 3 kilometre mesafede, zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri dışında bir tesisin yapılamayacağına dair emsal Danıştay kararlarının da hatırlatıldığı dava dilekçesinde yönetmelikle yapılan değişikliğin kamu yararına aykırı olduğu belirtildi.

Parti programına işaret edildi

Yapılan başvuruda, TKP’nin Parti Programı’nın 17.a maddesinin “Çevre ve kültür değerleri, ticari birer meta olmaktan kurtarılarak devlet tarafından korunur ve tüm toplumun kullanımına açılır” hükmüne yapılan vurgu ile TKP’nin, doğanın sömürüsüne ve talanına izin veren söz konusu yönetmeliğin iptalinde söz hakkı olduğuna işaret edildi.

Fehmi Duman