TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi’nin 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı

 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi’nin 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi’nin 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Programa Serdivan Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı Yusuf Alemdar,Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan, DEVA Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdoğan,Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti İl başkanı Yunus Tever, SESOB başkanı Hasan Alişan,  Muhtarlar Odası Federasyonu Başkanı Erdem Ercan, STK temsilcileri ve çok sayıda inşaat Mühendisi katıldı.

 

Programın açılış konuşmasını yapan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Semih Uçar yaptı.

İnşaat Mühendisleri Odası  Sakarya Şubesi Başkanı Semih UÇAR  “Değerli Meslektaşlarımız;15. Çalışma dönemini tamamladık. Daha önceki dönemlerde de olduğu gibi, iki yıl boyunca gücümüzün yettiğince, mesleğimizin geliştirilmesi, meslek ve meslektaşlarımızın sorunları, şehrimiz ve ülkemizin gündeminde olan problemler için çözüm sunmaya çalıştık. Yeni çalışma dönemine 10-11 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştireceğimiz 16. Genel Kurulumuzla adım atacağız. Şu nokta açık ki, Şube Genel Kurullarımız her zaman olduğu gibi, odamızın ve mesleğimizin niteliğine yakışır, yıllardan güç alan, üyelerimizi birbiri ile pekiştiren kurullardan olmuştur.
Belirleyici unsurlarla tamamlanan her genel kurul sürecini bir kazanım olarak değerlendiriyor, geleceğin ancak bu yaklaşımla kazanılacağına inanıyoruz. Bu açıdan bakıldığında Genel kurulumuzu, önceki kuşaklardan devraldığımız kültürü, sonraki kuşaklara aktarmada bir basamak olarak algılıyor ve buna uygun adım atmaya çalışıyoruz.
Odamız bu günlerine, harcanan büyük emek ve fedakarlıklar sayesinde, mücadele ederek gelmiştir ve bundan sonrada aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir. Bu yolda yıllarını vermekte tereddüt etmemiş olan ve bu yola devam etme noktasında kararlılığını koyan, az ya da çok, bu sürece emek harcayan herkese teşekkürü bir borç bilmekteyiz.
Adımlarımızı sıklaştırmakla, yere sağlam basmak arasında tutturulan denge, aslında İMO’ nun yarım asrı geride bırakan sürecinin özlü ifadesidir.
Odamızın geleneği, toplumsal yaşamın emekten, demokrasiden, barıştan, kardeşçe ve bir arada yaşamdan yana gelişmesi için, verilen mücadele üzerine kurulmuştur. Bu gelenek, genel kurullar sürecinde devralınması ve sonrasında gelecek nesillere aktarılıp sürdürülmesi ile anlam kazanacaktır. Genel kurullarımız, yoğun tartışmalarla geçmişimizi değerlendirdiğimiz ve geleceğimizi planladığımız en önemli organlarımızdır.
İnanıyoruz ki, görevlerini başarı ile tamamlayan ve yeni dönemlerde yetkili kurullarda yer almayan meslektaşlarımız, bir taraftan sorumluluklarını yerine getirmenin hazzını yaşarken, diğer taraftan geleceğini devam ettirmenin ve bayrağı emin ellere teslim etmenin gururunu taşımaktadır.
Bu zamana kadar yapılmayanlar, yapılması gerekenleri tetikleyecek, İMO genel kurulunda ortaya çıkacak irade bunu kolaylaştırıcı olacaktır.


Mühendis, mimar ve şehir plancıları gayet iyi biliyorlar ki, odalarımız siyasi iktidarın yoğun baskısı altındadır. Odaların gelir kaynakları kesilerek etkisizleştirilmek istenmekte, üretim sürecinin dışına çıkarılmaya, denetim ve belgelendirme haklarından yoksun bırakılmaya, bilim ve teknikten uzak, siyasi iktidarın uzantıları haline getirilmeye çalışılmaktadır.
Böylelikle, yeni çalışma döneminde hassasiyet göstermeye çalıştığımız konular da, kendiliğinden şekillenerek ortaya çıkmaktadır. Mesleğimizin ve geleceğimizin doğru şekillenmesi için yetkin mühendislik, müteahhitlik, şantiye şefliği, geoteknik sorunları, hukuk- mesleki sorumluluk sigortaları sorunları, yerel sorunlar, kurumlar arası yetki çatışmaları, yönetmelikler, imar afları, liyakatsız kadrolar, düşük ücretler, yapı denetimi sorunları, doğal afetlere hazırlık ve müdahale, işsizlik, Sağlıksız çalışma koşulları, bu konuların İMO Genel Kurulunda beyan edilmesi kaçınılmazdır.
Geleceğin inşaat mühendislerinin, bilgi donanım kazanması ve mesleklerini uygularken etiklik, dürüstlük, doğruluk erdemlerine sahip olmaları çerçevesinde Genç-İMO çalışmalarına önem verdik.
Vatandaşlarımızın deprem güvenlikli yapılarda oturmalarını sağlamak için, deprem bölgelerinde ivedilikle riskli yapı envanteri çıkarılması, riskli yapıların önceliklendirilmesi, mevcut yapı stokunun güçlendirilmesi, kentsel dönüşüme sokulması ve depreme dirençli hale getirilebilmesini içeren, rant odaklı olmayan, kamu yararı gözetilerek, insan odaklı ve bütüncül düşünceleri içeren çok sayıda basın açıklaması, bilimsel çalışmaları sunduk.
Ne yazıktır ki ; insanların barınma ve afet önlemlerinin sağlanması devletin görevi iken, bu sorumluluğu malike bırakan, mevcut durumun daha da sağlıksızlaşmasına sebep olan, bilim ve tekniğe aykırı olan, oy ve gelir elde etmek amacıyla imar barışı adı altında topluma sunulan imar aflarına karşı basında ve çeşitli platformlarda bunun yanlış olduğuna, telafisi zor durumlar yaratacağını dile getirdik ve nitekim haklı çıkarak olumsuz sonuçlarını da Kahramanmaraş depremleri ile gördük.
Şubemizin her zaman vurguladığı gibi, kente ilişkin kararlarda, insana önem veren, insanı öncelikleyen, kentte yaşayanların yaşam kalitesini ve konforunu yükselten, bilim ve tekniğe uygun, kapsamlı bir araştırmaya dayanan, planlı bir çalışmanın sonucu katılımlı ve bütüncül bir anlayışla kararlar alınmalıdır. Bu nedenle, iki yıllık çalışma dönemimizde kentin ve insanın gerçeğine uyan çalışmalar yapılmasının önemli olduğu düşüncesiyle hareket ettik. Kentimizin deprem önlemleri, sıvılaşan zeminleri, afet hazırlı ve müdahale, proje sorunları, mevcut yapı stoku, envanter çalışmaları, hukuksal sorunlar, mesleki sorumluluk sigortası, ulaşım, kent içi trafik, yapı denetim, imar ve çevre sorunlarının çözümü konusunda, bilgi ve birikimlerimizi, araştırmalarımızı, önerilerimizi paylaştık. Bu doğrultuda diğer meslek odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte çalışmalar içinde yer aldık, kentteki yanlış projelerin karşısında kararlılıkla durduk.
15.Dönem içerisinde yüzyılın afeti dediğimiz, 11 ilimizi etkileyen, dünyada eşi benzeri olmayan, 6 saat ara ile ardışık gerçekleşen, belirli bölgelerde yönetmelik değerlerini aşan, bilim ve teknik uzmanları için yeni bilinmeyen araştırma alanları açan, Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerini yaşadık.
İnşaat Mühendisleri Sakarya Şubesi ve temsilcileri olarak Tüm üyelerimize hasar tespit eğitimi aldırarak, depremden etkilenen tüm illerde gözlem ve inceleme yapmak, yaşanılmış deprem tecrübelerimizi bölgeye aktarabilmek ve hasar tespitlerinde görev almak üzere afet bölgesine gittik.
İMO mesleğin, meslektaşların, toplumsal yarar ilkesinin savunulduğu bir odadır. Yeni çalışma döneminde bu savunma ve hak aramaların daha da artacağı açıktır. Açık olan bir nokta daha bulunmaktadır. İMO Sakarya Şubesi bu süreçten de alnının hakkıyla geçerek mesleğini ve meslektaşlarını korumasını bilmiştir ve bundan sonrada bilecektir. İMO kadroları buna muktedirdir.
Tüm bu gelişmeler devam ederken, bizler de Şubemizin 15. Döneminde Şehrimizdeki kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarını, belediyelerimizi, şehrimizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ziyaretler ettik, çözüm önerilerinde bulunduk, protokoller imzaladık, ilişkilerimizi geliştirdik. Şubemize bağlı bulunan Düzce Temsilciliğimizi ziyaretler ederek, meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlara çözüm bulmaya çalıştık. Şube olarak meslektaşlarımızı, meslek alanındaki yeni gelişmelerden haberdar etmek, mesleki alanındaki yetkinliğin arttırmak, ve onların gelişimlerini sağlamak amacıyla Meslek içi eğitimler kapsamında, seminerler, paneller, söyleşiler, kurslar ve eğitimler düzenledik.
Dönem Boyunca;
* Kurullarımızda, Komisyonlarımızda, Çalışma Gruplarımızda, Şube ve Oda organlarında görev alan, etkinliklerimizin gerçekleşmesinde katkıda bulunan üyelerimize;
* Çeşitli etkinliklerde bir araya geldiğimiz, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, belediyeler, diğer meslek ve sivil toplum kuruluşlarının değerli yönetici ve mensuplarına;
* Etkinliklerimizde büyük özveri ile görev alan gelecekteki meslektaşlarımız Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Düzce Üniversitesi Genç-İMO Üyelerine, Sınıf Temsilcilerine ve Üniversite Temsilcilerimize;
* Son olarak özverili çalışmalarından dolayı Şube ve Temsilcilik çalışanlarımıza, teşekkür ederiz.
Ayrıca odamızın kuruluşundan bugüne kadar geçen süreç içerisinde, aramızdan ayrılan Oda başkanlarımıza, yönetim Kurulu Üyelerimize ve tüm üyelerimize Allah’tan Rahmet, değerli ailelerine sabırlar diliyorum.
Şubemiz bugünlerine Şube Yönetim Kurullarında emek veren, Şube Kurul ve Komisyonlarında görev alan, Şube çalışmalarına katkı sunan, üyelerimizin gayretleriyle, mücadelesiyle gelmiştir. Bundan sonra da yoluna aynı kararlılık ve azimle devam edecektir. 16. Dönem Yönetim Kurulunda görev alacak arkadaşlarımızda, inanıyorum ki şube çalışmalarının daha ileriye taşınmasına önemli katkı sunacaktır. Bizler de her zaman yanlarında olacak ve desteğimizi eksik etmeyeceğiz.
Mücadelesiyle, gayretleriyle, mutlaka eksikleriyle de, bir çalışma döneminin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çalışma dönemimizde bana katkılarını hiç esirgemeyen, başta genel merkez yönetim kurulumuza, yönetim kurulu arkadaşlarıma, kurul ve komisyonlarda görev alan meslektaşlarıma, çalışma ve ekip arkadaşlarıma, şube çalışmalarında destek veren tüm üyelerimize teşekkür ederim.
15.Dönem Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

 

 AK Parti’nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar  Şehirlerin büyümesinde insanların daha güvenli binalarda yaşamasına fırsat veren en önemli mesleklerden biri de inşaat mühendisliğidir. Başkanımla konuştuğumuz çok konular oldu. İnsanların güvenliğine, yarınlara daha dayanıklı ve güvenli yaşanabilir binalarda olması için takipte bulunuyoruz. Sakarya bugün kurulmadı. Riskli binalar bugün yapılmadığı gibi bu binalar 50 yılı aşkın binalar. Bu toplum her zaman birlik olmalı, beraber olmalı. Daha güvenli binalarda oturmak için el birliği olmalı. En çok üzüldüğüm şey rantsal dönüşüm. Az hasar, orta hasar, çok hasar. Ben bunun bilimsel tanımına inanmıyorum. Depremin siyaseti yok. Sağlığın siyaseti olmaz. İnsanın yaşam hakkı kimseye bağlı değil. Deprem gerçeğini göz ardı edemeyiz. Kaybettiğimiz canların bedeli ağır olur”

 Deva Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Erdoğan, sert sözlerle AK Parti’ye yüklenince tansiyon yükseldi.

Mehmet Erdoğan ÖNEMLİ SORUNLARIMIZ VAR TRAFİK SORUNU

“Şehrimiz, konum itibariyle doğasıyla herkesin yaşamak istediği imrendiği bir kent. Bu kent sürekli gelişiyor ama alt yapı olarak bu gelişmenin gerisinde kalıyor. Önemli sorunlarımız var. Özellikle trafik sorunu. Ben hastamı 1 saatte hastaneye götürebildim.

CADDE 54 VAR, YATIRIMCILARIN DAHA FAZLA PARAN KAZANMASI SAĞLANDI

Bu problemin çözülmesi lazım. Her seçim döneminde raylı sistem yapacağız diyorlar. Ama ortaya koymak gerekiyor. Kültür ve sanatla ilgili eksiklerimiz var. Bir tane kültür merkezimiz yok. Ranttan bahsediliyor. Cadde 54 var. Yatırımcıların çok daha fazla para kazanması sağlandı. Önümüzde haksız adaletsiz , rekabet şartları aynı olmayan bir seçim var. Bugün seçimi kazanmış gibi davranıyorsunuz. Şimdiden zafer naraları atıyorsunuz. 31 Mart seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum”

Mehmet Erdoğan’ın bu sözleri sonrası genel kurulda ortam gerilirken AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar tekrar kürsüye gelerek Mehmet Erdoğan’a cevap verdi.

“Ben bu kurulun amacına uygun konuşmaya çalıştım. Onun dışına çıkmamaya çalıştım. Mehmet başkanım kendi delegelerine konuştuğu gibi konuştuğu için dili sola döndü. Bugün aynı imkanım olsun aynı şeyi yaparım.”

İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayları Yusuf Alemdar ve Mehmet Erdoğan’ın atışmasına sahne oldu. DEVA’lı Erdoğan’ın kürsüdeki sert eleştirilerine AK Partili Alemdar yine aynı kürsüden cevap verdi

Bağımsız Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa KAŞKAŞ “TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi’nin 15. Olağan Genel Kurulu’nda güven tazeleyerek yeniden Başkan seçilen Semih Uçar ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, başarılı çalışmalar diliyorum. Hayırlı olsun.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus TEVER  Yerel yönetimlerimizle her zaman iş birliği içerisinde olduğumuz TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi’nin 15. Olağan Genel Kurulu’na katılarak, inşaat mühendislerimiz ile bir araya geldik. #Sakarya’mızın güzel yarınlarını, afetlere dayanıklı, daha hassas ve dirençli yapılarını ortak akılla aynı masa etrafında inşa etmeye devam edeceğiz inşallah. Bu vesileyle Genel Kurulun inşaat mühendisi dostlarımıza hayırlı olmasını diliyor; güven tazeleyerek yeniden göreve seçilen Başkan Sayın Semih Uçar’a ve üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Hayırlı olsun.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (@satso54) Yönetim Kurulu Başkanı – TOBB GİK Üyesi – TOBB GTİ Yönetim Kurulu Üyesi – SOMİ OSB Yönetim Kurulu Başkan Akgün Altuğ   TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi’nin 15. Olağan Genel Kurulu’nda güven tazeleyerek yeniden Başkan seçilen Semih Uçar ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, başarılı çalışmalar diliyorum. Hayırlı olsun.

FE&SA Bilişim Limited Genel Müdürü Fehmi DUMAN “TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi’nin 15. Olağan Genel Kurulu’nda güven tazeleyerek yeniden Başkan seçilen Semih Uçar ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, başarılı çalışmalar diliyorum. Hayırlı olsun.

Etiketler

Fehmi Duman