TÜBİTAK 1002 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜBİTAK 1002 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜBİTAK 1002 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜBİTAK destekleri kapsamında sağlanan 1002 – A Hızlı Destek Modülü ve 1002 – B Acil Destek
Modülü’ne ilişkin bilgilendirme toplantısı, üniversitemizin araştırmacıları ve akademisyenlerinin
katılımıyla gerçekleşti.
Üniversitemizin ‘Araştırma Üniversitesi’ olma hedefi doğrultusunda önemli çalışmalar
sürdüren Araştırma Dekanlığı (ARDEK), TÜBİTAK 1002 Destek Modülü bilgilendirme
toplantısı, Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.
Farklı akademik düzeylerden ve birimlerden gelen araştırmacıların ve akademisyenlerin
katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, hibe desteklerine ilişkin teknik ve
idari detayların yanı sıra, özellikle bütçe yönetimi konusunda araştırmacıların soruları
cevaplandırıldı.
Araştırma Dekanlığı uzmanları tarafından program başlıklarına ilişkin genel bilgilendirmenin
yapılmasının ardından, başvuru formu üzerinden amaç ve hedefler, özgün değer, yöntem, iş
paketleri, risk yönetimi, yaygın etki, bütçe yönetimi ve veri yönetim planı gibi hususlar
araştırmacılarla paylaşıldı.
Toplantıda, bütçe yönetiminin önemine dikkat çekilirken, araştırmacıların gerçekleştirecekleri
saha ve organizasyon süreçlerinde harcama kalemlerine ilişkin gerekçelerin açıkça
belirtmeleri de vurgulandı.

Etiketler

Fehmi Duman