TÜBİTAK’tan Sağlık Bilimleri Fakültesine Bir Proje Desteği Daha

TÜBİTAK’tan Sağlık Bilimleri Fakültesine Bir Proje Desteği Daha

TÜBİTAK’tan Sağlık Bilimleri Fakültesine Bir Proje Desteği Daha

Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim dalından
Prof. Dr. Ayşe Çevirme’nin yürütücülüğünü yaptığı “Türk Hemşireleri Deprem Yönetim
Modeli TÜHEM-DYM’nin Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Sınanması” isimli TUBİTAK-
1001 projesi desteklenmeye hak kazandı.
Proje, hemşirelerin depreme hazır oluşluğu ve müdahale yetkinliğini arttırmak amacıyla
planlanmıştır. 2023 Şubat depreminin gerçekleştiği 11 ilden can ve mal kaybının daha fazla
olduğu beş il (Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Malatya) ve Sakarya
örnekleminde yürütülecek olan projede adı geçen illerden dokuz araştırmacı iki danışman ve
beş bursiyer görev almaktadır.
Proje dahilinde, Sakarya, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş illerinde
görev yapan hemşireler ile TÜHEM-DYM çerçevesinde araştırmacılar tarafından oluşturulan
eğitim programı 2023 Şubat depreminin gerçekleştiği beş ildeki hemşirelere uygulanacak ve
uygulama sonrası etkililiği aynı gruplarda sınanacaktır.

Proje ekibinde Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşe Çevirme yürütücü olarak, Doç. Dr.
Eyüp ÇELİK, Doç. Dr. Gülden KAYA UYANIK, Dr. Öğr. Üyesi. Seda GÖGER, Araş. Gör.
Aylin MEŞE, Araş. Gör. Murat TOPAL, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ, Kafkas Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi
Gönül GÖKÇAY, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Bircan KARA’nın
araştırmacı olarak, İnönü Üniversitesi’nden Prof. Dr. Behice ERCİ ve Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi’nden Doç. Dr. Filiz TAŞ danışman olarak yer almaktadır.
Projenin 36 ay sürmesi planlanmaktadır.

Prof. Dr. Ayşe Çevirme

Etiketler

Fehmi Duman