Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi

20.02.2021

152 Kişi Okumuş

0 Yorum

TÜRKİYE EKONOMİ VE KALKINMA PARTİSİ,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunları, temel insan haklarını güvence altına alan uluslararası sözleşmeler ve ilgili diğer mevzuat esasları çerçevesinde siyasi faaliyette bulunmak maksadıyla kurulmuş bir siyasi teşekküldür.

 Türkiye ekonomi ve kalkınma Partisi’nin Kurucusu ve ilk  Genel Başkanı Vehbi ŞAHİN’dir.

Partinin Genel Merkezi ANKARA’da olup kısaltılmış adı TEKP, hususi işareti Türkiye Haritası ve ayyıldız ve zeytin dalı sembolümüzdür.

AMAÇ VE GÖREVLE İLGİLİ TEMEL İLKELER

AMAÇ

1- TÜRKİYE EKONOMİ VE KALKINMA PARTİSİ, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine; Atatürk’ün onurlu, tam bağımsızlıkçı çizgisine bağlı; maneviyatçı, demokratik insan hak ve hürriyetlerini evrensel hukuk çerçevesinde benimseyen ve barışçı bir milliyetçilik anlayışına dayalı; hak, hukuk ve meşruiyetten yana bir ülke ve devlet idaresini gaye edinmiştir.

2- Millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, birlik ve bütünlük içinde gelişmesini ve “kerim devlet” anlayışı ile halkına daha iyi bir kamu hizmeti sunabilmesini sağlayacak biçimde çağdaş bir yönetim yapısına kavuşturulmasını elzem görüyoruz. Demokratik anlayışımız tamamen hür bir milli iradedir.

Genel Başkan Rahim OLUÇ

3- İktisadî karar ve uygulamaların “Milli İktisat Siyaseti” zihniyetiyle gelişen ve değişen dünyanın ekonomi kuramları harmanlanarak üretimin desteklenmesi ve âdil bir bölüşümün gözetilmesi mantığı içinde ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Muhtaçlarına bakan bir toplum dokusu, millî varlığımızın da vicdanıdır. Dışarıdan müdahalelerle iktisadî ve sosyal yapımızın tahrip edilmesine izin verilemez.

4- Dış Siyasette, Türk Devletleri ile iktisadî, sosyal ve kültürel birlikler kurmaya yönelen; bölge ülkeleriyle işbirliği ve bütün dünya ile yakın ilişki içinde tarihimizin gösterdiği doğrultuda ve siyasî coğrafyamızın imkânlarını değerlendiren çok yönlü ve atak bir anlayıştan yanayız; teslimiyetçi tavırları reddediyoruz.

Biz milletimiz, ülkemiz, bölgemiz ve bütün insanlık için iyi niyetle, ahlâkî kaygılarla ve haklı taleplerle yola çıkıyoruz.

Bizler aileyi Türk toplumunun temeli kabul ediyoruz. Bu çerçevede gençliğin güven içinde, özgürce, refah düzeyi yüksek bir şekilde yaşayan, eğitim gören, düşünen ve Türkiye sevdalısı olma ülküsüne bağlı, moral değerlerle donanmış bireyler olmasını öneriyoruz.

TÜRKİYE EKONOMİ VE KALKINMA; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ulusu ve ilkesi bölünmez bütünlüğünü gözeten; yurtta ve dünyada barış için çalışan; insanlar arasında din, dil, ırk, mezhep cinsiyet engelli engelsiz ayrımları yapmayan ve gücünü halktan alan bir siyasi kuruluştur. TÜRKİYE EKONOMİ VE KALKINMA PARTİSİ; Dünyada ve Türkiye’de huzuru, barışı ve kardeşliği tesis etmenin milletimizin asli görevi olduğu ülküsüne inanan bir siyasi harekettir.

“İktidar”dan millî iktidarı, “millî iktidar”dan millî hizmeti, “millî hizmet”ten ise önce milletimize, sonra komşularımıza ve bütün insanlığa huzur ve mutluluk taşımayı anlıyoruz.

Partimizin ilkesi özetle; Dik duracağız, Düz Yürüyeceğiz ve Doğru söyleyeceğiz. İktidarımızda “Güçlü Türkiye” hedefine Hakk’a dayanarak ve halkla bütünleşerek başaracağız.

Bir Rahim Oluç ve gözlük görseli olabilir

Genel Başkan Yardımcıları

Genel Sekreter  Hüseyin DEMİRKOL

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Banu BABADAĞLI

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Ali KANDEMİR

Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa ŞANAL

Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necmi SAVAŞ

Eğitim ve Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dilek KUMKAPI

Yan Kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necmettin  KIZILKAYA

Hukuk ve Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Çilem KUMKAPI

Dış İlişkiler ve Türk İslam Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet KUMKAPI

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Berkan   SERVET GAVA

Ekonomi ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Derya YILDIZ

Türk Dünyası Akraba Topluluklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan BEKAR

 Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Özden YILMAZ

Bir 1 kişi ve ayakta görseli olabilir

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi Genel Sekreter  Hüseyin DEMİRKOL,

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Banu BABADAĞLI,

Bir 1 kişi, dış giyim ve takım elbise görseli olabilir

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Ali KANDEMİR,

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa ŞANAL,

Bir Necmi Savaş dahil 3 kişi görseli olabilir

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necmi SAVAŞ,

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi Eğitim ve Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dilek KUMKAPI,

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi Yan Kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necmettin  KIZILKAYA,

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi Hukuk ve Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Çilem KUMKAPI,

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi Dış İlişkiler ve Türk İslam Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet KUMKAPI,

Bir Rahim Oluç dahil 2 kişi görseli olabilir

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Berkan   SERVET GAVA,

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi Ekonomi ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Derya YILDIZ,

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi Türk Dünyası Akraba Topluluklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan BEKAR,

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi  Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Özden YILMAZ,

İlgili Terimler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

YORUMLAR