Vatan ve Hürriyet Derneği Tarihe ışık tutmaya devam ediyor

Vatan ve Hürriyet Derneği Tarihe ışık tutmaya devam ediyor

Vatan ve Hürriyet Derneği Tarihe ışık tutmaya devam ediyor

Vatan ve Hürriyet Derneği Genel Başkan Yaşar DURSUN”Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış büyük suikastin son halkası Sevr antlaşmasıdır”

Vatan ve Hürriyet Derneği Bu  akşam Adapazarında Sevr Antlaşması Tarihi, Maddeleri (Şartları), Önemi Ve Özellikleri Sakarya’da Masaya Yatırdı.

103 yıl önce bugün Sevr Anlaşması imzalandı. I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan bir antlaşma olan Sevr Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin topraklarını işgal etme planları devreye sokulmuştu. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Milli Mücadele sonrası gelen zafer, 1923’te Lozan Antlaşması’nın imzalanmasını sağladı ve Sevr haritası çöpe atıldı.

Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920’de İtilaf Devletleri Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Ermenistan, Belçika, Yunanistan, Hicaz Krallığı, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı, Çekoslovakya ile mağlup Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalandı.

Sevr Antlaşması (Fransızca: Le Traité de Sèvres), I. Dünya Savaşı sonrasında İtilâf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu hükûmeti arasında 10 Ağustos 1920’de Fransa’nın başkenti Paris’in 3 km batısındaki Sevr (Sèvres) banliyösünde bulunan Seramik Müzesi’nde (Musée National de Céramique) imzalanmış antlaşmadır. Antlaşma imzalandığı dönemde devam eden Türk Kurtuluş Savaşı’nın sonucunda Türklerin galibiyetiyle, bu antlaşma yerine 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalanıp uygulamaya konulduğundan Sevr Antlaşması geçerliliğini kaybetmiştir. Sevr Antlaşması 433 maddeden oluşmaktaydı.

Antlaşma 10 Ağustos 1920’de İtilaf Devletleri Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Ermenistan, Belçika, Yunanistan, Hicaz Krallığı, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı, Çekoslovakya ile mağlup Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalandı. ABD Osmanlı İmparatorluğu ile savaşmadığı, SSCB ise henüz Milletler Cemiyeti üyesi olmadığı için imza atmadılar.Osmanlı heyetinde şu isimler yer alıyordu: Sadrazam Damat Ferit Paşa, eski Maarif Nazırı (millî eğitim bakanı) Bağdatlı Mehmed Hâdî Paşa, eski Şura-yı Devlet (Danıştay) reisi Rıza Tevfik Bey ve Bern Sefiri Reşat Halis Bey.

Antlaşmanın yürürlüğe girmesi için önce Meclis-i Mebusan’ın antlaşmayı görüşüp kabul etmesi, sonra da imzalamak üzere Vahdettin’e göndermesi gerekiyordu. Fakat antlaşma imzalandığı tarihte Meclis-i Mebusan kapalı (Mart 1920’de faaliyeti sonlandı ve Nisan 1920’de kapatıldı]) olduğundan antlaşma mecliste görüşülemedi ve padişahın önüne gelmedi.

Ankara’daki Büyük Millet Meclisi antlaşmayı sert bir bildiri ile kınadı ve Antlaşmayı imzalayanlar ile Saltanat Şurası’nda olumlu oy kullananları 19 Ağustos 1920 tarihinde vatan haini ilan etti. Antlaşmada imzası bulunan Heyet üyeleri 23 Nisan 1924 tarihinde TBMM tarafından 150’likliler listesine eklendi. 28 Mayıs 1927 tarihli yasayla ise yurttaşlıktan çıkarıldılar.

Konuşmacılar Cengiz ARSLAN  ve Kamil ÖZKAN  Sevr antlaşması Osmanlı tarihinin yıkım fermanı olarak da bilinen bir antlaşmadır. Bu antlaşma Türk bağımsızlığını tamamen tehlikeye atan ve Anadolu topraklarının başka devletlerce paylaşıldığı bir antlaşmadır. 1. Dünya savaşından sonra dayatılan antlaşmalardan biri olan Sevr antlaşması mutlaka bilinmesi gereken bir antlaşmadır.

Sevr antlaşması ise internette en çok araştırılan antlaşmalardan biri olarak bilinmektedir.

Sevr antlaşması Osmanlı devleti dayatılan sözde barış antlaşmalarından biridir. Bu antlaşmaya göre Anadolu’da pek çok bölge diğer Avrupalı devletler tarafından paylaşılacaktır. Sevr antlaşması İstanbul hükümeti tarafından imzalanmış ve askıda kalmış bir antlaşma olarak bilinmektedir. Milli mücadelenin doğmasına sebep olarak bilinen Sevr antlaşması önemli maddeler içermektedir.

1. Dünya savaşı ittifak ve itilaf devletleri arasında geçmişti. 1. Dünya savaşını kaybeden Osmanlı devleti, savaştan büyük yıkımlarla ayrılmıştı. İtilaf devletleri savaşta kaybeden ittifak devletlerinin her biri için antlaşma yapmak üzere Paris barış konferansında toplandı. Toplanan itilaf devletleri yetkilileri ittifak devletlerinin her biri için özel antlaşma oluşturdu. Osmanlı imparatorluğu için ise Sevr antlaşması oluşturuldu.

Paris barış konferansında yer alan bu antlaşma Osmanlı devletinin çıkarlarına tamamen tersti. Öyle ki antlaşmaya göre Anadolu’nun büyük bir bölümü itilaf devletlerinin eline geçiyordu. Sevr antlaşması İstanbul hükümeti, Fransa, İtalya, İngiltere ve Japonya arasında imzalandı. Antlaşmanın dili ise Fransızca, İtalyanca ve İngilizcedir.

Sevr antlaşması önemli maddeler içeriyordu. Boğazların egemenliğinden, Osmanlı devletinin toprak bütünlüğüne kadar pek çok maddeyi içeren bu antlaşma neticesinde ise milli mücadele başlamıştır. Sevr antlaşmasını kesinlikle reddeden Osmanlı devleti, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Milli mücadeleyi başlatacaktı. Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıkarak Sevr antlaşmasını reddederek milli mücadeleyi başlattı. Anadolu’da düzensiz bir ordu olan Kuvay-ı Milliye ordusu kuruldu.

Kuvay-ı Milliye ordusu Sevr antlaşmasını reddetti ve Anadolu’da düşmana karşı büyük bir direniş başlattı. Anadolu’da başlatılan bu direniş neticesinde Sevr antlaşması Osmanlı imparatorluğuna dayatılsa da yalnızca İstanbul hükümeti tarafından imzalandı. Daha sonra ise Sevr antlaşması yerine Lozan antlaşması imzalanacaktı. Sevr antlaşması böylece tarihe karışmış ve askıda kalmış bir antlaşma oldu.

Sevr Antlaşması Tarihi

Sevr antlaşması 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanmış bir antlaşmadır.

Sevr Antlaşması Maddeleri (Şartları)

– İstanbul, Osmanlı devletinin başkenti olarak kalmaya devam edecektir.
– Eğer Osmanlı devleti İtilaf devletlerini sunmuş olduğu Sevr antlaşmasına uymazsa İtilaf devletleri İstanbul’u Osmanlı devletinin elinden alacaktır.
– Batı Anadolu ve Doğu Trakya, Yunanistan’a bırakılacaktır.
– Ege adalarının hepsi Yunanistan’a verilecek.
– Rodos ve 12 Ada ise İtalya devletine bırakılacaktır.
– Osmanlı imparatorluğunun Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni devleti kurulacaktır.
– Irak ve Musul İngiltere’ye bırakılacaktır.
– Boğazlar bütün devletlere açık bırakılacak. Savaş esnasında dahi savaş gemileri boğazdan geçirilecek. Boğazları kontrol eden bir komisyon kurulacak ve bu komisyonda Türk üye yer alamayacaktır.
– Azınlıklar kendi okullarını açabilecektir.
– Kapitülasyonlar devam edecek.
– Osmanlı imparatorluğu savaş tazminatı ödemeyecektir.
– Batı Anadolu İtalya’ya ait olacaktır.
– Hicaz bağımsız bir devlet olacaktır.

Sevr Antlaşması Önemi

Sevr antlaşması Osmanlı imparatorluğunun bağımsızlığına ve toprak kaybına neden olan bir antlaşmadır. Bu antlaşma aynı zamanda milli mücadeleyi başlatacağından dolayı önemli bir antlaşmadır.

Sevr Antlaşması Özellikleri

– Antlaşmanın dili Fransızca, İngilizce ve İtalyancadır.
– İtilaf devletleri ve Osmanlı imparatorluğunu kapsayan bir antlaşmadır.

Etiketler

Fehmi Duman