YENEROĞLU SOYLU’YA: ‘Emniyet Genel Müdürü hakkında soruşturma başlatıldı mı?’

YENEROĞLU SOYLU’YA: ‘Emniyet Genel Müdürü hakkında soruşturma başlatıldı mı?’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 17 Haziran’da SAAB Cafe’de yaşanan olaylar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kendisini hedef alan basın açıklamasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

Açıklamada yer alan “Uzun zamandır sistematik bir şekilde Türk Polis Teşkilatına yapılan saldırıları milletimiz görüyor ve yakından takip ediyor” ve “Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili” ifadelerine dikkat çeken

Yeneroğlu’nun Soylu’ya yönelttiği sorular şöyle:

1. EGM’nin taraf tutarak siyasi bir anlatı niteliğinde basın açıklaması yapma ve bir milletvekilini hedef gösterme yetkisi var mıdır?

2. EGM’nin milletvekilleri hakkında basın açıklaması yapmasının yasal dayanağı var mıdır? Varsa basın açıklamasında memurların siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda bulunma yasağına neden uyulmamıştır?

3. Devlet Memurları Kanunu’nun tarafsızlık ve devlete bağlılık başlıklı 7. maddesi uyarınca; “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.”; Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca da “Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla veya kin veya dostluk nedeniyle kötüye kullanmak” meslekten çıkarılmayı gerektirecek bir disiplin suçudur. Bu kapsamda, bir milletvekilini hedef gösteren Emniyet Genel Müdürü hakkında disiplin soruşturması başlatılmış mıdır?

Etiketler

Fehmi Duman