Yeniden Diriliş Partisi Serdivan İlçe Başkanı Turgay KILIÇ seçildi.

Yeniden Diriliş Partisi Serdivan İlçe Başkanı Turgay KILIÇ seçildi.

Yeniden Diriliş Partisi Serdivan İlçe Kongresi Yapıldı

Yeniden Diriliş Partisi Serdivan İlçe Başkanı Turgay KILIÇ seçildi.

Yönetim kurulu Turgay KILIÇ ,Berat İPEK ,Ozan DÜŞGÜL,Osman AKDEMİR ,Selman MALKOÇ’dan oluştu

Yedek üyelikler Fahrettin Furkan KETEN,Tülay NAMLI,Emrah TAN Seçildi

İL DELEGELERİ

Memet KAYA,Turgay KILIÇ ,Berat İPEK ,Ozan DÜŞGÜL,Osman AKDEMİR ,Selman MALKOÇ, Fahrettin Furkan KETEN,Tülay NAMLI,Emrah TAN ,Hasan HALDIZ,Nilgül ÖZDEMİR,Cesim YILMAZ seçildiler

 

Yeniden Diriliş Partisi

 1. Asgari Ücret ve Emekli Maaşı 500 € olacak,

 2. 4 Adet Yerli Araba Fabrikası için,

 3. Üretim, İhracat ve İstihdam için,

 4. Bedava ve Eşit Eğitim için,

 5. Bedava Sağlık Hizmetleri için,

 6. Sanayi ve Teknoloji Devrimi için,

 7. AB Gibi Hukuk ve Demokrasi için,

 8. AB Üyesi Bir Türkiye için,

 9. Euro’ya Geçiş ve € Kazanmak için,

 10. Tarikatların Denetim ve Islahı için,

 11. Zengin Türkiye ve Bölgesel Güç için,

 12. Güçlü Bir Parlementer Sistem için,

 13. Suriye ve Afganların Gitmesi için,

 14. Sosyal Yardım ve Mesleki Eğitim için,

 15. Karma Ekonomik Modeli için,

 16. Adalet ve Hakkaniyet için,

 17. Yeterli Tarım ve Hayvancılık için,

 18. Usulsuz İhalelerin İncelenmesi için,

 19. Adil ve Eşit Vergilendirme için,

 20. Herkese İş, Her Aile’ye Ev için.

1-Asgari Ücret ve Emekli Maaşı 500 € olacak

İnsanlarımızın sömürülmemesi ve ülkemizdeki İç ekonominin canlı olabilmesi için paranınVatandaşlarımıza Adaletli bir şekilde dağıtılması gerektiğine ve insanlarımızın emeğinin karşılığını almaları gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple asgari ücreti iktidara geldiğimiz ilk 100 Günde 400 Euro ve ilk 500 günde 500 Euro yapacağız.

2- 4 Adet Yerli Araba Fabrikası Kuracağız: Çünkü 84 milyon insanımıza iş ve aş sağlayabilmemiz için bütün sanayilerin ve istihdamın Anası olan otomotiv sektöründe Türkiye’nin üreten ve dünyaya ihraç eden bir ülke olması gerekmektedir.

 

 

Ancak insanlarımıza bu şekilde iyi kazanç elde edebilecekleri bir iş bulabiliriz

3- Üretim İhracat ve İstihdam İçin:

İstihdam sağlayabilmek için bir ekonominin üreten ve ihraç eden ana temel üzerine oturması gerekmektedir. Bu sebeple partimiz Türkiye genelinde ilk 5 yılda direk olarak 4 milyon kişiye, endirekte 12 milyon istihdam sağlayabilecek Organize Sanayi bölgeleri kuracaktır.

4- Bedava ve Eşit eğitim İçin:

Bir ülkenin en büyük kaynağı ve sermayesi yetişmiş insan gücü sermayesidir. Bu bakımdan iktidarımızda eğitimi tamamen ücretsiz yapacağız. Durumu olmayan öğrencilerimize hem yurt imkânı sağlayacağız, hem de burs vereceğiz.

5- Bedava Sağlık Hizmetleri İçin:

Partimiz için insanlarımızın sağlığı çok önemlidir. Bu sebeple vatandaşlarımız sağlık hizmetlerini sağlık kartları ile alacak olup, işsiz Vatandaşlarımızın sağlık sigorta primini Devletimiz ödeyecektir.

6- Sanayi ve Teknoloji Devrimi İçin: Ülkemizde düşük gelirliliğin ana sebebi Türkiye’nin bir sanayi Ülkesi olmaması ve Teknolojik yenilikleri takip ederek katma değeri yüksek ürünler üretememesidir. Biz insanlarımızın refah ve alım güçlerini arttırabilmek için Türkiye’de bir Sanayi ve Teknoloji devrimi yapacağız.

7- AB Gibi Bir Hukuk ve Demokrasi İçin:

Hukuk ve demokrasi olmadan bir ülkenin ekonomisinin gelişmesi, refah düzeyinin artması ve devletin vatandaşlarına eşit şekilde hak ve Adalet Hukuk dağıtması mümkün değildir. Bu sebeple özgürlükler ve adalet için Avrupa Birliği gibi Türkiye’de bir hukuk ve demokrasi inşa edeceğiz.

8- AB Üyesi Bir Türkiye İçin:

Türkiye gelişmiş Batı medeniyetinin bir parçası olmalıdır. Batı medeniyeti Rönesans ve reformlar ile kendisini çok üst düzeyde geliştirmiş olup vatandaşlarına Adalet ve refah dağıttığı bir medeniyet projesidir. Bu bakımdan partimizin hedefi medeni Avrupa Birliği’nin bir parçası olmaktır.

9- Euro’ya Geçiş Ve € Kazanmak İçin:

Partimiz İlk 500 günde Avrupa birliği ile görüşerek ülkemizdeki Enflasyonun ve faizin yüksek şekilde vatandaşlarımızı etkilememesi için Euro‘ya geçilmesinin doğru bulmaktadır. Tıpkı gümrük birliğinde olduğu gibi ülkemizin Euro‘ya geçmesi Avrupa ile ticaretimizi daha kolaylaştıracaktır.

10- Tarikatların Denetim ve Islahı İçin:

Partimiz kutsal dinimizin denetimsiz tarikatlar ve cemaatler eliyle parça parça olmasına karşıdır.Partimiz laikliği esas almakta Din ve Devlet işlerinin tamamen ayrılması gerektiğine inanmaktadır.Ülkemizin Tarikatlar ve Cemaatler ile modem dünyanın bir parçası olması mümkün değildir.

11- Zengin ve Bölgesel Güç Türkiye İçin:

Hedefimiz üreten, katma değeri yüksek ürünleri dünyaya ihraç eden, sanayisini ve teknolojinin geliştiren zengin bir Türkiye nihai hedefimizdir.

Bulunduğumuz coğrafyada bölgesel bir güç olarak Demokrasi, Hukuk, Ekonomi, Sanayi ve Teknoloji anlamda güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz.

12- Güçlü Bir Parlamenter Sistem İçin:

Partimiz insanlarımızı en iyi şekilde temsil edecek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletimizin temsilcilerinin fikirlerini ifade ederek ülkemiz için en doğru yasaların çıkartılması gerektiğine inanır. Tek adam sistemini kaldıracağız. Egemenlik tek adamın degil, Milletindir.

13- Suriye ve Diğer Mültecilerin Gitmesi İçin  

Ülkemizde bulunan Suriyeli, Afgan gibi mülteciler ülkemizin demokratik yapısını değiştirmekte ve ülkemiz için tehlike arz etmektedir. Bu mülteciler bir yıl içerisinde tamamen ülkelerine gönderileceklerdir. Böylelikle güvenliğimiz çok daha iyi olacak ve iş sahaları kendi öz vatandaşlarımıza kalacaktır.

14- Sosyal Yardım ve Mesleki Eğitim İçin: Türkiye’de hiçbir ailenin hiçbir ferdinin aç ve susuz olarak yaşamasına devletimizin müsaade etmemesi gerektiğine inanmaktayız. Bu bakımdan ailelere iktidarınızda sosyal yardım yapacağız. Yani O aileden en az bir kişiyi iş vereceğiz. O kişinin mesleği yoksa mesleki eğitim vereceğiz.

15- Karma Ekonomik Model İçin:

Türkiye dünyanın gelişmiş ülkelerinden birisi olmadığı için, sadece Serbest Piyasa ekonomisi ile doğru zamanda stratejik sektörlerde yatırım yapılamayacağına inanıyoruz. Bu sebeple Stratejik yatırımları yap işlet devret modeli ile Devletimiz yapacağız ve insanlarımıza istihdam sağlayacağız.

16- Adalet ve Hakkaniyet İçin:

Partimiz Türkiye’de tek adam sistemi ile adaletin ve hakkaniyetin askıya alındığına inanmaktadır. Bu bakımdan yargının tam bağımsız olarak çalışabilmesi ve vatandaşlarımıza eşit ve adil adalet dağıtabilmesi için, bir yargı ve hukuk reformu yapacağız. Tam Bağımsız Yargı ana hedefimizdir.

17- Yeterli Tarım ve Hayvancılık İçin:

Köyler boşaltılarak tarım ve hayvancılık bitirilmiştir. Bu, gıda maddelerinin fiyatlarını fahiş bir şekilde artmıştır. Bu durum hayat pahalılığına sebep olmuş ve geçim sıkıntısının ana sebebidir. İktidarımızda Gıda üretimimizi Türkiye’nin ihtiyaçlarından %50 daha fazla olacak şekilde artıracağız.

18- Usulsüz İhalelerin İncelenmesi İçin:

Geçtiğimiz dönemlerde bir çok yolsuzluklar olmuş, usulsüz ihaleler ile Devletimiz zarara uğratılmıştır. Bu ihaleler tekrar incelenerek bedellerine uygun şekilde yeniden fiyatlandırılacaktır. Hazine garantili İhaleler kamulaştırılacak ve İhalelere fazla ödenen paralar devletimizin kasasına geri tahsil edilecektir.

19- Adil ve Eşit Vergilendirme İçin:

Türkiye’de vergilendirme sistemi Adil ve eşit değildir. Kayıt dışı ekonomi vardır. Türkiye’de çek sistemini kaldırarak fatura sistemini getirerek bütün ticari faaliyetler kayıt altına alınacak, vergilendirme AB ülkelerindeki gibi adaletli ve eşit yapılacaktır. Vergi affı kesinlikle söz konusu değildir.

20- Herkese İş, Her Aileye Ev İçin:

Partimiz her ailede en az bir ferdin çalışıyor olmasını öngörmektedir. Bu kişileri özel sektör ya da kuracağımız fabrikalarda istihdam edeceğiz. Asgari Ücret  500 € olacak, Aileler kira öder gibi ev sahibi olacak, bunun için Sosyal Konutlar inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızı kira sömürüsünden kurtaracağız.

Etiketler

Editor 54