AYÇA TAŞKENT’TEN TEPKİ

AYÇA TAŞKENT’TEN TEPKİ

CHP’Lİ TAŞKENT’TEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAYIŞTAY RAPORU
DEĞERLENDİRMESİ: DOLU KADROYA USULSÜZ GÖREVLENDİRMELER

Sayıştay’ın Sakarya Üniversitesi 2022 Yılı Denetim Raporu’nda, kanunen belirlenen
durumlar dışında, dolu kadrolara görevlendirme yapıldığı açığa çıktı. Raporda mevzuatta dolu
olan Genel Sekreter, Daire Başkanı, Enstitü Sekreteri, Fakülte Sekreteri, Yüksekokul
Sekreteri, Şube Müdürü kadrolarına görevlendirme yapıldığı belirtildi. CHP Sakarya
Milletvekili Ayça Taşkent, “Liyakatsiz atamalar ve eş dosta ayrılan kadrolar nedeniyle
üniversitelerimiz adeta çöküşe sürükleniyor” tepkisini gösterdi.
Sayıştay tarafından yayımlanan Sakarya Üniversitesi 2022 Yılı Denetim Raporu’yla, teknik
nitelik gerektiren daire başkanlıklarına ve fakülte sekreterliklerine usulsüz atamalar yapıldığı
ortaya çıktı. Prof. Dr. Fatih Savaşan’ın atanmış personeli asıl kadrosu dışında çalıştırıp, bu
personeller tarafından dolu olan kadrolara mevzuata aykırı şekilde 55 adet görevlendirme
yaptığı tespit edildi. Savaşan’ın Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü döneminde Sakarya
Üniversitesi’ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan istisna dışında atama
yapıldığının altı çizildi.
Raporda, “Üniversitede Genel Sekreter, Daire Başkanı, Enstitü Sekreteri, Fakülte Sekreteri,
Yüksekokul Sekreteri, Şube Müdürü kadrolarına usulüne göre atanmış personel asıl kadrosu
dışında çalıştırılmakta, bu personelin kadro görevleri ise yine görevlendirme ile başka
personel tarafından yürütülmekle ve bu yöntemle 55 adet görevlendirme yapıldığı tespit
edilmiştir.” denildi. Ayrıca üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projeleri sona
erdikten sonra, proje kapsamında alınan taşınırların geri verilmediği, üniversite için yapılan
alımlarda yüzde 10 sınırının aşıldığı belirlendi.
“KADROLAR GASP EDİLİYOR”
CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent duruma tepki göstererek, “Yerel basınımızda da bir
kısmı paylaşılan Sayıştay raporunda gördük ki üniversitelerimiz adeta çöküş içerisinde.
Yıllarca üniversitelerimizde emek vermiş, liyakat ile kadrolara alınmış kişiler yerine ülkedeki
tek adam rejiminin yansıması olarak üniversitelerde de “tek adamlar” görüyoruz. Kişisel
atamalar ile üniversite içi iş ahlakı ve adaleti adeta yok ettiler. Bunun bir yansıması da
üniversitelerimizde eğitimin niteliğindeki düşüş olarak görüyoruz. Geçtiğimiz aylarda Avrupa
Üniversiteler Birliği (EUA), 35 ülkenin yükseköğretim sistemini karşılaştırıp, ‘akademik,
mali, atama, özerklik’ açısından raporladı. Türkiye, liyakatsiz atamada 35 ülke içinde sonuncu
oldu. İşte biz Sayıştay raporlarında da bunu görüyoruz. Rektörler tek bir kişinin keyfi
yöntemlerde atandığı kişilere dönüştü. Hal böyle olunca, liyakatsiz atanan rektörler de
üniversite içinde aynı keyfiyeti sürdürüyor. Bu usulsüzlüklerin sorumlularının bir an önce
hesap vermeleri gerekiyor. Ancak o zaman üniversitelerimiz yaşadığı çöküşten sıyrılabilir.”

Etiketler

Fehmi Duman