MİLLİ YOL PARTİSİ NEDEN KURULDU İLKELERİ NELERDİR?

MİLLİ YOL PARTİSİ NEDEN KURULDU İLKELERİ NELERDİR?

MİLLİ YOL PARTİSİ NEDEN KURULDU İLKELERİ NELERDİR?

Milli Yol Partisi Şehit Liderimiz Merhum Muhsin YAZICIOĞLU nun yakın arkadaşları tarafından kurulan Adalet-Liyakat-Üretim üçgeninin ülkemiz için önemini bilen, süreli siyasetin ülkemiz siyasetine verdiği zararın bilincinde olan siyasi bir oluşumdur. Türk siyasi tarihinde ezber bozmayı kendisine ilke edinmiştir.

Milli Yol Partisi; Siyasetin GÜLEN YÜZÜ, Omurgalı DİK DURUŞU, Doğruyu haykıran DOĞRU SÖZÜ, Vatanı ve Milleti için Din, Irk, Mezhep, Renk gözetmeksizin HER KESMİ SARAN KUCAKLAYAN, AYRIŞTIRMAYAN BİRLEŞTİREN GÜCÜDÜR.

MİLLİ YOL PARTİSİNİN PROGRAMLARI VE HEDEFLERİ?

Milli Yol Partisi; sağlam bir ideolojiye sahip ve ideolojisine uygun sosyal, siyasal ve ekonomik programları ile MUHALEFETE ve İKTİDARA talip bir partidir. Halkımız siyasi iktidarlarının yıllardır YOLSUZLUK-YOKSULLUK ile mücadelesine tanıklık etmiştir. Ancak bu mücadeleden ne yazık ki kesin bir sonuç alınamamıştır. Çünkü iktidar ve muhalefette olan partiler ADALET-LİYAKAT-ÜRETİM den bahsederek oy istemelerine rağmen iktidara geldiklerinde söylemde kalarak uygulamaya geçirememişlerdir. Adaletin olduğu yerde Liyakat vardır. Adalet ve Liyakat ın olduğu yerde ise üretim vardır. Ülkemizin en önemli sorunlarından biride uzun süre iktidarda kalan liderlerin etrafında yandaşların çoğalmasıdır. Milli Yol Partisi 5+5 sistemi ile SÜRELİ SİYASET i ilkeleri arasına almasının en önemli nedeni de budur.

MİLLİ YOL PARTİSİNİN MAHALLİ İDARELERLE İLGİLİ PROGRAM VE HEDEFLERI

Milli Yol Partisi; mahalli idarelerle ilgili genel program ve hedeflerinin yanı sıra bölgeler ve iller bazında program ve hedefleri vardır.

Ayna meclisler oluşturarak diğer partilerin çalışmalarımız hakkındaki fikirleri ile belediye başkanlarımıza çoğulcu bir yönetim anlayışını benimsemeleri amaç edinilmektedir.

Sosyal belediyecilik uygulaması ile su ve ulaşımı ücretsiz olacak, ihtiyaç sahiplerine destek sağlanacak, okullarda gıda planlaması yapılarak öğrencilere destek verilecektir. Öğrencilerin barınma sorunları çözülecek. Güven içinde toplumsal barışın oluşması sağlanacaktır.

Kendi Suyunu ve Elektriğini Üreten Belediyecilik ile yeni yerleşim alanları öncelikli olmak üzere her site ya da konutun kendi elektrik ve suyunu üretmesi için teşvik edilecektir. Milli Yol Partisi olarak gelir-gideri, ihalesi ve aldığı kararlar ile şeffaf halka hesap veren bir belediyecilik anlayışını getireceğiz

Etiketler

Fehmi Duman