Sakarya’da ‘Koruyucu Aile Günü’ etkinliği gerçekleştirildi

Sakarya’da ‘Koruyucu Aile Günü’ etkinliği gerçekleştirildi

Sakarya’da ‘Koruyucu Aile Günü’ etkinliği

Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü nedeniyle Karaman Macera Parkta ‘Koruyucu Aile Günü’ etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte eğitmenler tarafından çeşitli spor aktiviteleri ve danslar eşliğinde oyunlar oynandı. Etkinliğe katılan çocuklar, sporla eğlenerek sosyalleşti.

Sakarya Valisi  Yaşar KARADENİZ Koruyucu Aile Günü programına katıldı

Sakarya Valisi  Yaşar KARADENİZ ve eşi Zehra KARADENİZ Hanımefendi, Valiliğimiz himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen Koruyucu Aile Günü programına katılarak, değerli koruyucu ailelerimiz ve çocuklarımızla bir araya geldiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet  ” Daha yaşanabilir ve müreffeh bir geleceğin sevgi ve şefkat merkezli bir aile yanında güçlenmiş nesiller eliyle inşa edilebileceğini bildirdi.”

Koruyucu Aile Nedir?

Koruyucu aile tanımı, evlat edinen aileden farklıdır. Koruyuculuk vasfını üstlenen aile, çocuğu kendi evinde barındıran değil, onu uzaktan takip eden konumdadır. Koruyucu ailelik, çocuğun devlet korumasında ya da öz ailesinin yanında kalırken bir başka aile tarafından da koruma altında olmasıdır.

Kendi ailesinin bakımı altında gerekli ihtiyaçları karşılanamayan çocukların, kısa ve uzun dönem ihtiyaçlarını karşılayan aileye koruyucu aile denir. Koruyucu aile olmanın belli şartları bulunur. Bu şartları sağlayan ve çocuğun koruyuculuğunu üstlenen aile, eğitim hayatından giyinme ve beslenmeye kadar her türlü konuda destek sağlar.

Koruyucu Aile Nedir?

Devlet, uygun görürse ihtiyaç sahibi çocuğu koruyucu ailenin yanına yerleştirebilir. Bunun için çocuğun biyolojik ailesinden izin alınması gerekmez. Amacı mukabilinde koruyucu aile nedir? 

Koruyucu aile, 18 yaşın altındaki, ailesi içinde güvenlik, barınma ve eğitim sorunları yaşayan çocukların bakımına destek olur. Koruyucu aile, korunmaya muhtaç olan çocukların maddi ve manevi anlamda ihtiyaç duyduğu desteği sağlayan ikinci ailedir. Psikolojik ve fiziksel gelişimleri açısından yaşadıkları evde gerekli desteği bulamayan çocuklar devlet korumasına alınabilir. Devlet koruması altındaki çocuklar, dışarıdan bir aile desteğiyle hayatlarını daha iyi idame ettirebilirler.

Koruyucu Aile Olma Şartları Nelerdir?

Koruyucu aile koşulları, bir çocuğun sorumluluğunu alabilecek yeterlilik şartlarını içerir. Koruyucu aile şartları arasında şunlar yer alır:

 • TC vatandaşı olmak,
 • 25-65 yaş arasında olmak,
 • Çocuğun öz ailesi ya da vasisi olmamak,
 • Düzenli bir gelire sahip olmak,
 • En az ilkokul mezunu olmak,
 • Türkiye’de sürekli ikamet ediyor olmak.

Koruyucu aile şartlarını kâğıt üstünde sağlasanız bile çocuğun ruh ve beden sağlığı gözetilir. Bu nedenle başvuru yaptığınız kurum tarafından sıkı bir değerlendirme yapılır.  Olmak istediğiniz koruyucu aile modeli, sağladığınız şartlarla uygunsa aşağıdaki 4 ayrı tip modelden birine dahil olabilirsiniz. Birbirinden farklı koruyucu aile modelleri bulunur.

Koruyucu Aile Bakım Modelleri

Koruyucu aile modelleri, çocuğa sundukları katkıya göre farklı çeşitlere ayrılır:

1.Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli: Bu koruyucu aile modeli, öz aile ve vasi dışında kalan kan bağı olan akrabalardan oluşur. Bunun dışında çocuğun tanıdığı bir bakıcı da bu koruyuculuk görevini üstlenebilir.

2.Geçici Koruyucu Aile Modeli: Kuruluş bakımında olmayan ve çeşitli nedenlerle henüz planlanan koruyucu hizmetten yararlandırılamamış çocuklar için sağlanan hizmet modelidir.

3.Sürekli Koruyucu Aile Modeli: Çocuğun biyolojik ailesinin yanında kalma ihtimalinin bulunmadığı, kısa vadede aile yanına dönemeyeceği durumlarda başvurulan koruyucu aile modelidir.

4.Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli: Bu koruyucu aile modeli, özel durumu olan çocuklar için bakım hizmeti verir. Alanında eğitim almış ve uzmanlaşmış kişilerin profesyonel olarak sunduğu hizmettir. Koruyucu ailelik hakkında lisans sahibi olan kişiler dışında kimse bu koruyucu hizmet modelini sunamaz.

Evlat Edinme Ve Koruyucu Aile Arasındaki Fark Nedir?

Evlat edinme ve koruyucu aile farkı, sundukları bakım olanağı açısından farklılık gösterir. Evlat edinme, annesi ve babası olmayan ya da belli nedenlerle ailesinin yanında kalamayan çocuklar için sağlanan sürekli aile olma durumudur. Bu bir hizmet değildir, çocuğun himayesini sağlayan ve onu kendi evladı gibi sahiplenen büyüten aileler evlat edinme başvurusunda bulunurlar.

Yasal süreci tamamlayıp evlat edinme onayı alan aileler, çocukların kendileriyle kalabileceği bir ortam sağlar. Barınılacak alan, eğitim ve temel ihtiyaçlar için gerekli maddi olanaklar aile tarafından çocuğa sunulur. Koruyucu aile ise çocuğa uzaktan ve belli dönemlerde barınma olanağı sunar. Ancak koruyuculuk sağladığı dönem boyunca ihtiyaçları doğrultusunda sadece maddi destek de sağlayabilir.

Evlat edinen aile çocuğa bir ailenin sunduğu bütün imkanları sunar. Barınma, yeme içme, eğitim, eğlence ve sosyal ihtiyaçlar dâhil bir annenin ve babanın çocuklarına sunduğu bütün aile olanaklarını sağlar. Koruyucu ailelikte çocuğun velayeti kendi ebeveynlerinde kalır. Koruyuculuk yapan aile, çocuğun masraflarını devletle paylaşarak öder.

Nasıl Koruyucu Aile Olunur?

Koruyucu aile olmak için maddi durumunuzun bir çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlilikte olması gerekir. Koruyucu aile olacak kişiler, yukarıda belirtilen şartları sağlamalıdır. Konuyla ilgili başvuruyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yaparak süreci takip edebilirsiniz.

Koruyucu Aile Başvurusu Nereye Yapılır?

Koruyucu aile olmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz. 6-8 aylık süre zarfında kurum tarafından size olumlu ya da olumsuz olarak dönüş sağlanır. Koruyucu aile başvuru şartlarını sağladığınız tespit edilirse ihtiyaç sahibi çocuğa kurum tarafından yönlendirilirsiniz.

Belirlenen şartlar altında çocukla iletişim kurduktan sonra kurumun da gözetimi ve bilgisiyle çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Belli dönemlerde bakım ve barınma hizmeti sağlayarak onun bir aile ortamı içinde vakit geçirmesine de olanak tanıyabilirsiniz.

Koruyucu Aile Hizmeti

Koruyucu aile hizmeti, herhangi bir sebepten ötürü biyolojik ailesinin yanında kalması mümkün olmayan çocukların, uzun veya kısa süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde, devlet denetiminde, aileler tarafından kendi aile ortamlarında bakılması ve yetiştirilmesidir.

Kuşkusuz her çocuk için en sağlıklı ortam kendi biyolojik ailesinin yanıdır. Ancak çeşitli sosyal ve ekonomik zorluklarla zayıflayan ve dağılan aileler, ya da zihinsel, bedensel, psikolojik sorunları nedeniyle aile bütünlüğünü sağlayamayan aileler çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamaz, onlara bakamaz hale gelebilmektedirler. Bazı çocuklar ise biyolojik aileleri tarafından ihmal ve istismara uğramakta olup, sağlıklı gelişimi acısından biyolojik aileden uzaklaştırılması acil önem teşkil etmektedir. Hangi gerekçe ile olursa olsun ailesinden ayrılarak kurum bakımı altına alınmış olan çocuklara verilebilecek en iyi hizmet, onun kendi ailesinin yanında bakımının sağlanabilmesi için gerekli koşullar sağlanana kadar başka bir aile yanında bakımlarının sağlanmasıdır. Çocuklar ancak düzenli olarak ihtiyaçlarının karşılandığı, korunup sevildikleri ve bağlanabildikleri yetişkinler aracılığı ile aile ortamı içerisinde yaşadıkları travmaları atlatabilmekte ve sağlıklı olarak gelişebilmektedir.

Ülkemizin de imzalamış olduğu 2 Eylül 1990 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi ile koruyucu aile hizmeti daha da önem kazanmış olup halen bu hizmet 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Koruyucu Aile Yönetmeliği’ne uygun olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 20, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 347, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Madde 5, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Madde 23, 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Maddeler 2,8,22,28 ,Geçici Madde 6 da konu ile ilgilidir.

Ülkemizde TC vatandaşı olup sürekli olarak Türkiye’de ikamet eden, 25-65 yaş aralığında bulunan, en az ilkokul mezunu, düzenli geliri bulunan, evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes (çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi dışındaki kişiler) koruyucu aile olabilmektedir.

Akrabaların koruyucu aile olmak istemesi halinde yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitim koşulları değerlendirilmektedir.

Bekar kişilerin başvurularında, 30 yaşını doldurmuş olmaları ve yerleştirilecek çocuğa ebeveynin yokluğunu hissettirmeyecek akraba ilişkilerine sahip olmasına önem verilmektedir.

Biyolojik aileleri yanında yetişme şansını geçici bir süre için yitirmiş ya da çeşitli nedenlerle evlat edindirilememiş kız ya da erkek, sağlıklı ya da engelli tek ya da kardeş olup, koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu belirlenmiş olan korunmaya ihtiyaç duyan çocuklar koruyucu aileler yanına yerleştirilmektedir.

Koruyucu Aile Hizmeti içerisinde dört farklı tip bakım modeli bulunmaktadır:

1– Süreli koruyucu aile

2– Akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli

3– Geçici koruyucu aile modeli

4– Uzmanlaşmış koruyucu aile

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılır. Müdürlüğün ilgili uzmanlarınca aşağıdaki süreç takip edilir:

– Başvuru

– Evrak tamamlama  istenilen belgeler

Koruyucu Aile Adaylarından İstenilen Belgeler

 • T.C. kimlik numarası beyanı
 • Bir adet vesikalık fotoğraf
 • Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği
 • İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği
 • Adli sicil belgesi
 • Koruyucu aile olacak kişilerin, çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren, Devlet ya da üniversite hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınan doktor raporu

Kişilerin evli olması halinde her iki eş için de aynı belgeler istenir.

Sosyal inceleme sürecinde tespit edilen durumları ilişkin koruyucu aileyi tanımaya yönelik ihtiyaç duyulacak diğer belgeler de istenir.

Aile ile birlikte yaşayan kişilerin bulunması halinde, bu kişilerden de adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin belge ve ruhsal rahatsızlığı ile bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair rapor istenir.

Hizmet sürecinin devam ettiği her iki yılda bir ve koruyucu aileye yeni katılan her aile üyesi için doktor raporu ve adli sicil belgesi yenilenir. Tespit edilen duruma uygun işlem tesis edilir.

– İnceleme ve onay

– Uygun çocukla eşleştirme ve uyum aşaması

– Sözleşme imzalanması

– Çocuğun teslimi

– İzleme ve denetim

Etiketler

Fehmi Duman