TGF’DEN İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NA ÇAĞRI

TGF’DEN İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NA ÇAĞRI

TGF’DEN İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NA ÇAĞRI

Karaca Yerel Basının mağduriyeti acilen giderilmelidir

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, gazetelerin yanı sıra internet haber
sitelerinde de resmi ilan yayınlanmasının yolunu açan yasal düzenlemenin ardından hazırlanan
yönetmeliğin yerel basında büyük mağduriyetlere yol açtığını söyledi. Karaca, İletişim Başkanlığı’na
çağrıda bulunarak yönetmelikteki sıkıntılı bölümlerin acilen değiştirilmesini istedi.

KANUNUN ÖZÜNE AYKIRI
TGF Genel Baskanı Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, Basın İlan Kurumu tarafından çıkarılan
yönetmeliğin, internet haber sitelerinin sayısını ve gelirlerini ciddi şekilde azalttığını, sahte trafik
alımına ve muvazaalı uygulamalara yol açtığını ifade etti. Karaca, yönetmelikteki fikir işçisi sayısı,
zorunlu trafik, iki yıl bekleme süresi, ikamet şartı, ilan.gov.tr’de yayınlama gibi maddelerin kanunun
özüne aykırı olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

HÜKÜMET TAKDİR EDİLDİ
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca şu görüşlere yer verdi:
Gazetelerin yanı sıra haber sitelerinde de resmi ilan yayınlanmasının yolunu açan yasal
düzenlenmeler memnuniyetle karşılanmış ve hükümet de bu konuda takdir edilmiştir. Bu yasal
düzenlemelerin uygulaması ise Basın İlan Kurumu tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre
yapılmaktadır. Söz konu yönetmelikle getirilen ve sahanın gerçekleriyle bağdaşmayan ağır şartlar, her
gün yeni mağduriyetlere sebep olduğu için kanun ilk çıktığında hissedilen olumlu tesir artık
kaybolmak üzeredir.

ŞARTLAR DEĞİŞMEYECEK
Bu ağır şartların iyileştirilmesi için yaptığımız çağrılara bu güne kadar Basın İlan Kurumu tarafından
olumlu cevap verilmediği gibi genel müdür tarafından şartların kesinlikle değiştirilmeyeceği
açıklaması yapılmıştır.

KAÇ HABER SİTESİ ALIYOR?
Yasanın bizim de görüşümüze başvurulan hazırlık çalışmalarında, 1000 adedi resmi ilan alan
gazetelere ait olan, 500 adedi ise münferit yayın yapan toplam 1.500 internet haber sitesinin
potansiyel olarak varlığı konuşulurken, Basın İlan Kurumu tarafından yapılan yönetmelikte ki ağır
şartlar sebebiyle sadece 400 civarı İnternet Haber Sitesi resmi ilan almak için başvuruda bulunduğu
açıklanmıştır. Geçiş dönemi 1 Ekim 2023 tamamlanmış ancak kaç haber sitesinin resmi ilan yayınlama
hakkı bulunduğu açıklanmamıştır. Sahadan edindiğimiz izlenim, 200 civarı internet haber sitesinin
resmi ilan yayınlama hakkı bulunduğu ve BİK’ in tepkileri azaltma adına aslında ağır şartları sağlayan
60 – 70 internet sitesi olmasına rağmen sayıyı 200’ de tuttuğu yönündedir.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI
BİK Yönetmeliği, ağır olarak nitelendirdiğimiz fikir işçisi sayısı ve zorunlu trafik şartlarından başka,
başta işini dört dörtlük yapan ve esas kitlesi olan internet haber sitelerini eşitlik ilkesine aykırı şekilde
resmi ilan almadan iki yıl bekletme, çalışma hakkına aykırı şekilde belirli bir yerde ikamet etme, resmi
ilan yayınlama hakkı bulunmayan yerlerdeki internet ilanlarını ücreti karşılığında BİK’e ait
“ilan.gov.tr”de yayınlama gibi Kanunun özüne aykırı düzenlemeler içermektedir.

YÖNETMELİK DEĞİŞMELİ
Gelinen son noktada bazı internet sitelerinin ağır şartları sağlama adına sahte trafik hizmeti aldığı ve
BİK’ in analitik sisteminin sahte trafiği tespit etmede yetersiz kaldığına yönelik duyumlar da
almaktayız. Kimseyi böyle yanlış işlere meyletme durumunda bırakmayan, BİK ile gazete ve internet
siteleri arasında muvazaalı uygulamalara zorlamayan, sahanın gerçekleri ile uyumlu, bilimsel ve
rasyonel düzenlemeleri içeren şekilde BİK yönetmeliği değiştirilmeli ve bu suretle, resmi ilan yoluyla
internet sitelerin sübvanse edilmesi uygulaması olabildiğince tabana yayılmalıdır.

Etiketler

Fehmi Duman